Toekenningen

Elke kandidaat ontving 200.000 euro voor een promotieonderzoek aan een universiteit. Veel van de winnaars van een Mozaïeksubsidie hebben al eerder prijzen gewonnen of hebben tijdens hun studie meegeschreven aan wetenschappelijke publicaties. Sommigen combineerden ook meerdere studies.

MaGW

2012

Beschrijving van de opbouw van een staat door levensverhalen
A. (Arlinda) Rrustemi (v), UL – Politieke Wetenschappen
De wederopbouw van een staat beschrijft de inspanningen van de internationale gemeenschap om sociale en politieke structuren na conflicten te herbouwen. Dit onderzoek concentreert zich op de wederopbouw in Kosovo en Afghanistan. Het onderzoek introduceert een nieuw en meer lokaal perspectief door de levensverhalen van individuen te analyseren. Het openbaart aspecten en problemen van hun levens die tot dusver zijn weggelaten.

 Impact van kredietstatus van Europese overheden op interbancaire transacties
J. (Janko) Cizel (m), VU – Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Staatspapier van ontwikkelde landen werd tot aan de Europese schuldencrisis beschouwd als risicoloos. Met het voortduren van de crisis is dit beeld dramatisch veranderd. Naast investering van vermogen, worden overheidsobligaties op grote schaal gebruikt als onderpand bij interbancaire transacties. Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de impact van de verslechterende kredietstatus van Europese overheden op het functioneren van de interbancaire geldmarkt.

 De ander aanvoelen. Interculturele emotieherkenning en -interpretatie
P. (Pumin) Kommattam (m), UvA – Sociale Psychologie
Het herkennen en correct interpreteren van emoties is een cruciaal element in alledaagse sociale interacties, vooral in potentieel gevaarlijke situaties. Dit project zal onderzoeken of autochtone Nederlanders de emoties van leden van etnische minderheidsgroepen anders interpreteren dan ze bedoeld zijn.

 Terugdringen van academische achterstanden bij minderheden
M.M. (Mandy) Tjew A Sin (v), VU – Klinische Psychologie
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het versterken van gevoelens van saamhorigheid leidt tot betere studieresultaten onder studenten van etnische minderheden. Het voorgestelde onderzoek zal online trainingen ontwikkelen die de psychologische weerbaarheid van studenten verhoogt tegen sociale afwijzing. Dit onderzoek kan helpen om academische achterstanden bij minderheden effectiever terug te dringen.

 Samenspel van innovatie- en concurrentiebeleid: tegenovergestelde middelen met hetzelfde doel
N. (Nahom) Tsehaye Tesfay (m), VU – Algemene en Ontwikkelingseconomie
Innovatie- en concurrentiebeleid, twee cruciale beleidsvormen, worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Innovatiebeleid kan echter leiden tot een vermindering van de concurrentie en concurrentiebeleid kan leiden tot minder innovatie. Dit onderzoek beoogt te komen tot een optimaal samenspel tussen innovatie- en concurrentiebeleid, waarbij innovatie wordt bevorderd en concurrentie-verminderende strategieën worden vermeden

Geesteswetenschappen

De Amerikaanse ghazal: de immigratie van een Arabische poëzievorm (1960-2010)
A. (Amrita) Das (v), VU – Letteren
De ghazal is the meest populaire vorm van poëzie in India en de Arabische wereld, maar vrij onbekend in het Westen. Sinds 1960 raakt de ghazal ingeburgerd in Amerika. Hoe is het Amerikaanse succes te verklaren en wat betekent de acceptatie van de ghazal op literair, politiek en cultureel gebied?

Kant en Wittgenstein over ethiek: heroverweging van de normatieve grondslagen van ethische en juridische verantwoordelijkheid
D. (Dilek) Yamali (v), UvA – Wijsbegeerte
Gebruik makende van Kant en Wittgenstein's weergave van ethiek zal deze studie de ethische en juridische verantwoordelijkheid bestuderen aan de hand van het principe 'ought implies can' (behoren vereist kunnen) en de beperkingen hiervan. Dit is het principe dat men alleen verantwoordelijk gehouden kan worden voor acties die wij zouden kunnen beïnvloeden.