Banner_mozaiek

Mozaïek

Het programma Mozaïek had als doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen om wetenschappelijk talent te behouden. Het programma is in 2012 beeïndigd.

Een enquête van NWO liet in 2002 zien dat minderheidsgroepen in de wetenschappelijk staf nauwelijks vertegenwoordigd waren. Wel was de instroom van studenten uit deze groepen gestaag toegenomen en de uitval afgenomen. Maar de doorstroming van de afgestudeerden naar een promotieplaats bleek moeilijk te zijn. Hierdoor ging wetenschappelijk talent nodeloos verloren.

  • Budget en doorlooptijd

    Voor 2012 was er vier miljoen euro beschikbaar. Elke kandidaat ontving 200.000 euro voor een promotieonderzoek aan een universiteit.

    Het Mozaïek programma liep van 2004 tot en met 2012. Het programma Mozaïek werd gezamenlijk gefinancierd door NWO en het ministerie van OCW. In november 2011 heeft NWO besloten om het Mozaïek-programma stop te zetten. Daarmee kwam NWO tegemoet aan het verzoek van het ministerie van OCW om prioriteitskeuzes te maken binnen de Talentlijn. Daarnaast was de aanpassing gevolg van een korting van 22 miljoen euro op het NWO-budget door het Rijk, ingaande per 2012.