Banner_money-follows-researcher

Money follows researcher (MfR-regeling)

Via de MfR-regeling kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere kennisinstelling in het buitenland het restant van hun financiering meenemen. De regeling is gericht op het stimuleren van de mobiliteit van onderzoekers wereldwijd.

Onderzoekers die in aanmerking willen komen voor de MfR-regeling kunnen een verzoek bij NWO indienen.

Criteria

  • Het project moet ten minste één jaar lopen. De resterende looptijd van het project bedraagt nog ten minste een halfjaar.
  • De onderzoeker moet aantonen dat het project in het buitenland volgens het oorspronkelijke projectplan kan worden gerealiseerd.
  • De kennisinstelling in het buitenland en de Nederlandse kennisinstelling hebben een schriftelijke garantie gegeven voor goede begeleiding van zowel het personeel dat in Nederland op het project blijft aangesteld als personeel dat eventueel meegaat naar, of wordt aangenomen bij, de buitenlandse kennisinstelling.
  • De Nederlandse kennisinstelling, de buitenlandse kennisinstelling en de onderzoeker hebben schriftelijke afspraken gemaakt over eventueel ten laste van het budget aangeschafte apparatuur.
  • De Nederlandse kennisinstelling en de buitenlandse kennisinstelling hebben schriftelijk overeenstemming bereikt over het bedrag van het restant van de financiering. 
  • Toepassing van de MfR-regeling in het concrete geval mag niet in strijd zijn met internationale en nationale sanctiewet- en regelgeving. De EU Sanctions Map is daarbij richtinggevend.

Contact

De secretaris van het desbetreffende financieringsinstrument kan informatie geven over de MfR-regeling en de wijze waarop onderzoekers een verzoek kunnen indienen.