KIC_sleuteltechnologieën.jpg

Sleuteltechnologieën (KIC)

Sleuteltechnologieën zijn technologieën van de ‘toekomst’ die een enorme impact zullen hebben op de manier waarop we leven, leren, werken en produceren. Het zijn technologieën die onze ideeën over wat we mogelijk achten overboord zetten en potentieel tot baanbrekende innovaties leiden. NWO investeert in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. 

 • Doel en doelstellingen

  De call Sleuteltechnologieën is gericht op de financiering van fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek naar technologische doorbraken om economische kansen voor Nederland te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

  De call Sleuteltechnologieën heeft de volgende doelen: 

  1. de ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis op basis van fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek én hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire  aanpak;
  2. het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  3. het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om sterke internationaal onderscheidende posities in het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren; en
  4. het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.
 • Budget en doorlooptijd

  11 miljoen euro

 • Wat zijn de sleuteltechnologieën?

  Sleuteltechnologieën zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en markten, vergroten concurrentiekracht en versterken de banengroei. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk en zijn daarbij relevant voor zowel wetenschap als maatschappij en markt. Sleuteltechnologieën kenmerken zich door hun brede toepasbaarheid en bereik: inzet is mogelijk in verschillende sectoren en/of innovaties.

  Vanuit het perspectief van de potentiële bijdrage van technologie aan maatschappelijke uitdagingen in Nederland heeft het Ministerie van EZK de volgende clusters van sleuteltechnologieën aangewezen:

  • Chemical Technologies
  • Digital Technologies
  • Engineering and Fabrication Technologies
  • Photonics and Light Technologies
  • Advanced Materials
  • Quantum Technologies
  • Life science technologies
  • Nanotechnologies

Webinar 

Op 28 september 2020 vond de online webinar over de Missiegedreven call Sleuteltechnologieën (KIC) plaats.

Bekijk de opname van de webinar terug