maritieme hightech credits shutterstock_751165372_copyrights Riekelt Hakvoort

Maritieme hightech voor een veilige zee (KIC)

De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. De zee is een mondiale transportroute, bron van grondstoffen en voedsel en wingebied voor energie tegelijk. Dat maakt de zee en haar kustgebieden kwetsbaar voor competitie, concurrentie en conflicten. Door technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben. Een toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en (maritieme) industrie is hiervoor essentieel.

 • Doel en doelstellingen

  Doelstelling van het programma Martieme hightech is invulling te geven aan de Defensie Industrie Strategie middels het opbouwen van een sterke basis van Nederlandse kennis en innovatie.

  Uitvoering van dit programma biedt de Koninklijke Marine en de Kustwacht middelen om op huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord te kunnen geven. Die middelen moeten zijn opgewassen tegen de complexiteit en kracht van de moderne dreiging in die gebieden waar de dreiging zich voor doet.

  Maritieme hightech brengt vele vraagstukken met zich mee. Het gaat hier niet alleen om de technologische en technische vooruitgang zelf, maar ook om de impact die zulke technologie heeft op de maatschappij als geheel.

 • Budget en doorlooptijd

  Meer informatie over de call for proposals, budget en deadlines staat op de callpagina.

 • Onderzoeksterreinen

  De volgende zes deelprogramma’s zijn geformuleerd in de bijbehorende call for proposals:

  • Radar en geïntegreerde sensorsuites
  • Smart operations
  • Smart manning & automation
  • Zero emision and survivable warships
  • Smart design and maintenance
  • Future concepts
 • Interdisciplinaire samenwerking

  Nieuwe technologieën, waaronder ook het gebruik van Kunstmatige Intelligentie, werpen verschillende ethische, juridische en sociale vraagstukken op. Mensgerichte technologieën kunnen niet ontworpen worden zonder rekening te houden met menselijke gedragingen. Tenslotte vindt de waarborging van maritieme veiligheid plaats binnen een Europees en internationaal kader. Bij het nadenken over bedreigingen en oplossingen is een goed begrip van deze internationale context onontbeerlijk. Interdisciplinaire samenwerking, waarbij alfa-, bèta- en gammawetenschappers samenwerken door bovenstaande aspecten te koppelen aan technologische ontwikkeling, kan het onderzoek in deze call versterken.

  Interdisciplinaire samenwerking

 • Aansluiting bij onderzoeksagenda’s en bestaande initiatieven

  De call draagt bij aan de overkoepelende doelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Veiligheid. Die KIA verbindt de ministeries Defensie en Justitie en Veiligheid en de topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Team Dutch Digital Delta, Creatieve Industrie, Logistiek en Water & Maritiem. De volledige KIA van dit thema en de onderliggende Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) zijn hier te vinden.

 • Wie kunnen aanvragen?

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook cofinanciers zijn betrokken.

 • Matchmaking

  In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van vooraanmeldingen faciliteert NWO (virtuele) matchmakingsactiviteiten. De matchmakingsactiviteiten voor deze call vinden plaats op 15 januari 2021 (matchmaking voor onderzoekers) en 29 januari 2021 (matchmaking voor onderzoekers en professionals vanuit de publieke en private sector). Aanmelden is nu mogelijk.

  Aanmelden voor 15 januari 2021 Aanmelden voor 29 januari 2021