KIC_Leven met dementie.jpg

Leven met Dementie (KIC)

Een hoge leeftijd bereiken is relatief nieuw voor onze samenleving. Pas sinds enkele decennia worden mensen ouder dan 60-70 jaar en neemt het aantal ouderen toe. We leren nu pas wat dat betekent, in biomedische, sociaalpsychologische en maatschappelijke zin. Sinds kort wordt ook de omvang en ernst van dementie duidelijk. Dementie heeft een enorme impact op de maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven van degene die eraan lijdt, maar ook op zijn of haar directe omgeving. We weten vooralsnog slechts in beperkte mate hoe hier adequaat mee om te gaan. Er valt nog veel te leren en te ontdekken door zorgvuldige verkenning en onderzoek naar mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving.

 • Doel en doelstellingen

  De missiedoelstelling vanuit de KIA Gezondheid & Zorg is dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. Hiervoor worden drie elementen van belang geacht:

  1. Onderzoek naar mechanisme(n) van initiatie, preventie en behandeling van dementie;
  2. Inzicht in werkzame elementen ten aanzien van:
   1. preventie van dementie
   2. preventie van de invaliderende gevolgen van dementie, naast (het geven van) generieke leefstijladviezen;
  3. Onderzoek naar het verhogen en/of behouden van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met dementie. Zo ook van hun mantelzorgers en de bijdrage hieraan door het formele zorgsysteem al dan niet met behulp van technologie.
 • Aansluiting bij onderzoeksagenda’s

  De opbrengsten van deze call moeten bijdragen aan de overkoepelende missiedoelstelling van de KIA 2020-2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. Deze missie draagt daarmee ook bij aan de centrale missie binnen het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg, namelijk dat in 2040 alle mensen in Nederland ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen zijn.

 • Budget en doorlooptijd

  Voor de call for proposals is een budget van 5.25 miljoen euro beschikbaar.

  In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van € 2.900.000 tot € 3.088.235. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang (= max. € 2.625.000); de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

 • Wie kunnen aanvragen?

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.

  Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

 • Matchmaking

  Op 12 november 2020 organiseerden NWO en ZonMw een matchmaking bijeenkomst voor deze call.