data and intelligence (KIC)

Data en Intelligence (KIC)

Veiligheidsprofessionals moeten beschikken over tijdige, juiste en gerichte informatie om hun werk te kunnen doen. Deze informatie is essentieel in de strijd tegen complexe subversieve misdaad, voor het ondersteunen van de volledige strafrechtketen en forensische onderzoeken en voor het werk van de inlichtingendiensten, defensie en rampenbestrijding. Kort gezegd: informatie is onmisbaar voor de openbare en nationale veiligheid in een voortdurend veranderende samenleving en geopolitieke wereld.

 • Doel en doelstellingen

  Het programma Data en Intelligence heeft als doel om een bijdrage te leveren aan betere en bruikbare intelligenceproducten die voorzien in de behoeften van intelligence- en veiligheidsprofessionals voor operationele, tactische en strategische taken. Op basis van verzamelde, gedeelde en geanalyseerde data zullen deze professionals beter in staat zijn incidenten te voorkomen en ondervangen, veiligheids- en crisissituaties correct in te schatten en passende interventies aan te bevelen.

 • Budget en doorlooptijd

  Meer informatie over de call for proposals, budget en deadlines staat op de callpagina.

 • Onderzoeksterreinen

  De volgende twee deelprogramma’s zijn geformuleerd in de bijbehorende call for proposals:

  • Betrouwbaar verzamelen en delen van intelligence-data

  Modellen, technologische oplossingen en juridisch-maatschappelijke beschouwingen realiseren voor het betrouwbaar verzamelen en delen van intelligence-data ter ondersteuning van kennisextractie en besluitvorming op het gebied van openbare en nationale veiligheid;

  • Intelligence-analyse en besluitvorming

  Methoden voor data-analyse ontwikkelen die hypotheses, de bijbehorende waarschijnlijkheden en verklaringen daarvoor genereren, zodat het algoritme en de intelligence-professional elkaar synergetisch aanvullen.

 • Interdisciplinaire samenwerking

  De uitdagingen op het gebied van data en intelligence hangen nauw samen met de aspecten van betrouwbaarheid van het verzamelen en delen van intelligence-data en optimale ondersteuning van de analyse van de intelligence en de besluitvorming. Dat vereist een holistische aanpak en dus technologische, organisatorische, linguïstische, juridische, ethische en sociologische perspectieven en kennisinput. Interdisciplinaire samenwerking, waarbij alfa-, bèta- en gammawetenschappers samenwerken door bovenstaande aspecten te koppelen aan technologische ontwikkeling, kan het onderzoek in deze call versterken.

 • Aansluiting bij onderzoeksagenda’s en bestaande initiatieven

  De call draagt bij aan de overkoepelende doelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Veiligheid. Die KIA verbindt de ministeries Defensie en Justitie en Veiligheid en de topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Team Dutch Digital Delta, Creatieve Industrie, Logistiek en Water & Maritiem. De volledige KIA van dit thema en de onderliggende Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) zijn hier te vinden.

 • Wie kunnen aanvragen?

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook cofinanciers zijn betrokken.

 • Matchmaking

  In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van vooraanmeldingen faciliteert NWO (virtuele) matchmakingsactiviteiten. De matchmakingsactiviteiten voor deze call vinden plaats op 15 januari 2021 (matchmaking voor onderzoekers) en 29 januari 2021 (matchmaking voor onderzoekers en professionals vanuit de publieke en private sector). Aanmelden is nu mogelijk.

  Aanmelden voor 15 januari 2021 Aanmelden voor 29 januari 2021