KIC_Circulair.jpg

Circulariteit (KIC)

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft ambities voor een CO2-emissiereductie van 49 procent in 2030, en van 80 tot 95 procent in 2050. In het Klimaatakkoord is dit vertaald naar doelen per sector, die door een brede groep stakeholders zijn omarmd. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol, omdat nog niet alle oplossingen die nodig zijn voor het halen van deze doelen beschikbaar zijn. Twee belangrijke sectoren hierbij zijn de industrie en de agri-food sector.

 • Doel en doelstellingen

  Met dit programma wil NWO een transitie naar een duurzaam circulair koolstofsyteem bevorderen. Het betreft de hele waardeketen: grondstoffen, productie, (her)gebruik van halffabricaten, producten en koolstof in de afvalfase. Een integrale aanpak is essentieel; in de onderzoeken moet worden gekeken waar en hoe de mogelijke impact op de koolstofkringloop te bereiken en welke maatschappelijke veranderingen noodzakelijk zijn om de kans op succesvolle implementatie te vergroten.

 • Budget en doorlooptijd

  Voor de huidige call for proposals is een budget van 5 miljoen euro beschikbaar. In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen van minimaal 750.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro. NWO financiert maximaal 85 procent van de totale projectomvang; de rest van de financiering moet worden ingebracht via verplichte cofinanciering.

 • Onderzoeksterreinen

  De volgende twee onderzoeksthema’s staan centraal in de bijbehorende call for proposals:

  • Circulaire kunststoffen
   Diverse uitdagingen zijn geformuleerd, waaronder een nieuw begrippenkader voor afval, ketensluiting, recyclebare blends, sensoren en meetmethoden, en chemisch recyclen.
  • Biogrondstoffen
   Diverse uitdagingen zijn geformuleerd, waaronder het ontrafelen van de genetische basis van biochemische en biofysische processen, carbon partitioning - koolstofverdeling in een plant (lipiden, eiwitkoolhydraten), efficiëntie fotosynthese, en zeewierproductie en vaste biomassa als constructiemateriaal.

  Het programma biedt de ruimte om beide thema’s te combineren.

  Bij beide thema’s dienen de maatschappelijke aspecten (het economische, institutionele en beleidsmatige kader en/of de ethische, psychologische en communicatieve factoren) een integraal onderdeel te zijn van het onderzoek.

 • Partners

  De doelstellingen van dit onderzoeksprogramma komen vanuit de missies van het Ministerie van Economische Zaken voor Energietransitie. De call valt onder de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Klimaat en Energie, in de breedte de KIA Circulaire Economie en de KIA Landbouw, Water, Voedsel (door de productie van biogrondstoffen).

 • Interdisciplinaire samenwerking

  Voor de transitie naar een circulaire economie is meer nodig dan alleen technologische ontwikkelingen. Participatie van burgers en bedrijven is essentieel. Daarom dient in de onderzoeken innovatief technologisch onderzoek verweven te worden met onderzoek naar de maatschappelijke aspecten ervan. Door technologische en sociale innovatie in een vroegtijdig stadium te integreren, wordt effectiever bijgedragen aan het realiseren van de transitieagenda. De acceptatie en adoptie van technische innovaties bepaalt de uiteindelijke impact op onze wereld.

  Interdisciplinaire samenwerking

 • Matchmaking

  In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van vooraanmeldingen faciliteert NWO (virtuele) matchmakingsactiviteiten.  Verdere informatie over de invulling en planning van matchmakingsactiviteiten voor deze call zal bekend worden gemaakt via deze website en de NWO nieuwsbrieven.