KIC_aquatische voedselproductie.jpg

Aquatische voedselproductie (KIC)

In de komende jaren verandert een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd neemt de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toe. Kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren zijn hiervan voorbeelden. De call for proposals is gericht op het stimuleren van onderzoek naar een duurzame aanpak van de productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor de maatschappelijke opgave.

 • Doel en doelstellingen

  Dit programma heeft als doel kennis te ontwikkelen met betrekking tot duurzame mari- en aquacultuur en de maatschappelijke aspecten daarvan. De verwachte uitkomsten van het onderzoek laten onder meer zien welke soorten/rassen en welke eigenschappen zich het meest lenen voor een duurzame aquatische productie op de Noordzee en in estuaria. De realisatie van duurzame teelt van de juiste soorten, via veredeling en/of vermeerdering, inclusief vaartuigen, teelt-, oogst- en verwerkingssystemen in de complexe fysische omgeving moet binnen handbereik komen.

 • Budget en doorlooptijd

  Meer informatie over de call for proposals, budget en deadlines staat op de financieringspagina van deze call.

 • Onderzoeksterreinen en integrale aanpak

  Het doel van dit programma vraagt om een integrale aanpak. De call richt zich dan ook op interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek waarin biologisch en technologisch onderzoek geïntegreerd wordt met onderzoek uit de sociale en geesteswetenschappen. Daarbij zijn bijdragen vanuit de volgende onderzoeksterreinen vereist:

  • Kweek – en veredelingsmethoden

  Onderzoek is nodig naar welke soorten en variëteiten het meest geschikt zijn voor kweek in windmolenparken, open zee, en/of beschutte wateren, en als toekomstige eiwitbron. Daarnaast is kennis nodig met betrekking tot optimale vermeerdering en veredeling.

  • Kweekfaciliteiten en verwerkingstechnieken

  Voor duurzame en optimale productie van voedsel op zee zijn innovatieve kweekfaciliteiten en oogstsystemen nodig die rekening houden met de fysische omstandigheden van de Noordzee en estuaria. Onderzoek richt zich op de infrastructuur, materialen en technieken die daarbij horen.

  • Ecosysteem en biodiversiteit

  Eventuele negatieve impact van de nieuwe methoden en technieken op het ecosysteem en biodiversiteit moet minimaal zijn. Daarvoor is onderzoek nodig naar het effect van mari- en aquacultuur op waterkwaliteit en ecologie.

  • Maatschappelijk aspecten

  Naast de biologische en technologische aspecten is onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van duurzame aquatische productie van belang. Het gaat daarbij onder meer om voedselethiek, economische, juridische en beleidsmatige, ethische, psychologische en communicatieve aspecten.

 • Aansluiting bij onderzoeksagenda’s en bestaande initiatieven

  Dit onderzoeksprogramma verbindt de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem binnen de missies en sleuteltechnologieën van het maatschappelijke thema Landbouw, Water en Voedsel.

  Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, water en voedsel 

 • Interdisciplinaire samenwerking

  Missiegedreven onderzoek vraagt om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. NWO vraagt daarom expliciet aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. In 2020 worden onderzoekers gestimuleerd om interdisciplinaire projectvoorstellen in te dienen; vanaf 2021 is de interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde voor onderzoeksvoorstellen binnen de missiegedreven calls, met uitzondering van calls voortkomend uit de KIA Sleuteltechnologieën.

  Interdisciplinaire samenwerking in KIC