Banner Merian Fund

Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden. Onderzoekssamenwerking in het kader van het Merian Fund wordt gekenmerkt door een impactgeoriënteerde benadering van brede maatschappelijke uitdagingen en heeft tot doel bij te dragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wereldwijd. Daarom is het onderzoek interdisciplinair van aard en worden maatschappelijke partners gedurende het hele proces betrokken.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). NWO-domeinen en -instituten, en de Taskforce Applied Research (NPRO-SIA) dragen bij vanuit hun eigen expertise, instrumenten en netwerken. WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de calls.

 • Doel en doelstellingen

  Er is meer internationale samenwerking nodig om transnationale en mondiale uitdagingen aan te pakken. Onderzoek dat bijdraagt aan het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's), vraagt om samenwerking met landen waar de uitdagingen het meest evident zijn en waar een bijdrage aan de oplossingen het meest effectief is.

 • Budget en doorlooptijd

  De eerste calls for proposals onder het Merian Fund zijn in 2019 verschenen. Binnen het Merian Fund worden maximaal zeven calls per jaar gepubliceerd (per partner een) en per call stelt NWO maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. De werkelijke frequentie en omvang is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen bij NWO en bij de partnerorganisaties.

 • Partners (en landen)

  NWO investeert samen met haar partnerorganisaties in bilaterale wetenschappelijke samenwerking, waarbij beide partners hetzelfde bedrag investeren. De Nederlandse financiering gaat naar het Nederlandse deel van het programma en de gelden van het partnerland naar hun samenwerkingspartner in het partnerland.

  Binnen het Merian Fund werkt NWO momenteel samen met Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid-Afrika, omdat de wetenschap in deze landen enorm groeit. De samenwerking vindt plaats in het kader van bilaterale overeenkomsten op nationaal niveau. Het Merian Fund heeft zeven partners in deze vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEK-BRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika).

 • Samenwerking

  Binnen het Merian Fund worden, samen met de partnerlanden, coherente interdisciplinaire programma’s ontwikkeld , waarin onderzoeksprojecten gezamenlijk bijdragen aan oplossingen en het behalen van de SDGs. Vanwege de onderlinge samenhang tussen de projecten kan worden toegewerkt naar synergie en wordt een gefragmenteerde inzet van middelen tegengegaan. De samenwerking wordt gekenmerkt door:

  • een impact-gerichte aanpak op brede maatschappelijke thema’s;
  • een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) en nationale agenda’s, zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC);
  • samenwerking in breed samengestelde consortia met maatschappelijke partijen;
  • een interdisciplinaire aanpak;
  • coherente programmering met synergie tussen projecten.
 • Commissies

  Het Merian Fund valt onder de verantwoordelijkheid van de internationale portefeuillehouder van de raad van bestuur van NWO. De stuurgroep van WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de verschillende calls.

  De internationale samenwerking in het Merian Fund wordt gecoördineerd door de teamleider van WOTRO Science for Global Development, Dr. Eric Beerkens. De calls for proposals worden gezamenlijk ontwikkeld met de NWO-domeinen en gerealiseerd door WOTRO Science for Global Development.

  Voor elk van de landen is een landencoördinator aangesteld. De landencoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de internationale contacten met de partnerorganisaties en de afstemming met de ministeries, het Innovatie Attaché Netwerk en kennisinstellingen.

Contact

Dr. Eric Beerkens - Merian Fund

Dr. Eric Beerkens - Merian Fund
Coördinator

+31 70 3494109

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
WOTRO Science for Global Development

Drs. Petra Griffioen - Merian Fund

Drs. Petra Griffioen - Merian Fund
Secretaris

+31 70 3440976

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
WOTRO Science for Global Development

Ruben Sharpe.png

Dr. Ruben Sharpe - Brazilië
Landencoördinator

+31 70 3440682

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Merian Fund

Drs. Berry Bonenkamp - China & India

Drs. Berry Bonenkamp - China & India
Landencoördinator

+31 (0)70 3494416

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Merian Fund

Dr. Arina Schrier - Indonesië

Dr. Arina Schrier - Indonesië
Landencoördinator

+31 (0)30 6001293

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Merian Fund

Han van Dijk.JPG

Ir. Han van Dijk - Zuid-Afrika
Landencoördinator

+31 (0)70 3440945

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Merian Fund