Praktijkgerichte instrumenten (KIC 2020-2023)

Financiering voor praktijkgerichte instrumenten in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 maakt het voor praktijkgerichte onderzoekers mogelijk om innovatienetwerken op te bouwen en samen te werken met partners uit de regio en mkb.

 • Budget en doorlooptijd

  Financiering is beschikbaar via regelingen bij Regieorgaan SIA, die in de eerste helft van 2020 worden ontwikkeld, in lijn met het KIC.  Jaarbudget: 18 miljoen euro
 • Praktijkgerichte instrumenten toegelicht

  Regieorgaan SIA zet als onderdeel van NWO jaarlijks 18 miljoen euro in voor praktijkgericht onderzoek via vier instrumenten: 

  SPRONG

  Budget: € 10 miljoen
  Doel: gericht op het stimuleren van krachtige onderzoeksgroepen bij hogescholen

  L.INT

  Budget: € 3 miljoen
  Doel: gericht op het creëren van nieuwe lectorposities, met een verbinding tussen hogeschool en onderzoeksorganisatie (o.a. TO2, NWO-instituut, KNAW-instituut, Rijkskennisinstelling)

  KIEM (GoChem/GoCI)

  Budget: € 3 miljoen
  Doel: Een laagdrempelige regeling om te stimuleren dat mkb-ondernemingen verkennend onderzoek doen in samenwerking met een kennisinstelling. De KIEM-regeling staat ook open voor deelname van universiteiten en andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; GoChem en GoCI zijn programma’s gericht op de chemische en creatieve industrie, waarin mkb-vertegenwoordigers, kennisinstellingen en financiers gezamenlijk werken aan het bevorderen van innovatie in het mkb.

 • Innovatiestages

  Budget: € 2 miljoen
  Doel: een nieuw te ontwikkelen instrument, gericht op het stimuleren van samenwerking tussen mkb en hogescholen, via innovatiestages gekoppeld aan masteropleidingen. Het initiatief hiervoor is genomen door de topsectoren Chemie, Agro & Food en HTSM met de ambitie om dit uiteindelijk te verbreden naar alle topsectoren. Dit instrument wordt niet ingezet  binnen deze hoofdlijn 4, maar wel in de hoofdlijnen 1, 2 en 3.

  De inzet via KIEM en innovatiestages (in totaal 5 miljoen euro) zal worden ondergebracht onder de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen; de overige 13 miljoen is vooralsnog onverdeeld.

Meer informatie

Regieorgaan-sia.nl/kic