Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 is budget beschikbaar voor consortia van kennisinstellingen met één of meer private partijen, eventueel aangevuld met publieke partijen, die wetenschappelijk onderzoek willen inzetten ten behoeve van fundamentele kennis- en/of ontwikkelvraagstukken met grote innovatiepotentie. Voorstellen kennen een omvang van 3-10 miljoen euro en dienen te passen in minimaal één van de zes vastgestelde KIA’s.

 • Doel en doelstellingen

  Binnen Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia kunnen nieuwe of bestaande consortia zich organiseren, ontwikkelen en uitgroeien tot een omvang waarvan impact verwacht mag worden. Eveneens biedt dit financieringsinstrument een plaats aan consortia die in de toekomst willen uitgroeien tot strategische langetermijnprogramma’s.

  Onderwerpen die in aanmerking komen, hebben maatschappelijke (waaronder economische) impact en vereisen een aanpak met focus en massa. Het te financieren onderzoek is gericht op fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Het ontwikkelen van een samenhangend projectvoorstel vereist nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen binnen het consortium.

 • Budget en doorlooptijd

  Voor deze call for proposals is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar. De call Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia kent twee rondes. Begin 2021 wordt het definitieve budget voor deze call for proposals en de beoogde verdeling van het totale beschikbare budget voor beide rondes gepubliceerd.

 • Aansluiting bij onderzoeksagenda’s

  Voor Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia dient een voorstel te passen in minimaal één van de zes Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) welke onderliggend zijn aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

  Zie ook de pagina Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor een overzicht.

 • Wie kunnen aanvragen?

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt in nauwe samenwerking opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook één of meerdere cofinanciers en eventueel samenwerkingspartners zijn betrokken.

 • Wat kan aangevraagd worden?

  In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totaal projectbudget (in cash) van minimaal 3 miljoen euro en maximaal 10 miljoen euro. NWO financiert maximaal 50% van het totale cash-deel van het projectbudget; de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

 • Wanneer kan aangevraagd worden?

  Binnen dit instrument zijn er 2 rondes opengesteld met een deadline in maart en september van 2021. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de call for proposals.

Hoofdlijn Vraag

Dit programma valt binnen de hoofdlijn VRAAG van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin NWO jaarlijks een beperkt aantal vraaggedreven calls publiceert.

Webinar

Op 10 november 2020 vond de online webinar over de Call Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia (KIC) plaats.

Bekijk de webinar terug