Partnerschappen (KIC 2020-2023)

Via Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 wordt jaarlijks een aantal onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt, met een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt. Onderzoekers kunnen participeren in een thematische Partnerschap (via Vraaggedreven Partnerschappen voor Partners), of kunnen met een consortium een Partnerschap initiëren (via Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia).

Partnerschappen in het kort

 • Jaarlijks ruimte voor een aantal kennis- en/of ontwikkelvraagstukken van private en/of publieke partners
 • Projectomvang tussen 3 en 10 miljoen euro cash
 • NWO-bijdrage: tussen 1,5 en 5 miljoen euro cash
 • de partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage
 • Initiëring door private en/of publieke partijen of door consortia
 • Geselecteerde partnerschappen worden uitgewerkt door de initiërende partij en NWO
 • Jaarbudget: 15 miljoen euro
 • Partnerschappen toegelicht

  Binnen dit KIC-instrument wordt jaarlijks een beperkt aantal vraaggedreven Partnerschappen uitgewerkt waar een kennis- en/of ontwikkelvraag van een private en/of publieke partner centraal staat. De NWO-bijdrage voor een partnerschap ligt tussen de 1,5 en 5 miljoen euro en wordt in gelijke mate in cash gematcht door de publieke, private of combinatie van publieke en private partners. Voor partnerschappen wordt de minimale gezamenlijke private/publieke bijdrage vastgesteld op 50%, en tenminste 30% van de totale omvang van het partnerschap wordt door private partijen opgebracht. Een partnerschap kent hiermee een typische omvang tussen de 3 en 10 miljoen euro. Er bestaan twee mogelijkheden om tot een partnerschap te komen: 

  1) Vraaggedreven Partnerschappen voor Partners: via dit loket kan een publieke of private partner (niet-zijnde een partner die bij NWO subsidie mag aanvragen) een initiatief indienen bij NWO, inclusief medefinanciering. Na selectie door NWO werkt de partner in co-creatie met NWO een thematische call uit voor projectvoorstellen.

  2) Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia: via een open aanvraagronde formuleert een publiek-privaat consortium een initiatief, inclusief cofinanciering, die door een aanvrager namens een consortium bij NWO wordt ingediend. Na selectie door NWO werkt het consortium het initiatief uit tot een samenhangend publiek-privaat projectvoorstel.

  Tabel met overzicht partners versus consortia

   
  Vraaggedreven Partnerschappen voor Partners Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia
  Open loket Open call for proposals
  Publieke en/of private partner dient initiatief (onderwerp) in bij NWO (incl. medefinanciering) Publiek-privaat consortium dient initiatief (vooraanvraag) in bij NWO (incl. cofinanciering)
  NWO selecteert NWO selecteert
  Partner ontwikkelt thematische call for proposals in co-creatie met NWO Publiek-privaat consortium werkt vooraanvraag uit
  Onderzoekers dienen projectvoorstellen in Publiek-privaat consortium dient uitgewerkt projectvoorstel in
  Beoordeling en selectie Beoordeling en selectie
  Start gehonoreerde projecten Start gehonoreerde projecten
 • Budget en doorlooptijd

  Jaarbudget: 15 miljoen euro

  Dit budget is voor beide instrumenten: Vraaggedreven Partnerschappen voor Partners en Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia.

 • Impact

  Impact

  Omdat deze hoofdlijn sterk vraaggericht is, wordt hier geen jaarlijks budget per Kennis- en innovatieagenda (KIA) vastgesteld: het beschikbare budget van 15 miljoen euro is bestemd voor alle KIA’s. De toewijzing van middelen vindt KIA-overstijgend plaats. NWO gebruikt hiervoor een afwegingskader, waarin met name impact (economisch, maatschappelijk en wetenschappelijk) en (nationale) samenwerking zwaarwegende criteria zijn.

 • Meer informatie

  Voor vragen over Partnerschappen met een externe partner kunt u zich richten tot bovenstaande contactpersonen via kic-partnerschappen@nwo.nl en voor vragen over Partnerschappen met consortia via kic-consortia@nwo.nl.