Mkb-stimuleringsmaatregelen (KIC 2020-2023

Een hoge cofinancieringseis kan belemmerend werken op de betrokkenheid van mkb-partijen in onderzoek. Om een stevige inbreng vanuit het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, maakt NWO het instrumentarium en de randvoorwaarden uitnodigend voor het mkb.

Voor onderzoek dat gefinancierd wordt binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) hanteert NWO de volgende maatregelen in om het mkb beter te betrekken:

  1. In hoofdlijn 1 (missiegedreven calls) worden de cofinancieringseisen versoepeld voor consortia met mkb-partners. 
  2. In hoofdlijn 2 (partnerschappen) kan een consortium of cluster van meerdere mkb-partijen tegen gunstigere cofinancieringsvoorwaarden een partnerschap initiëren. 
  3. Voor mkb-partijen wordt het mogelijk om soepeler in- en uit te treden in NWO-projecten, bijvoorbeeld door een kortere deelname of latere toetreding.
  4. Als onderzoekers een Industrial Doctorate opnemen in hun onderzoeksvoorstel, is de cofinancieringseis lager als de betrokken private partner een mkb-partij is.   

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de stimuleringsmaatregelen voor het mkb om deel te nemen aan onderzoek verder uitgewerkt.

Mkb actief betrekken

Naast deze maatregelen zet NWO actiever in op het betrekken van en verbinden met mkb-bedrijven via communicatie, bijeenkomsten en matchmaking. Deze activiteiten worden uitgevoerd in samenspraak en afstemming met andere stakeholders zoals o.a. topsectoren, brancheorganisaties, knowledge transfer offices en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.