Lange Termijn Programma's

Lange Termijn Programma’s (KIC 2020-2023)

Strategiegedreven consortia met impact

Structurele financiering voor duurzame samenwerking

NWO biedt sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een tienjarig programma. Deze oproep vormt hoofdlijn 3, STRATEGIE, van de NWO-bijdrage aan het KIC.

 • In het kort

  • Oproep voor sterke publiek-private consortia
  • Voorstellen richten zich op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
  • Bij NWO kan tussen 9M€ en 25M€ worden aangevraagd
  • Dit is een subsidie voor een programma van tien jaar
  • De NWO-bijdrage vormt 30% van de begroting
  • De private cash bijdrage moet minimaal even groot zijn als de bij NWO aangevraagde subsidie
  • Kennisinstellingen dragen financieel bij
  • Minimaal 3 kennisinstellingen en minimaal 2 private partijen nemen deel aan het LTP
  • Alleen de NWO-bijdrage valt onder de NWO-modules – er is ruimte om andere financiering in te zetten voor activiteiten bij andere partijen
  • Deadlines:
        o    Initiatieven: 26 januari 2021
        o    Vooraanmeldingen: 27 mei 2021
  • NWO maakt een budgetreservering voor geselecteerde vooraanmeldingen --> een goed uitgewerkt plan betekent dat NWO financieel kan bijdragen
  • Uitgewerkte voorstellen worden individueel op kwaliteit getoetst
 • Doel en doelstellingen

  De NWO-bijdrage aan het KIC richt zich op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. In hoofdlijn 3 kunnen voorstellen worden ingediend die zich richten op onderwerpen uit de KIA’s van dit beleid. In een LTP kunnen activiteiten plaatsvinden bij wetenschappelijke partijen én bij andere partijen uit de kennisketen.

 • Budget en doorlooptijd

  Een LTP kenmerkt zich door intensieve samenwerking door meerdere partijen, die een substantiële bijdrage leveren. De totale begroting van een LTP heeft een minimale omvang van 30M€ over de looptijd van tien jaar, waarvoor bij NWO een subsidie kan worden aangevraagd van 9 miljoen euro tot maximaal 25 miljoen euro. Deze NWO subsidie vormt 30% van de totale LTP-begroting en is gelijk aan de private cash bijdrage aan een LTP, die dus ook 30% van de begroting moet vormen. De deelnemende kennisinstellingen dragen gezamenlijk 10% in-kind en/of cash bij aan de begroting. De resterende 30% van de begroting kan ingevuld worden naargelang de behoefte en het karakter van het LTP. Dit kan private financiering zijn, maar kan ook aanvullende publieke financiering zijn door bijvoorbeeld een regionale partij. Zie ook het cirkeldiagram hieronder.

  Indienen was mogelijk vanaf 16 oktober 2020. U kon uw initiatief aanmelden via het  webformulier tot 26 januari 2021.

  financiering-kic-ltp
 • Samenwerking

  NWO richt zich met deze oproep expliciet op grote consortia waarbij alle relevante partijen uit de kennisketen betrokken zijn. Dat betekent dat er zowel financieel als in de uitvoering ruimte is voor andere partijen.

  Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door het bij NWO aan te vragen project -30% van de begroting- via de NWO subsidieregeling uit te voeren, terwijl de overige 70% van de begroting hier niet onder valt. NWO stelt wel voorwaarden aan de inzet van (een deel van) de overige 70% van de begroting: zo moet 50% van de private bijdrage, waar de NWO-bijdrage op is gebaseerd, worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Verdere voorwaarden staan in de call. Er is ruimte om een deel van de begroting – maar niet de NWO-subsidie – in te zetten bij andere partijen. Dit kunnen bijvoorbeeld TO2-instellingen of RKI’s zijn. Op de begroting moet worden gespecificeerd wat deze activiteiten precies zijn en hoe ze gefinancierd worden. In het onderzoeksplan moeten alle activiteiten in het LTP worden beschreven, ook de activiteiten die niet bij een instelling plaatsvinden, die bij NWO subsidie kan aanvragen.

  Inhoudelijk betekent dit dat bij de beoordeling van het voorstel gekeken wordt naar de samenstelling van het consortium en de onderlinge samenhang van de activiteiten. Hierbij is expliciet aandacht voor de aansluiting van alle relevante wetenschappelijke disciplines die nodig zijn voor de uitvoering van het voorstel en voor deelname van de relevante partijen uit de kennisketen. Wij moedigen alle geïnteresseerden aan om contact te zoeken met de KIA-teams van de maatschappelijke uitdaging en/of sleutel-technologieën waarvoor hun onderzoeksidee relevant (kan) zijn.
  Omdat NWO het heel belangrijk vindt dat de ingediende LTPs stevig zijn ingebed bij de deelnemende kennisinstellingen, moet een aanvraag worden ingediend door één van de kennisinstellingen zoals vermeld in de call. 

 • Proces

  Het opzetten van een zo omvangrijke samenwerking en het realiseren van het financiële commitment van vele partijen kost veel tijd. NWO heeft voor deze call een proces ingericht dat recht doet aan het intensieve en complexe karakter van een LTP. 

  Alle LTP-initiatieven moeten online worden aangemeld. De initiatieven worden op de NWO-website gepubliceerd. Daarna moet een vooraanmelding worden ingediend. Deze vooraanmeldingen worden in competitie door een brede commissie beoordeeld op de criteria impact en strategisch belang, lange-termijn perspectief, wetenschappelijke kwaliteit en samenstelling van het consortium. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie selecteert NWO een beperkt aantal Lange Termijn Programma’s. Voor deze geselecteerde programma’s reserveert NWO budget. Dat betekent dat wanneer de uitwerking van het LTP aan de kwaliteits- en financieringseisen voldoet, het LTP kan rekenen op de NWO-subsidie. Om het aantal budgetreserveringen wat NWO maakt zo goed mogelijk in te zetten, worden deze gebaseerd op de bij de vooraanmelding gerealiseerde private cash commitment. Om een vooraanmelding te kunnen indienen moet een LTP beschikken over minimaal € 900.000,- toegezegde private cash medefinanciering.

  De deadline voor het aanmelden van initiatieven is 26 januari 2021. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 27 mei 2021.

  Werkproces indienen en selectie LTP
 • Kwaliteit

  Uitgewerkte LTP-aanvragen worden getoetst op dezelfde vier criteria. Zo garandeert NWO voor alle partijen dat ieder onderzoeksprogramma van hoge kwaliteit is. Ieder uitgewerkt voorstel wordt individueel beoordeeld door onafhankelijke, internationale referenten en door een beoordelingscommissie. Daarom wordt met de beoordeling van ieder LTP begonnen zodra het uitgewerkte plan en de samenwerkingsovereenkomst rond zijn. NWO geeft iedere geselecteerde vooraanmelding maximaal twaalf maanden de tijd om een uitgewerkt plan in te dienen.