KIC IDS banner

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

 • Doel en doelstellingen

  Via het KIC 2020-2023 draagt NWO bij aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. NWO initieert samenwerkingen, verbindt wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert het verkennen van nieuwe wegen. Zo ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek.

 • Budget en doorlooptijd

  De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 en is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. Er is jaarlijks 118 miljoen euro gereserveerd.

 • Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s)

  Het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid is gericht op de kansen van vier grote maatschappelijke thema’s en op sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen. Voor elk is een Kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld.

  Het gaat om de vier maatschappelijke thema’s:

  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, water & voedsel
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid

  En om:

  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

  De maatschappelijke thema’s zijn uitgewerkt naar 25 concrete missies. Deze missies bevatten vragen die de rijksoverheid aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen stelt voor een toekomstbestendig Nederland. De NWO-bijdrage aan het KIC 2020-2023 is gericht op fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar vragen die bijdragen aan het realiseren van de missies. De zes KIA’s vormen het inhoudelijke uitgangspunt voor de NWO-programmering.

  Meer informatie over de zes KIA's 

 • Hogescholen en mkb

  In alle vier KIC-hoofdlijnen is ruimte voor deelname van hogescholen als consortiumpartner en voor het aanvragen van innovatiestages. Tevens worden specifieke maatregelen genomen om in alle financieringsinstrumenten deelname van mkb in onderzoek extra aantrekkelijk te maken.

 • Programmacommissie

  Programmacommissie

  De raad van bestuur van NWO heeft een programmacommissie ingesteld voor het KIC-programma. Deze commissie adviseert de RvB over onder meer de opzet van de KIC-financieringsinstrumenten, de inhoudelijke prioriteiten en de teksten van de calls for proposals. De programmacommissie bestaat uit de volgende personen:

  Dr. R.G.M. Penning de Vries (voorzitter)

  René Penning de Vries vervult diverse rollen op het terrein van de hightech en gezondheidszorg, dikwijls op het publiek-private snijvlak. Hij is momenteel bestuursvoorzitter van Health Valley, president-commissaris van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom) en boegbeeld van PhotonDelta, naast toezichthoudende rollen bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en de Ventures Holding van de Universiteit van Amsterdam.  Eerder was hij boegbeeld van de topsector ICT. Penning de Vries is opgeleid als fysicus aan de Radboud Universiteit, gevolgd door een promotie aan de Universiteit Twente. Na een loopbaan in R&D was hij chief technology officer bij Philips Semiconductors. Toen deze divisie van Philips zich afsplitste, maakte hij de overstap naar NXP Nederland, waar hij tot 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur was.

  Dr. G.R. Meijer

  Geleyn Meijer is rector van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is opgeleid als natuurkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in de robotica en informatica. Meijer werkte geruime tijd in de softwareconsultancy bij Logica en CMG en was verantwoordelijk voor de R&D- en innovatie-activiteiten. Hij was tevens universitair hoofddocent bij het Human Computer Studies Laboratory van de Universiteit van Amsterdam. Hij was directielid van het landelijke ICT-onderzoeksprogramma COMMIT en bestuursvoorzitter van het innovatienetwerk creatieve industrie CLICKNL. Voor zijn aantreden als rector was hij decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam.

  Prof. dr. H.A.P. Pols

  Huibert Pols is hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit en vicevoorzitter van de raad van bestuur van ZonMw. Eerder was hij was decaan van het Erasmus Medisch Centrum en rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Op dit moment bekleedt Pols functies in een aantal Raden van Toezicht: bij Sanquin, bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en bij Concertgebouw De Doelen in Rotterdam.

  Prof. dr. P.J. Werkhoven

  Peter Werkhoven is momenteel wetenschappelijk adviseur van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Sinds 2001 is hij part-time professor, eerst aan de Universiteit van Amsterdam, sinds 2006 aan de Universiteit van Utrecht. Hij onderzoekt  menselijke interacties met Augmented Reality en Artificial Intelligence.

  Prof. dr. T.T.M. Palstra

  Thom Palstra is hoogleraar vastestof-chemie aan de Universiteit Twente (UT) en gastonderzoeker bij het Max Planck Instituut in Stuttgart. Voorheen heeft hij gewerkt onder andere als: onderzoeker bij de fameuze AT&T Bell Labs, als wetenschappelijke directeur van het Zernike Institute of Advanced Materials in Groningen en van 2016 tot 2020 was hij Rector Magnificus van de UT. In 2021 is hij toegetreden tot het bestuur van NWO-domein TTW, waar hij zich inzet voor strategisch, lange-termijn onderzoek en innovatie waarin (jonge) wetenschappers een coherente onderzoekscarrière kunnen opbouwen.

  Drs. R. Timmermans

  Reineke Timmermans werkt als beleidssecretaris Innovatie en Industriebeleid bij VNO-NCW en MKB-Nederland waar ze samen met partijen uit bv. de wetenschap en kennisinstellingen het belang onderstreept van een excellent onderzoeks- en innovatieklimaat. Tevens zet ze zich in voor een stevig strategisch industriebeleid. Ze studeerde Internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Straatsburg. Eerdere ervaringen o.a. in internationaal technologiebeleid (inclusief defensie) bij het ministerie van Economische Zaken, public affairs voor de technologische industrie (FME) en voor de ruimtevaartindustrie (Airbus). Ook heeft ze gewerkt als griffier van de commissie Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Ze is haar carrière gestart bij werkgeversverenigingen in Brussel en later als Europa-adviseur van de Gemeente Utrecht. Zodoende heeft ze een brede ervaring in de politiek-bestuurlijke context en in (internationaal) technologiebeleid.

  Prof. dr. ir. I.C.W. Arts

  Ilja Arts is hoogleraar Systeembiologie aan de faculteit Science and Engineering van de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur en tevens oprichter van het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio) aldaar. In haar huidige onderzoek houdt zij zich bezig met het bouwen en toepassen van computermodellen van het humaan metabolisme, zogenaamde digital twins, in de context van aandoeningen zoals obesitas en diabetes. Hiernaast is zij lid van het ENW domeinbestuur, vicevoorzitter van het bestuur van het Netherlands eScience center (NLeSc), lid van het bestuur van de Netherlands Bioinformatics & Systems Biology research school (BioSB) en lid van diverse wetenschappelijke adviescommissies.