Toekenningen 2014

Hieronder een lijst met de gehonoreerden, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het investeringsproject.

DAS-5: diversiteit benutten in complexe infrastructuren
Prof. dr. ir. H.E. (Henri) Bal, VU - informatica 

Veel wetenschappelijke toepassingen vereisen een computerinfrastructuur waarmee razendsnel enorme hoeveelheden data verwerkt kunnen worden. Zulke infrastructuren zijn tegenwoordig verspreid over vele locaties en bevatten een verscheidenheid aan ingewikkelde hardware. DAS-5 is een gedistribueerd computersysteem waarmee informatici kunnen onderzoeken hoe die diversiteit juist kan worden benut en zo makkelijk mogelijk kan worden ingezet voor wetenschappelijke toepassingen. Ruim vijftig projecten staan klaar om DAS-5 te gaan gebruiken.

Data over sociale netwerken uitbreiden met genetische informatie 
Dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra, RUG - Sociologie 
Dit project beoogt een dataverzameling over de rol van sociale netwerken in de ontwikkeling van risicogedrag onder jongeren uit te breiden met genetische informatie. Dit maakt het mogelijk om gen-omgeving processen te onderzoeken ten aanzien van risicogedrag.

A national facility for high-throughput flow cytometry of large-size particles, tissues and model organisms 
Prof. dr. S.J.L. van den Heuvel, UU 
De BioSorter-Pro kan met hoge snelheid en grote precisie ziekteverwekkende organismen, planten, dieren, weefsels en aan bolletjes gekoppelde medicijnen verzamelen, selecteren en distribueren. Dit apparaat kan jaren werk binnen enkele uren uitvoeren en is van groot belang voor vernieuwend onderzoek. Het heeft de potentie om bij te dragen aan industriële innovatie en medische applicaties.

Koolstoftelescoop voor zwaartekrachtstraling  
Dr. M. (Marc) Klein Wolt en prof. dr. P.J. (Paul) Groot, RU – astronomie 
De BlackGEM en MeerLICHT telescopen zullen de studie van het dynamische heelal en zwaartekrachtstraling op zijn kop zetten door de inzet van een high-tech telescoop array. De combinatie van hoge precisie en groot blikveld vereist een telescoop van koolstofvezels, die ook gebruikt worden in de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Blije kinderen, blije pubers? 
Prof. dr. P.A.C. (Pol) van Lier, VU - Ontwikkelingspsychologie 
Pesten tijdens de basisschoolperiode komt vaak voor en is schadelijk voor kinderen. Toch begrijpen we slecht waarom pesten schadelijk is. Wij onderzoeken hoe pesten de expressie van genen beïnvloedt en reacties in het brein verandert, waardoor stress- en zelfregulatie van kinderen wordt aangetast.

Interstellar ice – a hot topic

Prof. dr. H. (Harold) Linnartz en prof. dr. E. (Ewine) van Dishoeck, UL - astronomie 
De bouwstenen van leven zijn gevormd op stofdeeltjes in de ruimte die met een laagje ijs omhuld zijn. Om de chemische processen die dit tot stand brengen beter te begrijpen, wordt er een zeer gespecialiseerde experimentele opstelling ge-upgrade om chemische reacties onder interstellaire omstandigheden, d.w.z. ten gevolge van ultraviolet licht in vacuüm en bij temperaturen tot 260oC onder het nulpunt, te monitoren. 

Analysis of metabolic reprogramming of melanoma cells 
Prof. dr. D.S. Peeper, NKI 
De onderzoekers hebben recent ontdekt dat cellen tijdens het proces van kankervorming hun stofwisseling aanpassen. Met nieuwe apparatuur willen ze nauwkeurige metingen verrichten aan dit systeem, om de metabole processen van kankercellen beter in kaart te brengen. Begrip van de complexe natuur van kankercellen en drugresistentie is van groot maatschappelijk belang. Deze toekenning heeft een duidelijke link richting medische applicaties. 

Detailed imaging of human brain function: the full picture 
Dr. N. Petridou, UMCU 
Standaard MRI scanners kunnen globaal hersengebieden lokaliseren die een functie vervullen zoals spraak. Ze zien echter niet wat daarbinnen gebeurt. Dit apparaat, in een hoogveld MRI scanner, doorbreekt deze barrière en kan hersenfuncties in detail onderzoeken. Als dit instrument goed functioneert betekent dat een grote stap vooruit in 'brain imaging', mogelijk leidend tot meer inzicht in verschillende hersenaandoeningen. 

Vertebrate automated screening technology (VAST) 
Prof. dr. H.P. Spaink, Leiden 
De progressie van diverse menselijke ziekten zoals kanker en tuberculose is goed te bestuderen in de larven van zebravissen. Met behulp van robots en automatische herkenning van microscopische beelden gaan de onderzoekers uitzonderlijk snel het effect van nieuwe medicijnen testen. De aanschaf van dit systeem is van belang voor screening van stoffen voor de bestrijding van ziekten bij de mens.

Cognitie, gedrag en leren met een menselijke robot 
Prof. dr. F. (Frank) van der Velde, UT - Cognitieve psychologie en ergonomie
 
Dit project richt zich op het ontwikkelen en bestuderen van cognitieve vaardigheden van een menselijke robot. Het project bestudeert ook de sociale omgang tussen mensen en robots en het gebruikt robots om leergedrag beter te kunnen begrijpen.