Banner_investeringengroot

Investeringen NWO-groot

Grote investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen kan met Investeringen NWO-groot.

 • Doel en doelstellingen

  Met dit programma financiert NWO grote wetenschappelijke faciliteiten, waarbinnen wetenschappers uit heel Nederland samenwerken, vaak ook met internationale partners. Met deze investering kunnen allerlei onderzoekers innovatieve experimenten doen en nieuwe data ontsluiten. Met het beschikbaar stellen van deze investeringsmiddelen voor de aanschaf van hoogwaardige apparatuur, dataverzamelingen en software, versterkt NWO de wetenschappelijke infrastructuur van Nederlandse kennisinstellingen. Voor individuele instellingen en universiteiten zijn de kosten voor zulke investeringen nauwelijks op te brengen.

  Met deze middelen ondersteunt NWO grote nationale en internationale wetenschappelijke projecten, en stimuleert daarmee tevens samenwerking tussen wetenschappers

 • Budget en doorlooptijd

  Het beschikbare budget voor de ronde 2019-2020 is 20 miljoen euro.

 • Commissies

  Commissie ronde 2019-2020

  • Prof. dr. Pieter Hooimeijer(UU),voorzitter, Sociale geografie en demografie
  • Prof. dr. Dirk van Compernolle (KU Leuven), Taal- en spraaktechnologie
  • Dr. Els de Wolf (UvA/Nikhef), Natuurkunde
  • Prof. dr. Stefan Schouten (NIOZ/UU), Geochemistry/Geophysics/Moleculaire paleontologie
  • Prof. dr. Han Zuilhof (WUR), Chemie
  • Prof. dr. Alessandra Cambi (RU), Celbiologie
  • Prof. dr. Edwin Cuppen (UMCU), Genetica
  • Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse (UvT en NKI-AVL) Cohortonderzoek/Epidemiologie
  • Prof. dr. Hilleke Hulshoff Pol (UU/UMCU), (Klinische) Neurowetenschappen/MRI
  • Prof. dr. Catherine Pappas (TUD), Natuurkunde, materialenonderzoek
  • Prof. dr. Regina Beets-Tan (NKI/UM), Radiologie
  • Prof. dr. Michel Dumontier (UM), Data Science

  Commissie ronde 2017-2018

  • Prof. dr. ir. (em.) J.K. (Jan Kees) Maan, RU, natuurkunde (voorzitter)
  • Drs. A. (Alexander) Brink, IBM, ICT
  • Prof. A. (Alessandra) Cambi, celbiologie
  • Prof. dr. D. (Dirk) van Compernolle, KU Leuven, taal- en spraaktechnologie
  • Prof. dr. (em.) D.J.H. (Dorly) Deeg, VU, epidemiologie
  • Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer, UU, sociale geografie
  • Dr. ir. Machteld de Kroon, TNO, natuurkunde
  • Prof. dr. ir. R.C.H. (Roel) Vermeulen, UU, epidemiologie
  • Dr. E. (Els) de Wolf, UvA/Nikhef, hoge-energiefysica
  • Prof. dr. J.T. (Han) Zuilhof, WUR, organische chemie

  Commissie ronde 2015-2016

  • Prof. dr. ir. (em.) J.K. (Jan Kees) Maan, RU, natuurkunde (voorzitter)
  • Dr. ir. N.C.M. (Colette) Alma-Zeestraten, dir. VNCI, chemie
  • Prof. dr. P.A.M. (Paul) Andriessen, VU, geologie
  • Drs. A. (Alexander) Brink. IBM, ICT
  • Prof. dr. D. (Dirk) van Compernolle, KU Leuven, taal- en spraaktechnologie
  • Prof. dr. (em.) D.J.H. (Dorly) Deeg, VU, epidemiologie
  • Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra,  EUR, sociologie
  • Prof. dr. K.J. (Klaas) Hellingwerf, UvA, biochemie
  • Prof. dr. J. (Judith) Klumperman,  UMCU, celbiologie
  • Dr. ir. K. (Karel) van der Mast, Solveigh, technische natuurkunde
  • Dr. E. (Els) de Wolf, UvA/Nikhef, natuurkunde