Toewijzingen

 

 • Ronde 2020

  Tien academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, kunnen hun wetenschappelijke carrière voort gaan zetten in Nederland. Ze krijgen een aanstelling die gefinancierd wordt vanuit de derde ronde van de in 2018 gestarte pilot ‘Hestia Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap.’ In totaal werden 47 ontvankelijk onderzoeksvoorstellen ingediend. Daarvan zijn er nu tien gehonoreerd. Van de tien gevluchte wetenschappers zijn er acht mannen en twee vrouwen. Onder de projectleiders/hoofdaanvragers die zijn gehonoreerd, zijn er acht vrouwen en twee mannen. In totaal was een budget van iets meer dan 1 miljoen euro beschikbaar voor deze ronde.


  Civilian agency of local elites in the emerging post-rebel order in Eastern Ghouta, Damascus.

  Aanvrager: dr. Katharine Fortin
  Kandidaat: Mohammad Kanfash MA
  Instelling: Universiteit Utrecht

  Dit project onderzoekt de rol van lokale maatschappelijke elites en hoe hun (actieve) betrokkenheid bij de terugkeer van de staat in Syrië de prestaties van de staatsinstellingen beïnvloedt en haar aanwezigheid en instituties

  Expectations, needs and values of refugee patients. Shared decision making and refugee patients in Dutch health care

  Aanvrager: dr. Dorothea Touwen
  Kandidaat: Rima Alkirawan MSc
  Instelling: LUMC

  Vluchtelingen verwachten vaak van hun arts andere dingen dan wat Nederlandse artsen doen. Lastig, want voor goede zorg is het nodig dat arts en patiënt het eens kunnen worden. Dit onderzoek gaat over de noden en verwachtingen van vluchtelingen om artsen te helpen goede zorg te kunnen bieden.

  Controlling greenhouse aphids with entomopathogenic fungi: what roles do aphid endosymbionts play?

  Aanvrager: dr. ir. Bart Pannebakker
  Kandidaat: Zilal Suleiman Alkadour MSc
  Instelling: Wageningen University

  Bladluizen zijn een belangrijke plaag voor groenten, fruit en bloemen. Bladluizen kunnen zonder gif worden bestreden met natuurlijke vijanden zoals schimmels. Deze schimmels werken soms niet goed tegenbladluizen, mogelijk door bescherming door micro-organismen. Wij gaan op zoek naar effectieve schimmels en onderzoeken de rol van zulke micro-organismen.

  Van aanname naar kwalificatie: de impact van herstelmaatregelen op slachtoffers in Turkije/Assessing the Contribution of International Law to Repairing Harm –Identifying relationships between JustSatisfaction Awards at the European Court, Turkish legislation of reparations and victims’ perceptions of redress

  Aanvrager: prof. dr. Rianne Letschert
  Kandidaat: Fikret Demircivi MA
  Instelling: NSCR

  Na massale wreedheden en staatsrepressie kunnen herstelmaatregelen worden toegekend om de schade van slachtoffers te herstellen. Dit project onderzoekt hoe slachtoffers in Turkije de impact van hun recht op herstelmaatregelen ervaren, en welke rol de herstelmaatregelen die door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden toegekend, hierin spelen.

  The sound of flow: High-resolution brain tumour vascular signature mapping with mutually informed MRI and intraoperative 𝜇Doppler ultrasound.

  Aanvrager: prof. dr. M. Smits
  Kandidaat: Ahmad Alafandi M.D.
  Instelling: Erasmus MC

  Dit project – ingebed in de klinisch-technologische omgeving van de Medical Delta – heeft als doel de diagnostiek van hersentumoren te verbeteren. We combineren een recent ontwikkelde techniek, 𝜇Doppler, met MRI om nauwkeuriger te bepalen om wat voor tumor het gaat en zo uiteindelijk de behandeling van hersentumorpatiënten beter te ondersteunen.

  Whistleblowing as Private Law Enforcement: Strengthening Public Health, Privacy and Anticorruption (Klokkenluiden: Het versterken van de kracht van Recht in Volksgezondheid, Privacy en Corruptiebestrijding) 

  Aanvrager: dr. V. (Vigjilenca) Abazi
  Kandidaat: Arif Aksu MSc
  Instelling: Maastricht University

  Klokkenluiden biedt een hoognodig instrument om verantwoording af te leggen. Om de positie van de rechtsorde in de samenleving te versterken, kunnen we niet langer alleen vertrouwen op de bestaande institutionele controlemechanismen. Dit project bevordert de kennis over hoe klokkenluiden kan worden gebruikt om de rechtshandhaving op het gebied van volksgezondheid, privacybescherming en corruptiebestrijding te bevorderen.

  Epigenetics of clustered protocadherins, the brain’s neuronal address codes

  Aanvrager: dr. L. (Lucia) Clemens-Daxinger
  Kandidaat: Serkan Dogan PhD
  Instelling: LUMC

  Genetische fouten in zogenoemde epigenetische "reader", "writer" en "eraser" proteïnen kunnen leiden tot ontwikkelingsstoornissen. De onderzoekers zullen in kaart brengen hoe veranderingen aan het DNA en de geassocieerde histone proteïnen de regulatie van de neuronale adres codes voor de hersenen beïnvloeden.

  External Financial Governance: Migration Management and Solidarity with Non-EU Countries through EU Funding

  Aanvrager: dr. Evangelia (Lilian) Tsourdi
  Kandidaat: Nasrat Sayed MSc
  Instelling: Maastricht University

  Hoewel EU-subsidies steeds meer gebruikt worden om doelstellingen van migratiebeheer in niet-EU-landen na te streven, blijft mondiaal gedeelde verantwoordelijkheid problematisch bij bescherming van vluchtelingen. Huidig project analyseert door een originele combinatie van wettelijk en empirisch onderzoek het waarom, bevordert kennis over bestuur en mondiaal gedeelde verantwoordelijkheid en formuleert hervormende wetsvoorstellen.

  From archive to network: Syrian music in the Jaap Kunst audio collection and beyond

  Aanvrager: dr. Hannah Bosma
  Kandidaat: Maksim Abdul Latif MA
  Instelling: Universiteit van Amsterdam

  Syrische traditionele muziek dreigt verloren te gaan. Door oorlog en onderdrukking zijn muzikanten in privé-collecties verspreid over de hele wereld. Hoe en waar wordt deze muziek behouden? Dit onderzoeksproject ontwikkelt een netwerkarchief dat toont hoe in Amsterdam gearchiveerde Syrische geluidsopnames verbonden kunnen worden met muziek, muzikanten, muziekinstrumenten en archieven elders.

  Balancing your way in: How recently arrived Eritrean refugees navigate contrasting constructions of ‘the good migrant’ in the Netherlands and Germany

  Aanvrager: Prof. H. (Huib) Ernste
  Kandidaat: Dawit Tesfay Haile MSc
  Instelling: Radboud Universiteit

  Dit kwalitatieve onderzoeksproject onderzoekt de allerdaagse uitdagingen van Eritrese vluchtelingen in Nederland en Duitsland. Het richt zich op de manier waarop deze migranten tegelijkertijd omgaan met enerzijds de verwachtingen en morele druk die voortkomt uit migratiebeleid, en anderzijds de verwachtingen en morele druk vanuit hun sociale netwerken en diasporagemeenschappen.

 • 2019, ronde 1

  Als onderdeel van de pilot 'Vluchtelingen in de wetenschap' honoreerde NWO in januari 2019 twaalf aanvragen waarmee een projectleider extra financiering ontvangt voor de eenjarige aanstelling van een onderzoeker met een vluchtelingenstatus aan een lopend onderzoeksproject. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Van de 12 vluchtelingen zijn er 10 man en 2 vrouw. In totaal was een budget van 750.000 euro beschikbaar voor de pilot.


  Modelling the changing sediment yield of the Amazon for the next 100 years and the impact on the Surinamese coast
  Aanvrager: Prof. dr. Steven de Jong
  Instelling: Universiteit Utrecht & Anton de Kom Universiteit, Suriname
  Kandidaat: Safaa Naffaa MSc

  Klimaatverandering en ontbossing zullen de aanvoer van sediment vanuit de Amazone beïnvloeden met mogelijk grote gevolgen voor de laaggelegen kust van Suriname. Ons model zal een beter inzicht geven hoe sedimenttoevoer verandert en die kennis zal helpen om duurzame beheerplannen te ontwikkelen en de kust beter te beschermen.

  Magnetic Resonance Imaging (MRI) of carotid plaques for tailored treatment of stroke patients
  Aanvrager: Prof. dr. Eline Kooi
  Instelling: CARIM, Maastricht UMC+
  Kandidaat: Mohamed Kassem MD

  Met MRI kunnen de details van aderverkalking (atherosclerotische plaques) in beeld gebracht worden. In dit project zullen we onderzoeken of geavanceerde MRI technieken gebruikt kunnen worden voor een verbeterde selectie van patiënten die profijt hebben van een chirurgische verwijdering van de plaque om hun risico op een herseninfarct te reduceren.

  TRITON: Targeting mRNA for ImmunoTherapy in ONcology
  Aanvrager: Prof. dr. Raymond Schiffelers
  Instelling: UMC Utrecht
  Kandidaat: Khalid Aldakkak MSc

  Immunotherapie van kanker is veelbelovend maar kostbaar. In dit project maken de onderzoekers betaalbare nanodeeltjes die lokaal in de tumor kunnen worden ingespoten om daar een aanval van het immuunsysteem uit te lokken.

  Imperial ideology and architectural heritage: Damascus under the Mamluk Sultans (1260-1516 AD)
  Aanvrager: Dr. Gabrielle van den Berg
  Instelling: Universiteit Leiden
  Kandidaat: Dr. Ghazwan Yaghi

  Politieke ideologie en architectuur: Damascus onder de Mamlukse sultans (1260-1516 CE) Dit project onderzoekt de relatie tussen imperiale ideologie en architectuur in Damascus ten tijde van het Mamlukse sultanaat (13de-15de eeuw). Door zes monumentale gebouwen te analyseren die door de leden van de Mamlukse politieke-militaire elite werden opgericht, identificeert het representaties van heerschappij die door deze elites via architectuur werden gecommuniceerd.

  Weaponising Students: Mobilising and militarising the National Union of Syrian Students
  Aanvrager: Dr. Uğur Ümit Üngör
  Instelling: Universiteit Utrecht
  Kandidaat: Ali Aljasem MA

  Studenten staan vaak bekend om hun activisme, maar hoe kunnen studenten betrokken raken bij een burgeroorlog? Dit project onderzoekt de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië, in het bijzonder in de opstandige universiteitsstad Aleppo, door middel van een analyse van mobilisatie en geweldspleging.

  What causes impairments in emotional communication between native Dutch and refugees?
  Aanvrager: Dr. Disa Sauter
  Instelling: Universiteit van Amsterdam
  Kandidaat: Dr. Shahira Sharaf

  Dit project onderzoekt de vraag waarom emotiecommunicatie tussen autochtone Nederlanders en Arabische vluchtelingen vaak moeilijk is. De resultaten zullen ons informeren over de vraag hoe attitudes tegenover vluchtelingen van invloed kunnen zijn in de manier waarop wij hun gevoelens begrijpen, en hoe mensen kunnen leren door contact tussen groepen. 

  Enacting the social contract: Civil disobedience in Armenia
  Aanvrager: Dr. Robin Celikates
  Instelling: Universiteit van Amsterdam
  Kandidaat: Hrayr Manukyan MA

  Dit onderzoeksproject is een case study van de Armeense fluwelen revolutie, die als een verrassing kwam voor de internationale gemeenschap en academici. Het benadrukt dat de Armeense campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid veel meer betekenis heeft dan haar kan worden toegeschreven aan hand van de dominante theoretische modellen van burgerlijke ongehoorzaamheid.

  High-tech battleships against rubber dinghies? The influence of lobby groups on EU military operation 'Sophia' against migrant smugglers
  Aanvrager: Dr. Giselle Bosse
  Instelling: Universiteit Maastricht
  Kandidaat: Naam bekend bij NWO

  Zonder eigen leger maar met inzet van duizenden Europeanen is de EU actief in militaire operaties. Deze studie verschaft nieuw inzicht in de EU’s besluitvorming tot deze risicovolle operaties. Op systematische wijze wordt voor het eerst onderzocht hoe ontelbare lobbygroepen het besluitvormingsproces beïnvloeden in 'Sophia', de duurste EU operatie ooit.

  Detection of vegetation droughts and their propagation over continents
  Aanvrager: Dr. Ruud van der Ent
  Instelling: Technische Universiteit Delft
  Kandidaat: Fares Al Hasan MSc.

  In dit project onderzoeken we waardoor de Europese droogte in 2018 is veroorzaakt en hoe het zich kon ontwikkelen in zo’n extreme gebeurtenis. We onderzoeken de rol van het landoppervlak en de vegetatie in de intensivering, persistentie en de ruimtelijke ontwikkeling van de droogte.

  Nervous guts and their road to colorectal cancer
  Aanvrager: Dr. Veerle Melotte
  Instelling: Maastricht UMC+
  Kandidaat: Musa Idris  MSc.

  Het is bekend dat omgevingscomponenten van de tumor, zoals immuuncellen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker. In dit project gaan we een 3D-model ontwikkelen waarmee we kunnen onderzoeken of het darm zenuwstelsel een rol heeft in de ontwikkeling van darmkanker.

  FAIR share: ex vivo conservation of Zebrafish models
  Aanvrager: Prof. dr. Caroline Klaver
  Instelling: Erasmus MC
  Kandidaat: Dr. Ijaz Qadeer Kahn

  Zebravissen zijn sterk in opkomst als onderzoeksmodel voor aandoeningen bij de mens. Het sterk toenemende aantal lijnen vraagt om oplossingen om deze te archiveren, met name door diepvriezen komen de lijnen dan duurzaam beschikbaar voor uitwisseling met andere onderzoekers wereldwijd. De kandidaat is expert in voortplantingstechnologie bij dieren.

  The interplay between cognitive ability and social origin in explaining educational attainment: do twins and non-twin siblings differ?
  Aanvrager: Prof. dr. Ineke Maas
  Instelling: Universiteit Utrecht
  Kandidaat: Dr. V.M. Barsegyan

  Kinderen uit hogere statusgroepen doen het vaak goed op school, ook als ze niet zo slim zijn. Dit is vastgesteld met tweelingstudies. In dit project zullen we onderzoeken of deze bevinding ook geldt voor de gehele populatie waarin tweelingen een minderheid zijn.

 • 2019, ronde 2

  Voor de tweede ronde van 'Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap' werden 21 ontvankelijk onderzoeksvoorstellen ingediend voor financiering. Daarvan zijn er nu negen gehonoreerd. Van de negen vluchtelingen zijn er zeven mannen en twee vrouwen. Onder de projectleiders/hoofdaanvragers die zijn gehonoreerd, zijn er vijf vrouwen en vier mannen. In totaal was een budget van iets meer dan 1 miljoen euro beschikbaar voor de pilot. In het voorjaar van 2020 zal de derde en laatste ronde binnen het pilot programma ‘Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap’ worden gelanceerd.


  The role of self-efficacy in predicting treatment outcome of childhood specific phobias: A clinical
  experimental study

  Aanvrager: Dr. A.M. Klein
  Instelling: Universiteit Leiden
  Kandidaat: Op verzoek geanonimiseerd

  Samenvatting: Angststoornissen komen veel voor in de kindertijd. Helaas blijft 40% van de kinderen last houden van angstklachten na therapie. Het zelfvertrouwen om de angst aan de kunnen lijkt belangrijk in de therapie. Dit project onderzoekt of het vergroten van dit zelfvertrouwen de behandeling voor angst in de kindertijd kan verbeteren.

  Secondary Liability for International Crimes – Case Study of Syria

  Aanvrager: Prof. dr. mr. G.K. Sluiter
  Instelling: Universiteit van Amsterdam
  Kandidaat: Ahmad A ZIEN

  Samenvatting: Het project onderzoekt het verlenen van hulp en steun bij het plegen van ernstige misdrijven in het Syrische conflict en de kwaliteit van de juridische aansprakelijkheidsopties. Het onderzoek naar het conflict in Syrië zal leiden tot aanbevelingen ter verbetering van aansprakelijkheidsmogelijkheden.

  'Shabab Akwa' – 'stronger youth'. Empowerment PLUS – empowerment of self-management and care seeking behaviour for refugee childrens’ stress-related health problems

  Aanvrager: Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
  Instelling: Radboud UMC
  Kandidaat: Ghadeer Haj Bakri MD

  Samenvatting: Vluchtelingenkinderen hebben gezondheidsproblemen door stress. Vaak weten hun ouders niet wat ze daaraan kunnen doen. De Nederlandse zorg sluit niet goed aan. In dit project onderzoekt een vluchteling-kinderarts welke problemen deze vluchtelingenkinderen hebben en wat daarvoor de beste hulp is. Samen met de ouders ontwikkelt ze voorlichtingsmateriaal voor kinderen en ouders.

  The VEGFA-suppressed immune microenvironment and radiotherapy-sensitivity in esophageal adenocarcinomas

  Aanvrager: Dr. S.D. Derks
  Instelling: Amsterdam UMC
  Kandidaat: Tesfay Mehari Godefa MSc

  Samenvatting: Slokdarmkanker kent een hoog sterftecijfer. Dit komt deels doordat de behandeling in een vroege fase van de ziekte onvoldoende effectief is. Dit project richt zich op het bestuderen van de rol van VEGFA tijdens de afweerreactie tegen de tumor om zo in de toekomst effectievere behandeling mogelijk te maken.

  Identifying malware families of IoT botnets by machine learning using their network behavior
  Aanvrager: Dr. ing. C. Hernandez Ganan
  Instelling: Technische Universiteit Delft

  Kandidaat: op verzoek geanonimiseerd
  Samenvatting: De apparaten Internet of Things (IoT) (camera's, routers, draagbare en andere ingebedde technologieën) zijn tegenwoordig vrij aantrekkelijke speelplaatsen voor cyberaanvallers. Dit onderzoek zal een machine learning-methode bieden voor het identificeren van malwarefamilies van IoT-botnets die helpen bij het ontwerpen van effectieve tegenmaatregelen voor het detecteren, voorkomen en mitigeren ervan.

  The impact of parental genes on offspring health: nurture via nature

  Aanvrager: Prof. dr. D.I. Boomsma
  Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
  Kandidaat: Hekmat Alrouh MD

  Samenvatting: Kinderen uit families met een lage sociaaleconomische status lopen een hoger risico op een slechte gezondheid. Dit kan komen door opgroeien in armoede, of door overgeërfd genetisch risico. Deze studie onderzoekt via een nieuw design “genetic nurture” hoe ouders via genen en omgeving de gezondheid van hun kinderen beïnvloeden.

  From short-term engagement to long-term integration of refugees

  Aanvrager: Prof. dr. H. Ghorashi
  Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
  Kandidaat: Younes Younes

  Samenvatting: Dit project draagt bij aan de toenemende vraag naar kennis en oplossingen voor lange termijn integratie van vluchtelingen. Het meest vernieuwende aan dit project is het onderzoeken van de bijdrage van buurt- en community initiatieven (zoals Hoost in Amsterdam-Oost in 2016) in de integratie van de vluchtelingparticipanten in de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Structuring Reproducibility in Deep Learning Research

  Aanvrager: Dr. J.C. van Gemert
  Instelling: Technische universiteit Delft
  Kandidaat: Burak Yildiz MSc

  Samenvatting: Kunstmatige intelligentie onderzoek wordt gedreven door deep learning. Dit Hestia voorstel is gekoppeld aan een deep learning onderzoeksproject en gaat resultaten beter reproduceerbaar maken. Daarnaast wordt een reproduceerbaarheids onderzoeksaanpak opgezet, die naar academici en bedrijven wordt gecommuniceerd. De kandidaat wordt een praktische deep learning expert met uitstekende carrière vooruitzichten.

  Diagnostics for diseases in Indonesian poultry production to support antimicrobial stewardship interventions.

  Aanvrager: Prof. dr. J.A. Wagenaar
  Instelling: Universiteit Utrecht
  Kandidaat: Tagrid Dinar

  Samenvatting: Het gebruik van antibiotica leidt tot resistentie waardoor ziekten niet meer goed behandeld kunnen worden. Bacteriën gaan over van dier naar mens; daarom moeten we ook in dieren gebruik van antibiotica beperken. Dit project helpt Indonesische pluimveehouders hun dieren gezond te houden door preventieve maatregelen i.p.v. gebruik van antibiotica.

  Nieuws | Negen gevluchte wetenschappers zetten hun talent in voor de Nederlandse wetenscha