Banner_vluchtelingen-in-de-wetenschap

Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels zoals taal of werkcultuur aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voort te zetten. Die academici kunnen met een Hestiabeurs hun wetenschappelijke ambities of carrière voortzetten in Nederland.

 • Doel en doelstellingen

  Met het programma Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap maakt NWO financiering mogelijk van een aanstelling voor academici die uit hun land zijn gevlucht en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen ontwikkelen of voortzetten. Waardevolle kennis en kunde van deze groep wetenschappers dreigt verloren te gaan terwijl zij de wetenschap en samenleving juist kunnen verrijken. NWO wil deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, met als uiteindelijk doel hun eigen wetenschappelijke loopbaan/onderzoekslijn voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen. Via dit programma kunnen projectleiders of hoofdaanvragers van een reeds door NWO of ZonMw gefinancierd onderzoeksproject financiering aanvragen om een vluchteling op dat project te laten meewerken. Voorwaarde is dat de gevluchte wetenschapper een academische achtergrond heeft (niveau master of PhD) en maximaal 18 maanden fulltime of 24 maanden in deeltijd wordt aangesteld.

  NWO zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland en onderschrijft het belang van een divers, inclusief en toegankelijk wetenschappelijk systeem.

 • Budget en doorlooptijd

  De financiering is beschikbaar voor een aanstelling van minimaal 18 maanden fulltime en maximaal 24 maanden in deeltijd. In totaal was een budget van iets meer dan 1 miljoen euro beschikbaar voor de eerste ronde in de pilot, die van start ging in 2018. Vanwege de gebleken behoefte aan dergelijke financiering is de pilot met twee jaar verlengd en bestaat nu uit drie rondes. De eerste ronde vond plaats in 2018, de derde in 2020. Na afronding van de pilot besluit NWO of en in welke vorm het programma een (vast) vervolg krijgt.

 • Partners

  De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

 • Commissies

  NWO-brede beoordelingscommissie (2019)

  • Mw. dr. B.E. (Lieteke) van Vucht-Tijssen, Universiteit voor Humanistiek, Bestuurder, cultuursociologie (voorzitter)
  • Dhr. prof. dr. B. (Bayu) Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen, Mechatronica en Niet-linier Regeltechniek
  • Mw. dr. C.M. (Conny) Roggebrand, Universiteit van Amsterdam, Public policy and governance, Gender
  • Dhr. prof. dr. S. (Sandjai) Bhulai, Vrije Universiteit, Mathematics, Operations management, Computer Science
  • Mw. dr. ir. A.M.W.J. (Annemie) Schols, Maastricht UMC, Nutrition and Metabolism in chronic diseases
  • Dhr. prof. dr. M.S. (Maurits) Berger, Universiteit Leiden, Islam en het Westen
  • Dhr. dr. M. (Moutaz) Altaghlibi, Universiteit Utrecht, Economie, Financiële sector
  • Mw. dr. R.K. (Karlijn) Haagsman, Universiteit Maastricht, Migratie sociologie, Culturele Antropologie
  • Dhr. dr. P.J. (Pascal) Beckers, Radboud Universiteit Nijmegen, Internationale bedrijfseconomie, Sociale geografie
  • Dhr. dr. P. (Prosper) Maguchu, Vrije Universiteit, Rechten, Mensenrechten
  • Mw. prof. dr. E. (Epie) Boven, Amsterdam UMC, Medische oncologie, Interne geneeskunde
  • Mw. dr. R. (Rahil) Roodsaz, Universiteit van Amsterdam, Seksualiteit, Cultuur, Gender, Identiteit  
  • Mw. dr. M. (Mary) Nicolaou, Amsterdam UMC, Epidemiologie, Volksgezondheid met focus op migranten
  • Mw. dr. M.I. (Marjolein) Deunk, Rijksuniversiteit Groningen, Onderwijskunde, Psychologie, Taalwetenschap

  NWO-brede beoordelingscommissie (2018)

  • Mw. dr. B.E. (Lieteke) van Vucht-Tijssen, Universiteit voor Humanistiek, Bestuurder, cultuursociologie (voorzitter)
  • Mw. dr. H.M.W. (Heidy) den Besten, Wageningen Universiteit, Food Microbiology
  • Mw. dr. I.C. (Ilse) van Liempt, Universiteit Utrecht, Urban Geography and Qualitative Research Methods
  • Dhr. prof. dr. ir.  A.W.M. (Arnold) Smeulders, Universiteit van Amsterdam, ICT
  • Dhr. prof. dr. B. (Bayu) Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen, Mechatronica en Niet-linier Regeltechniek
  • Mw. dr. mr. M.H.A. (Tineke) Strik, Radboud Universiteit Nijmegen, Migratierecht
  • Dhr. dr. A.A. (Asghar) Seyed-Gohrab, Universiteit Leiden, Area Studies
  • Mw. prof. dr. N.H. (Nanna) Hilton, Rijksuniversiteit Groningen, Sociolinguist
  • Mw. dr. C.M. (Conny) Roggebrand, Universiteit van Amsterdam, Public policy and governance, Gender
  • Dhr. prof. dr. S. (Sandjai) Bhulai, Vrije Universiteit, Mathematics, Operations management, Computer Science
  • Mw. dr. ir. A.M.W.J. (Annemie) Schols, Maastricht University medisch centrum, Nutrition and Metabolism in chronic diseases
  • Dhr. dr. J.P. (José) Marques, Radboud Universiteit Nijmegen, Physics and Neurosciences, Image quality
  • Dhr. dr. V.W.V. (Vincent) Jaddoe, MD, Erasmus MC, Paediatric epidemology
  • Mw. dr. R. (Romke) Rouw, Universiteit van Amsterdam, Brain and Cognition (ad-hoc)
  • Mw. prof. dr. S. (Sawitri) Saharso, Universiteit voor Humanistiek/Vrije Universiteit Amsterdam, Sociologie, Burgerschap en morele diversiteit (ad-hoc)
  • Mw. dr. M.A. (Martine) Baars, Erasmus Universiteit Rotterdam, Onderwijs- en ontwikkelingspsychologie (ad-hoc)
  • Dhr. prof. dr. C. (Charles) Agyemang, Academisch Medisch Centrum, Epidemologie, Public health (ad-hoc)

Contact

Dijk, Maartje van LR.jpg

Drs. Maartje van Dijk - NWA
Programmamedewerker

+31 (0)30 6001378

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Toegepaste en Technische Wetenschappen

maasc.png

Carolien Maas-van der Geest, MA

+31 (0)30 6001378

Stuur e-mail