Banner_grow

Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW)

De beste promovendi van het Graduate Research Fellowship Program (GRFP) van de NSF kunnen 3 tot 12 maanden onderzoek verrichten in het buitenland dankzij Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW).

 • Doel en doelstellingen

  GROW beoogt kennisuitwisseling tussen en versterking van de relatie tussen Nederlandse onderzoekers en Amerikaanse veelbelovende onderzoekers.Binnen het Graduate Research Fellowship Program (GRFP) zorgen excellente Amerikaanse promovendi voor een permanente instroom van uitmuntend wetenschappelijk personeel. Er zijn ongeveer 6700 GRFP-promovendi die in aanmerking komen voor verblijf aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

 • Budget en doorlooptijd

  Promovendi van het GRFP moeten de aanvragen indienen bij de NSF. NWO en de gastinstelling verzorgen een bijdrage in de verblijfskosten.

  De NSF is met een jaarlijks budget van ruim 7 miljard dollar de grootste wetenschapsfinancier van Amerika.

 • Partners

  GROW is een samenwerkingsverband van de National Science Foundation (NSF) in de Verenigde Staten met 17 partnerlanden.

  Binnen GROW werkt de NSF samen met geselecteerde landen: Australië, Brazilië, Chili, Denemarken, Finland, Frankrijk, India, Ierland, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

  Deelnemende Nederlandse instellingen

  De volgende Nederlandse instellingen nemen deel aan GROW:

  • ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
  • FOM-instituut AMOLF Institute of the Foundation for Fundamental Research on the Matter
  • FOM-instituut DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • FOM-instituut Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica
  • NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON Netherlands Institute for Space Research
  • KNAW-instituten (CBS, DANS, Fryske Akademy, Hubrecht Instituut, Huygens ING, IISG, KITLV, Meertens Instituut, Nederlands Herseninstituut, NIDI, NIOD, NIOO)
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Technische Universiteit Delft
  • Technische Universiteit Eindhoven 
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Maastricht
  • Universiteit Twente
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit van Tilburg
  • Vrije Universiteit Amsterdam 
  • Wageningen University

  Lees verder

 • Commissies