Schilderijen in een museum

Museumbeurzen

Het programma Museumbeurzen geeft vorm aan de mogelijkheid om kortlopend onderzoek te doen in een van de ruim 400 musea in Nederland. Het onderzoek is in handen van een museumexpert en vindt plaats in samenwerking met universiteitsonderzoekers. De resultaten komen in een artikel dat open access beschikbaar is.

Het beoogde doel van de Museumbeurzen is het verdiepen en verduidelijken van de ideeën, materialen en objecten in de museumcollectie. Op dit moment loopt de tweede sub-ronde: u kunt tot 21 september 2021 uw aanvraag voor onderzoeksfinanciering indienen. Aan de aanvraag zijn diverse voorwaarden verbonden die u volledig terugvindt in de call for proposals.

 • Doel en doelstellingen

  Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten direct ten goede komen aan de museale praktijk. Met hun onderzoek kunnen museummedewerkers een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek naar museale collecties en de ontwikkeling van dit wetenschapsdomein. Bovendien kunnen hun onderzoeksprojecten aanleiding zijn om richtlijnen en criteria voor het waarderen van wetenschappelijk museaal onderzoek verder te ontwikkelen en aan te scherpen.

 • Budget en doorlooptijd

  Het ministerie van OCW heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe ronde van het programma. NWO voert het programma uit in 2020 en 2021.  In 2014 en 2018 realiseerde NWO in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al een programma Museumbeurzen, eveneens met het doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Sindsdien zijn er veertien succesvolle projecten gerealiseerd.  De resultaten van de projecten zijn in een publicatie over de Museumbeurzen opgenomen.

  In april 2021 zijn de eerste vijf projecten gehonoreerd uit subronde I. Aanvragen binnen subronde II kunnen ingediend worden tot 21 september 2021.

 • Uw aanvraag als museummedewerker

  U kunt een aanvraag indienen als

  • u een masterdiploma (of een gelijkwaardige kwalificatie) hebt
  • u een vast of tijdelijk contract hebt bij het museum tijdens het onderzoek
  • het museum geregistreerd staat in het Museumregister

  Let op: dat betekent dat u op het moment van indienen nog niet werkzaam hoeft te zijn bij het museum. Als kunt tijdelijk in dienst treden voor de uitvoering van het onderzoek.

  Wat kunt u aanvragen?

  Een beurs van maximaal 25.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek, bestaande uit:

  • Tussen de 10.000 en 20.000 euro voor personele kosten.
  • Een vast bedrag van 5000 euro voor de begeleidende wetenschapper
  • Vanaf 0 euro voor materiële kosten

  Alle kosten moeten direct te maken hebben met het onderzoek.

  Personele kosten zijn salariskosten voor de aanvrager en (eventueel) aanvullend personeel. Materiële kosten is een diverse categorie. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, kosten omtrent het gebruik van materialen en apparatuur, kosten voor de aanschaf van software en toegang tot databases en publicatiekosten.

  Lees de volledige voorwaarden in de call for proposals

 • De eigen bijdrage van het museum

  Minimaal 20% van het totale onderzoeksbudget wordt gefinancierd door de eigen instelling. Dat kan op verschillende manieren. Zie deze voorbeelden:

  • U wilt in uw onderzoek gebruikmaken van een machine van het museum om verflagen in een schilderij te ontwaren. Bij het gebruik van de machine komen kosten kijken. In het budget voert u deze kosten op als onderdeel van de eigen inleg.
  • U heeft bij het onderzoek ondersteuning nodig van een specialist. De kosten hiervoor worden in de begroting gedekt door het museum.
  • U levert een begroting in waarbij 20% van alle personele en materiële kosten vergoed worden door het museum.


  Lees de volledige voorwaarden in de call for proposals

 • Museumbeurzen 2014 en 2018

  In 2014 en 2018 realiseerde NWO in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al een programma Museumbeurzen, eveneens met het doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Sindsdien zijn er veertien succesvolle projecten gerealiseerd.  De resultaten van de projecten zijn in een publicatie over de Museumbeurzen opgenomen.

Tijd voor Talent

Deze visual vertelt meer over de mogelijkheden die een Museumbeurs biedt.

Banner tijd voor talent museumbrief museumbeurzen

Inspiratie en terugblik

Sinds 2015 heeft NWO binnen het Museumbeurzenprogramma 14 projecten gefinancierd. In deze publicatie presenteren we met trots de projecten. Ze tonen hoe vruchtbaar samenwerking tussen museumexperts en universitaire onderzoekers kan zijn.

Museumbeurzen programma 2015-2018