Cybersecurity - Foto: Shutterstock

Cybersecurity

Het programma Cybersecurity is gericht op de ontwikkeling van kennis die zijn toepassing vindt in producten, diensten voor de veiligheid van de digitale samenleving. Het programma stimuleert samenwerkingsverbanden tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan daarin de rol van leverancier of als klant van veiligheidsoplossingen vervullen. In januari 2021 opent de nieuwe call for proposals Open source encryptie onderzoek (NCSRA III).

 • Doel en doelstellingen

  Via het cybersecurity programma beoogt NWO-domein ENW, samen met partners NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, versterking van dit onderzoeksgebied te stimuleren en invulling te geven aan de breed gedragen Nationale Cyber Security Research Agenda en zodoende bij te dragen aan verhoging van onze cyber security. Er is een nauwe verbinding tussen de NCSRA-III uitgebracht o.l.v. dcypher en de KIA ICT 2016-2019 (voorheen Roadmap ICT for the top sectors) van dutch digital delta (ddd).

  Het programma past in het topsectorenbeleid, sluit aan op de Nationale Cyber Security Strategie van het kabinet en richt zich op strategisch lange termijn onderzoek, waarbij de uitvoering in veel gevallen is belegd bij publiek-private consortia. Interdisciplinariteit, samenwerking met wetenschappers in het buitenland, met bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen voor hoger onderwijs kenmerken de cybersecurity-programmering.

  In de agendering van het onderzoek is ook een belangrijke rol weggelegd voor de gebruikerszijde, zowel van de kant van de overheid als vanuit de publieke- en private sector, waaronder met name de vitale (maatschappelijke en economische) infrastructuur.

  In januari 2021 wordt de nieuwe call Open source encryptie onderzoek (NCSRA III) geopend. Conform de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het doel om onderzoek te stimuleren op het gebied van encryptie in een open source context: ‘Open source software voor veilige communicatie en de beveiliging van bestaande communicatieprotocollen’. Meer informatie over deze call for proposals is te vinden op de financieringspagina.

 • Budget en doorlooptijd

  2012-2023

 • Partners

  Het programma Cybersecurity is een initiatief van verschillende ministeries en NWO, waaronder:

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
  • NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
  • NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)
  • NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
  • NWO regieorgaan SIA

  NWO heeft samen met, aanvankelijk vier, en later zes ministeries twee rondes in cyber security research gefinancierd. De Call for Proposals Cybersecurity – Digital Security & Privacy is geïnitieerd en gefinancierd door het NWO-domein Sociale een Geesteswetenschappen (NWO-domein SGW), het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Regieorgaan SIA. Binnen Het Cybersecurity-programma heeft de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO) drie SBIR cybersecurity calls voor korte termijn R&D uitgevoerd. Meer informatie over het korte termijn R&D instrument SBIR vindt u op de RVO website.

 • Achtergrond

  Het programma Cybersecurity richt zich op de veiligheid van de digitale samenleving. Alle onderzoeksprojecten zijn publiek-private samenwerkingsverbanden en hebben vaak een multidisciplinair karakter.

  Het programma Cybersecurity sluit aan op de Nationale Cyber Security Agenda (NCSA) van het kabinet die als doel heeft eventuele cyberverstoringen voor de Nederlandse bevolking, het bedrijfsleven en de overheid tegen te gaan. Cyber Security maakt deel uit van de Security roadmap onder de topsectoren werkprogramma High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Onderzoeksprojecten in het programma sluiten aan op de Nationale Cyber Security Research Agenda (NSCRA-III) en de Kennis- en Innovatieagenda ICT (KIA ICT). De pilaren waarbinnen cybersecurityonderzoek uitgevoerd kan worden, zijn in de NCSRA-III vastgesteld:

  1. Design
  2. Defense
  3. Attacks
  4. Governance
  5. Privacy