Banner_aspasia

Aspasia

Hoe hoger op de carrièreladder, des te minder vrouwen. Dat geldt zeker voor het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek in Nederland. Aspasia stimuleert de doorstroom van vrouwelijke universitair docenten naar hogere universitaire functies.

 • Doel en doelstellingen

  Aspasia moet ervoor zorgen dat meer vrouwelijke universitair docenten doorstromen naar hogere universitaire functies. NWO richt de focus van het subsidiebeleid op de vijf overkoepelende financieringslijnen. Het programma voorziet in een premie voor universiteiten, bestemd voor de benoeming van vrouwelijke kandidaten tot universitair hoofddocent (uhd) en tot hoogleraar.

  Ook voor vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie voor Vidi of Vici als zeer goed of excellent zijn beoordeeld maar die geen beurs hebben gekregen, kunnen universiteiten onder voorwaarden een premie krijgen als ze deze kandidaten bevorderen tot respectievelijk uhd of hoogleraar.

  Alleen op voordracht
  NWO neemt contact op met kandidaten die voor een Aspasia-premie in aanmerking komen.

 • Budget en doorlooptijd

  Aspasia loopt voor onbepaalde tijd. Met ingang van januari 2020 bedraagt het beschikbare budget 4,2 miljoen euro. De premie voor gehonoreerde Vidi- en Vici-aanvragers bedraagt 40.000 euro. De premie voor aanvragers, die de beurs niet ontvingen maar wel als zeer goed of excellent werden beoordeeld, 120.000 euro. Hiermee kunnen naar verwachting ongeveer 50 Aspasia-kandidaten de premie ontvangen en blijft de premie beschikbaar voor zowel laureaten van de talentprogramma’s Vidi als Vici, als kandidaten hiervoor.

  Vanaf 2021 zal het beschikbare budget voor Aspasia 3 miljoen euro bedragen. In de eerste helft van 2020 wordt in overeenstemming met de universiteiten een voorstel ontwikkeld over de inrichting van het Aspasia-programma vanaf 2021.

 • Partners

  Het programma is een initiatief van het ministerie van OCW, NWO en de VSNU.

 • Commissies