Toekenningen 2013

Consortia Zwaartekracht

Een consortium is een samenwerkingsverband tussen de beste onderzoekers van Nederland in een vakgebied of in vakgebieden. De onderzoekers werken bovendien gedurende enige tijd intensief samen. Dit kan een Nederlandse onderzoeksschool zijn maar ook een ander samenwerkingsverband van invloedrijke en excellente onderzoekers dat leidt tot vernieuwend toponderzoek. Voorwaarde is dat in ieder geval onderzoekers verbonden aan een van de onderstaande universiteiten deelnemen aan het consortium.

The Soehngen Institute for anaerobic microbiology: microben voor gezondheid en milieu

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. M.S.M. Jetten (RU)
 • Medeaanvragers: Prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht (TU Delft), prof. dr. ir. A.J.M. Stams (WUR), prof. dr. ir. J.S. Sinninghe Damsté (NIOZ), prof. dr. W.M. de Vos (WUR)
 • Penvoerende instelling: RU
 • Toekenning: 22,9 mln euro

 

 

De top van de Nederlandse microbiologen wil samen een van de Grand Challenges in onze samenleving aanpakken: het scheppen van een duurzame biobased economy. Microben die zonder zuurstof kunnen leven (complexe anaerobe microbiologische gemeenschappen), kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Dit onderzoeksproject wil nieuwe anaerobe microbiologische omzettingen ontdekken en zelf nieuwe microbiologische gemeenschappen ontwerpen om deze vervolgens toe te passen in nieuwe duurzame technologieën. Het gaat dan bijvoorbeeld om de efficiënte productie van biogas, het omzetten van organisch afval in afbreekbare bioplastics en verbeterde gezondheid door een geoptimaliseerde microflora in de darmen.

 

Networks

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. M.R.H. Mandjes (UvA)
 • Medeaanvragers: Prof. dr. M.T. de Berg (TU/e), prof. dr. ir. S.C. Borst (TU/e), prof. dr. ir. O.J. Boxma (TU/e), prof. dr. H.M. Buhrman (CWI), prof. dr. R.W. van der Hofstad (TU/e), prof. dr. W.Th.F. den Hollander (UL), prof. ir. A.M.J. Koonen (TU/e), prof. dr. J.S.H. van Leeuwaarden (TU/e), prof. dr. A. Schrijver (CWI), prof. dr. G.J. Woeginger (TU/e)
 • Penvoerende instelling: UvA
 • Toekenning: 22,7 mln euro

 

 

Networks is een consortium van elf wiskunde- en informatica-onderzoekers van vier instituten met het doel te werken aan de dringende uitdagingen waar grootschalige netwerken ons voor stellen. Niet alleen digitale netwerken maar ook verkeers- en vervoersnetwerken en energienetwerken zijn vaak niet (goed genoeg) berekend op onverwachte situaties. Dit onderzoeksproject richt zich op modelleren, begrijpen, beheersen en optimaliseren van complexe en zeer veranderlijke netwerken.

 

The Institute for Chemical Immunology (ICI)

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. J.J.C. Neefjes (NKI)
 • Medeaanvragers: Prof. dr. C.G. Figdor (UMC St Radboud), prof. dr. P. Gros (UU), prof. dr. A.J.R. Heck (UU), prof. dr. H.S. Overkleeft (UL), prof. dr. T.N.M. Schumacher (NKI)
 • Penvoerende instelling: UL
 • Toekenning: 27,6 mln euro

 

 

Ons afweersysteem beschermt ons tegen infectieziekten en kanker. Als het niet goed werkt, kan dat nare gevolgen hebben. Maar als het afweersysteem onbedoeld te goed werkt dan kunnen juist auto-immuunziekten ontstaan waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt, zoals bij reumatoïde artritis en multiple sclerosis. In het Institute for Chemical Immunology (ICI) verzamelt de top in immunologie en chemie zich om een nieuw vakgebied te ontwikkelen: Chemische Immunologie. Doel is om met behulp van de chemie immuunziekten te begrijpen en oplossingen te vinden voor situaties waar het afweersysteem faalt of te actief is. Deze combinatie van vakgebieden kan een radicale verandering in de aanpak van auto-immuunziekten, infecties en kanker teweegbrengen.

 

Netherlands Earth System Science Centre (ESSC). Verstoringen van het systeem aarde: het lezen van het verleden om de toekomst te voorspellen

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. J.S. Sinninghe Damsté (UU)
 • Medeaanvragers: Prof. dr. ir. M.S.M. Jetten (RU), prof. dr. J.J. Middelburg (UU), prof. dr. J. Oerlemans (UU), prof. dr. M. Scheffer (WUR), prof. dr. ir. S. Schouten (NIOZ)
 • Penvoerende instelling: UU
 • Toekenning: 28 mln euro

 

 

Het Netherlands Earth System Science Centre (ESSC) brengt onderzoek naar het klimaat in het verleden, heden en toekomst bij elkaar, om zo de voorspellingen over de toekomstige klimaatomstandigheden op onze planeet te verbeteren. Paleoklimatologen, biogeowetenschappers en klimaatmodelleerders werken samen in onderzoek naar onder andere de elkaar beïnvloedende interacties tussen geosfeer, biosfeer, hydrosfeer en atmosfeer op verschillende tijdschalen. Het consortium richt zich met name op de invloed van de koolstofkringloop om na te gaan hoe warm de aarde zal gaan worden door de huidige verstoring van de koolstofkringloop en hoe plotseling veranderingen in het klimaat kunnen plaatsvinden.

 

Research Centre for Integrated Nanophotonics

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. M.K Smit (TU/e)
 • Medeaanvragers: Prof. dr. H.J.S. Dorren (TU/e), prof. dr. ir. W.M.M. Kessels (TU/e), prof. dr. P.M. Koenraad (TU/e), prof. ir. A.M.J. Koonen (TU/e), prof. dr. B. Koopmans (TU/e)
 • Penvoerende instelling: TU/e
 • Toekenning: 19,9 mln euro

 

 

Dit onderzoeksproject van natuurkundigen en elektrotechnici is gericht op het ontwikkelen van de optische technologie die nodig is om zeven miljard mensen te verbinden met elkaar en met de datacentra die toegang geven tot de kennis en informatie van onze wereld. Deze technologie zal het transport van gigantisch grote (petabyte-)datastromen tussen miljarden processors mogelijk maken. Het onderzoek richt zich op doorbraken door het toepassen van nieuwe natuurkundige concepten, componenten en schakelingen op nanoschaal en dito systeemconcepten om deze enorme groei mogelijk te maken. Zulke doorbraken zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het energieverbruik van wereldwijde netwerken de pan uit rijst. Toekomstbepalend voor het internet.

 

Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen (UU)
 • Medeaanvragers: Prof. dr. ir. A. van den Berg (UT), prof. dr. A. van Blaaderen (UU), prof. dr. ir. J.A.M. Kuipers (TU/e), prof. dr. D. Lohse (UT), prof. dr. R.A. van Santen (TU/e)
 • Penvoerende instelling: UU
 • Toekenning: 31,9 mln euro

 

 

Chemici, natuurkundigen en ingenieurs bundelen hun krachten om processen om toekomstige brandstoffen en chemische bouwstenen te maken radicaal te veranderen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en perfectioneren van bestaande katalyseprocesssen, op alle relevante schaalniveaus: vanaf het atomaire niveau tot het niveau van de daadwerkelijke reactor waarin de katalyse plaatsvindt. Het ultieme doel van het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion is om zeer efficiënte katalyseprocessen te ontwikkelen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie.