Achtergrond

Zwaartekracht is bestemd voor consortia van excellente wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Doel is om onderzoek dat tot de wereldtop kan behoren, te stimuleren om daadwerkelijk een internationale doorbraak te bereiken.

In opdracht van het ministerie van OCW selecteert NWO vanaf 2012 consortia met een excellent wetenschappelijk onderzoeksprogramma. In zo'n consortium werken onderzoekers van meerdere universiteiten en/of onderzoeksinstituten intensief samen. De consortia krijgen financiering voor personeel en voorzieningen voor maximaal tien jaar.

Die financiering is bedoeld voor zeer ambitieuze onderzoeksprogramma's die de potentie hebben internationale doorbraken tot stand te brengen. De consortia leveren daarnaast een substantiële bijdrage aan het opleiden van talentvolle onderzoekers.

Historie

Het programma Zwaartekracht is een voortzetting van het stimuleringsprogramma Dieptestrategie. Hiervoor selecteerde NWO in 1998 zes onderzoeksscholen:

  • NOVA - Astrofysica (UvA)
  • Zernike - Materiaalkunde (RUG)
  • COBRA - Fotonica in communicatietechnologie (TUE)
  • CBG - Biomedische genetica (UU)
  • NIOK - Chemisch ontwerpen van katalysatoren (TUE)
  • ISES - Geïntegreerde aardwetenschappen (VU)

Op advies van de KNAW heeft het ministerie van OCW in 2009 NWO gevraagd het programma Dieptestrategie te vernieuwen. Dat heeft geleid tot het programma Zwaartekracht.

Looptijd tot 2026

Zwaartekracht is gestart in 2012 en loopt tot 2026.

Nieuwe aanvraagronde in 2018

De derde aanvraagronde voor Zwaartekracht sloot in mei 2016. Er wordt een vierde ronde gepland in 2018.

Zwaartekracht wordt gefinancierd door het ministerie van OCW met een structureel bedrag van jaarlijks 50 mln euro. Voor de financieringsrondes van 2012, 2013 en 2016 bedroegen de budgetten respectievelijk 167 mln, 153 mln en 113 mln euro voor verplichtingen tot tien jaar.

Contact

Drs. Anko Wiegel Drs. Anko Wiegel +31 (0)70 3440644 j.wiegel@nwo.nl