Urbanising Deltas of the World
Programma

Urbanising Deltas of the World

Het programma Urbanising Deltas of the World (UDW) heeft als doel bij te dragen aan de waterveiligheid, voedselzekerheid en de duurzame economische ontwikkeling van verstedelijkte delta's wereldwijd.

Please find more information on the programme and its projects in English.

Klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende economische activiteiten hebben overal ter wereld grote invloed op de bestaansmogelijkheden in verstedelijkte delta's, met name in ontwikkelingslanden. Binnen het onderzoeksprogramma Urbanising Deltas of the World (UDW) wordt samen met private partijen en in internationale samenwerkingsverbanden gezocht naar innovatieve oplossingen voor de specifieke problematiek in deze deltagebieden. Het doel daarbij is om waterveiligheid, voedselzekerheid en de duurzame economische ontwikkeling in deltagebieden in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Het programma UDW valt onder de NWO-thema's 'Water en Klimaat' en 'Verbinden van Duurzame Steden'. Extern draagt het programma bij aan het interdepartementale programma 'Water Mondiaal' en het programma 'Water voor ontwikkeling' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma is ook opgenomen in het innovatiecontract Deltatechnologie van de Topsector Water.

Fundamentele kennis, innovatie en beleidsontwikkeling

Kennisontwikkeling binnen UDW richt zich op drie gebieden.

  • Het vergroten van fundamentele kennis over complexe deltasystemen, door het ontwikkelen van nieuwe theorieën, computertechnieken en slimme waarnemingsmethoden in data-arme gebieden;
  • Het ontwikkelen van nieuwe benaderingen en duurzame technologieën met betrekking tot ruimtelijke planning en design;
  • Het bevorderen van delta management, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling door het versterken van instituties.

 

Looptijd tot 2018

De eerste call for proposals werd gelanceerd in november 2012. In deze eerste ronde van het programma kunnen maximaal vijf onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd. De eerste onderzoeksprojecten gaan naar verwachting in december 2013 van start en hebben een looptijd van vijf jaar.