Urbanising Deltas of the World
Programma

Urbanising Deltas of the World

Het programma Urbanising Deltas of the World (UDW) heeft als doel bij te dragen aan de waterveiligheid, voedselzekerheid en de duurzame economische ontwikkeling van verstedelijkte delta's wereldwijd.