Social Science Collaboration India - the Netherlands
Programma

Social Science Collaboration India - the Netherlands

De Indian Council for Social Science Research (ICSSR) en NWO werken samen op het gebied van sociale wetenschappen. Dat doen ze in het programma Social Science Collaboration India – the Netherlands.

Please find more information on the programme and its projects in English.

Beide organisaties werken samen om een aantal gemeenschappelijke doelen te bereiken.

  • Versterken van samenwerking tussen beide landen op het gebied van sociale wetenschappen;
  • Bevorderen van onderzoeksvaardigheid en wetenschappelijke excellentie in India en Nederland door kennis uit te wisselen;
  • Bevorderen van multidisciplinair sociaal-wetenschappelijk onderzoek op gebieden die op middellange en lange termijn van belang zijn;
  • Bijdragen aan oplossingen voor urgente problemen in de samenleving.

De bilaterale samenwerking is ook bedoeld als opstap voor multilateraal onderzoek en netwerken, om zo sterke onderzoeksposities in Europa en Azië te verstevigen.

De samenwerking krijgt concreet vorm in workshops, seminars, wederzijdse bezoeken van wetenschappers en gezamenlijke onderzoeksvoorstellen en projecten.