Security & Rule of Law in Fragile and Conflict-Affected Settings
Programma

Security & Rule of Law in Fragile and Conflict-Affected Settings

Veiligheid en rechtsorde zijn noodzakelijke voorwaarden voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van landen en regio’s. Het onderzoeksprogramma Security & Rule of Law beoogt beleid en interventie programma’s op het gebied van veiligheid en rechtsorde in fragiele en conflictgevoelige gebieden effectiever te maken, door middels onderzoek de kennisbasis ervan te versterken. Het programma gebruikt een gecombineerde benadering van ontwikkeling én toepassing van kennis door zowel strategisch als toegepast onderzoek te financieren.