Science Diplomacy Fund (SDF)
Programma

Science Diplomacy Fund (SDF)

NWO is in 2020 gestart met een nieuw fonds waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland zijn diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. Een deel van het Science Diplomacy Fund wordt verdeeld via een jaarlijkse call for proposals gericht op kennisinstellingen. Het overige deel wordt ingezet voor activiteiten die NWO organiseert in samenwerking met kennisinstellingen en Nederlandse ambassades en consulaten in de betreffende landen.

Mogelijke partnerlanden

Binnen het Science Diplomacy Fund wordt er voor twee landen specifiek budget gereserveerd: Turkije en Rusland. Het overige budget wordt beschikbaar gesteld voor science diplomacy activiteiten in andere landen buiten Europa. Daarbij geeft NWO voorrang aan landen waarmee NWO bilaterale onderzoeksprogramma’s uitvoert in het kader van het Merian Fund: Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid Afrika.

Activiteiten

De activiteiten die uit het SDF gefinancierd worden zijn ‘science for diplomacy’ activiteiten: wetenschappelijke activiteiten die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland. Activiteiten moeten ook bijdragen aan de zichtbaarheid en internationale positionering van de Nederlandse wetenschap. Mogelijke activiteiten zijn wetenschappelijke seminars/workshops of seminars/workshops op het snijvlak van beleid en wetenschap op onderwerpen die bijdragen aan het verbeteren van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en het partnerland.

Implementatie van NWO-strategie

De oprichting van het Science Diplomacy Fund (SDF) is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’, waarin NWO aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te gaan inzetten.


Financieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanScience Diplomacy Fund