SANPAD
Programma

SANPAD

SANPAD is een uniek samenwerkingsprogramma voor Zuid-Afrikaanse en Nederlandse onderzoekers. Het bestaat sinds 1997 en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Please find more information on the programme and its projects in English.

SANPAD heeft als doel excellent onderzoek te bevorderen waarvan de uitkomsten bruikbaar zijn voor ontwikkelingsdoelen. Daarnaast heeft het programma als doel de samenwerking te bevorderen tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers en tussen onderzoeksinstellingen binnen Zuid-Afrika. SANPAD richt zich op het ontwikkelen van onderzoekscapaciteit en een gunstig onderzoeksklimaat, met name voor onderzoekers uit achtergestelde gemeenschappen.

Activiteiten vanuit SANPAD zijn:

  • financiering van onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken;
  • ondersteuning van het Pre-doctoral Research Capacity Initiative en een daarop voortbouwend jaarlijks programma voor promovendi;
  • ondersteuning van activiteiten om het kenniskapitaal en de onderzoekscapaciteit te vergroten in Zuid-Afrika en enkele andere landen in zuidelijk Afrika;
  • bevordering van regionale samenwerking bij onderzoek en kennisontwikkeling in verschillende landen in zuidelijk Afrika;
  • bevordering van samenwerking met internationale partners;
  • aanbieden van een gastcollegeprogramma en uitwisselingsprogramma's voor staf en studenten om samenwerking en versterking van onderzoekscapaciteit te bevorderen;
  • onderhouden van een database van bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden van onderzoekers in Nederland, Zuid-Afrika, andere zuidelijk Afrikaanse landen en internationale partners;
  • bevorderen van de verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten onder overheden, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

 

Looptijd

Het programma is gestart in 1997 en eindigt eind 2013.

Meer informatie

Meer informatie vind u op de internationale website van SANPAD.

Contact

Mw. dr. C. Govers
tel. +31 (0)70 344 06 73
e-mail: sanpad@nwo.nl