Population, Reproductive Health and Economic Development (PopDev)
Programma

Population, Reproductive Health and Economic Development (PopDev)

Onderzoek binnen het programma PopDev richtte zich op het verschaffen van kennis over de effecten van demografische dynamiek en reproductieve gezondheid op economische en sociale ontwikkelingen.

Please find more information on the programme and its projects in English.

De opgedane kennis binnen het programma PopDev droeg bij aan onder meer:

  • Empowerment van vrouwen
  • Verbetering gezondheidszorg voor moeder en kind
  • Terugdringen van de verspreiding van hiv
  • Opstellen van scholingsprogramma's

Beleidskeuzes wetenschappelijk onderbouwen

Het programma financierde onderzoek dat kennis opleverde om beleidskeuzes wetenschappelijk te onderbouwen. Onderzoeksuitkomsten kunnen antwoord geven op de vraag wat het effect is van bevolkingsgroei of bevolkingsafname en reproductieve gezondheid op verschillende aspecten van armoede. Ook het effect van investeringen in maatregelen op het gebied van reproductieve gezondheid werd onderzocht: hoe kunnen deze de armoede terugdringen en de economische en sociale ontwikkeling bevorderen?

Onderzoeksthema's

De belangrijkste onderzoeksthema's in het programma:

  • Wat zijn de gevolgen van trends in vruchtbaarheid en mortaliteit voor economische groei, inkomensverdeling en armoede, met name in sub-Saharisch Afrika?
  • Welke invloed hebben investeringen in reproductieve gezondheid op de economische omstandigheden van huishoudens (productiviteit, arbeidsparticipatie, spaargedrag)? In hoeverre worden deze omstandigheden beïnvloed door de reproductie-gerelateerde gezondheidszorg en de manier waarop die is georganiseerd?
  • Welke effecten hebben interventies op het gebied van reproductieve gezondheid op het individuele economische welzijn, armoede en de macro-economie?

Looptijd tot 2015

PopDev begon in 2007 en liep tot 2015. Het totale budget bedroeg ruim 2 mln euro. Het programma was een gezamenlijk initiatief van WOTRO en de William and Flora Hewlett Foundation.