NACCAP
Programma

NACCAP

Het NACCAP programma stimuleerde wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor hiv/aids, malaria en tuberculose. Veel landen in sub-Saharisch Afrika hebben onvoldoende onderzoekscapaciteit om zelf oplossingen voor deze ziekten te ontwikkelen. Daarom werd dit onderzoek binnen NACCAP gekoppeld aan duurzame investeringen in research & development in Afrika.

Please find more information on the programme and its projects in English.

NACCAP staat voor: the Netherlands-African partnership for capacity development and clinical interventions against poverty-related diseases.

Aan armoede gerelateerde ziekten

Hiv/aids, malaria en tuberculose leiden wereldwijd jaarlijks tot vijf miljoen doden, vooral in ontwikkelingslanden. Om deze ziekten te bestrijden moeten nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld, of moeten bestaande behandelmethoden worden aangepast aan lokale situaties. Idealiter zouden ontwikkelingslanden in staat zijn om zelf deze behandelmethoden te ontwikkelen en te implementeren. Daarvoor is nodig dat er onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid, effectiviteit en toepasbaarheid in lokale omstandigheden van deze behandelmethoden. Om dit onderzoek volgens internationale standaard uit te kunnen voeren, is het nodig dat de capaciteit van Afrikaanse onderzoeksinstellingen wordt versterkt.

Europees-Afrikaanse samenwerking

NACCAP droeg als Nederlands programma bij aan het European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). Het EDCTP is in 2003 opgericht als een Europees-Afrikaans samenwerkingsproject om de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor hiv/aids, malaria en tuberculose te versnellen. Het is gericht op de Afrikaanse behoeften en prioriteiten. EDTCP bouwt voort op lopend en gepland onderzoek dat gefinancierd wordt door deelnemende lidstaten. Nederland is sinds de oprichting een actieve lidstaat van EDCTP. EDCTP streeft ook naar samenwerking met de farmaceutische industrie en relevante internationale organisaties.

Nederlandse bijdrage

NACCAP had als doel Afrikaans research & development op het gebied van aan armoede gerelateerde ziekten te versterken. Dit gebeurde door te investeren in gezamenlijk Nederlands-Afrikaans onderzoek en klinische tests, uitgevoerd door lokale Afrikaanse onderzoekscentra in samenwerking met Nederlandse onderzoekers. Geografisch was het programma gericht op sub-Saharisch Afrika.

Looptijd tot 2012

NACCAP is gestart in 2004 en liep tot 2012. Het programma werd gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken met een budget van 20 mln euro. Drie succesvolle projecten van NACCAP werden ook voor een tweede fase (2012 – 2015) gefinancierd door het ministerie van BZ. Deze tweede fase werd gebruikt om de opgebouwde capaciteit te consolideren, zodat deze verduurzaamd kon worden.