Merian Fund
Programma

Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. De rode draad binnen het Merian Fund vormt internationaal onderzoek ter bevordering van het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.