Merian Fund
Programma

Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. De rode draad binnen het Merian Fund vormt internationaal onderzoek ter bevordering van het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Landen en partners

Binnen het Merian Fund werkt NWO samen met China, India, Brazilië, Indonesië en Zuid Afrika, omdat in deze landen de wetenschap een enorme groei doormaakt. De samenwerking met deze landen vindt plaats in het kader van bilaterale overeenkomsten op nationaal niveau.
Het Merian Fund heeft momenteel zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid Afrika).


Calls for proposals

Alle financieringsinstrumenten vanMerian Fund