Knowledge Forum for Development (KF4D)
Programma

Knowledge Forum for Development (KF4D)

Het Knowledge Forum for Development (KF4D) was een gezamenlijk initiatief van negen Nederlandse kennisinstituten en ministeries. In het KF4D werkten zij in de periode 2011-2012 gezamenlijk aan beleid voor onderzoek en hoger onderwijs op het gebied van duurzame mondiale ontwikkeling. Het initiatief is inmiddels afgerond.

Het KF4D was gericht op duurzame mondiale ontwikkeling, met name van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in ontwikkelingslanden. Het forum stimuleerde de inzet van bestaande geldstromen voor onderzoek en onderwijs dat relevant is voor ontwikkelingsvraagstukken.

Samenwerking

In het KF4D werkten negen organisaties samen:

  • NWO en WOTRO
  • Vereniging van universiteiten VSNU
  • SAIL, het platform van de Nederlandse instellingen voor internationaal onderwijs
  • Platform for International Education (PIE)
  • KNAW
  • HBO-raad
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het KF4D was een vervolg op het Platform MDG Profs, dat gericht was op samenwerking bij het streven naar de Millenniumdoelstellingen.

Advies

Het KF4D had als taak de beleidsorganen van de betrokken organisaties te adviseren. Daarnaast had het KF4D een adviserende rol voor andere organisaties, zoals de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Nationale UNESCO Commissie, Nuffic, Nederlandse co-financieringsorganisaties en Europese platforms.