Global Health Policy and Health Systems
Programma

Global Health Policy and Health Systems

Het programma Global Health Policy and Health Systems (GHPHS) Research stimuleert onderzoek gericht op de verbetering van gezondheidsbeleid en gezondheidssystemen in lage- en midden-inkomenslanden. Het programma richt zich er ook op de onderzoekscapaciteit in deze landen te versterken en de samenwerking te bevorderen tussen Nederlandse onderzoekers.

Please find more information on the programme and its projects in English.

Het programma Global Health Policy and Health Systems Research heeft als doel bij te dragen aan een voor iedereen toegankelijke, kwalitatief goede gezondheidszorg in landen waarvan een groot deel van de bevolking op de armoedegrens leeft. Het programma richt zich vooral op Afrika, met name sub-Saharisch Afrika.

Thema's voor onderzoeksprojecten

  • Organisatie van kwalitatief goede en voldoende beschikbare basiszorg
  • Financiële middelen en bekwame professionals
  • Governance en besluitvorming
  • Wereldwijde ontwikkelingen en hun impact op nationale zorgstelsels

Via het programma worden onderzoeksprojecten gefinancierd die gezamenlijk worden uitgevoerd door onderzoekers in Nederland en in lage- en midden-inkomenslanden. De onderzoeksprojecten zijn multidisciplinair. Daarnaast worden niet-wetenschappelijke stakeholders, zoals beleidsmakers op ministeries, zorgverleners (bijvoorbeeld verpleegkundigen) of verzekeraars, betrokken bij alle fasen van het programma. Op deze manier wordt de kans groter dat de resultaten van het onderzoek daadwerkelijk gebruikt worden door deze stakeholders.

Looptijd tot 2017

Het GHPHS onderzoeksprogramma is gestart in 2009 en loopt tot 2017.

Het programma is een initiatief van WOTRO, het Netherlands Platform of Global Health Policy and Health Systems Research, en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het programma is een budget van 8,5 mln euro beschikbaar. Financiers zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken en NWO-WOTRO. WOTRO coördineert het programma.