ERAfrica
Programma

ERAfrica

ERAfrica is een nieuw programma van de Europese Unie dat zich richt op het versterken van een gezamenlijke benadering van samenwerking met Afrika op het gebied van innovatief onderzoek en duurzame ontwikkeling. De Nederlandse deelname aan het programma wordt gecoördineerd door NWO-WOTRO.

Please find more information on the programme and its projects in English.

Binnen ERAfrica werken openbare instellingen en ministeries uit vijftien landen samen aan een gecoördineerde Europese aanpak van samenwerking met Afrika. NWO is een van de deelnemende instellingen.

Doel van het ERA-Net voor Afrika, ERAfrica, is het stimuleren en coördineren van initiatieven en netwerkactiviteiten rond onderzoek, innovatie en capaciteitsversterking rond drie thema's:

  • Duurzame energie
  • Interfacing challenges
  • Nieuwe ideeën

Deze thema's zijn vertaald in drie oproepen voor financieringsaanvragen. NWO -WOTRO draagt bij aan de oproep voor aanvragen op het gebied van Interfacing challenges.

Budget en Looptijd

Het totale budget voor de 3 oproepen is ongeveer 11 miljoen euro. Hiervan is 5 miljoen euro bestemd voor Interfacing Challenges, waarvan 250.000 euro afkomstig is van WOTRO.

ERAfrica loopt van 2011 tot 2016.