Agriculture Beyond Food
Programma

Agriculture Beyond Food

Het programma Agriculture Beyond Food stimuleert onderzoek rond het toenemend gebruik van biobased producten, zoals biobrandstoffen. Welke kansen biedt dit en welke bedreigingen zijn er voor de voedselvoorziening? Het programma is gericht op Indonesië.

Please find more information on the programme and its projects in English.

Over biobased producten is er wereldwijd veel discussie tussen wetenschappers, politici en beleidsmakers en in de media. Een belangrijk thema is de concurrentie tussen voedsel en brandstof. Toenemend gebruik van biobrandstoffen kan een bedreiging zijn voor de duurzaamheid van landbouw en de voedselzekerheid. Tegelijkertijd bieden biobased producten ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. Meer wetenschappelijk inzicht in mogelijkheden en kansen, bedreigingen en beperkingen is nodig. Daarbij is het belangrijk dat wetenschappers van diverse gebieden (landbouw, techniek, economie, ecologie, sociologie, recht) samen een antwoord zoeken op de vragen.

Agriculture Beyond Food stimuleert langetermijnsamenwerking tussen onderzoeksgroepen uit Indonesië en Nederland op het gebied van innovatief gebruik van biobased grondstoffen. Het programma sluit aan op het NWO-thema Duurzame Aarde en het Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN) van de KNAW.

Looptijd tot 2013

Agriculture Beyond Food is gestart in 2008 en loopt tot 2013. In totaal is er 2,5 mln euro voor beschikbaar. Financiers zijn WOTRO, NWO, de KNAW en de Stuurgroep Duurzame Aarde.