Wiskundeclusters
Programma

Wiskundeclusters

De wiskundeclusters hebben als doel aantrekkelijke banen met een goed carrièreperspectief in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te creëren. Ook vergroten ze de kansen op innovatie in de wiskunde. Er zijn sinds 2005 vier wiskundeclusters. Deze houden zich grofweg bezig met algebra, non-lineaire dynamiek van natuurlijke systemen, het kruispunt van natuur- en wiskunde en stochastiek. Negen universiteiten en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) nemen eraan deel.

Vijftien wiskundige talenten aan de slag

Om het universitair wiskundig onderwijs en onderzoek op niveau te houden zijn in totaal vijftien tenure track posities aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen gerealiseerd. Deze posities worden mede bekostigd uit vier miljoen euro financiering die beschikbaar is gesteld door het ministerie van OCW aan NWO-domein ENW.

De vijftien gerealiseerde tenure track posities worden opgevuld door zeer talentvolle wiskundigen, die hiermee een flinke stap in hun wetenschappelijke carrière zetten. Zij geven de wiskundige staf in Nederland een stevige impuls, om zo de groeiende studentenaantallen te kunnen bedienen en het wiskundig onderzoek op niveau te houden en te kunnen blijven bijdragen aan technologische innovaties.

De aanstellingen zijn binnen de vier wiskundeclusters. Deze samenwerkingsverbanden op die gebieden waarin Nederland het best presteert, geven kritische massa en focus aan het wiskunde-onderzoek. De vijftien nieuwe aanstellingen zijn verspreid over in totaal tien wiskunde-instituten in Nederland, die ook zelf meebetalen aan de beschikbare posities.

De wiskundige talenten zijn:

DIAMANT
Dr. D. Dadush - CWI
Dr. S.R. Dahmen - VU
Dr. P.J.C. Dickinson - UT *
Dr.ir. L.J.J. van Iersel - TUD

NDNS+
Dr. C. Brune - UT
Dr. M. Chirilus-Bruckner - UL
Dr. K. Efstathiou - RUG *
Dr. T. van Leeuwen - UU *

GQT
Dr. M. Kool - UU
Dr. I.T. Marcut - RU
Dr. M. Shen - UvA

STAR
Dr. S.G. Cox - UvA
Dr. J. Komjáthy - TUE
Dr. J. Schmidt-Hieber - UL *
Dr.ir. P. van de Ven - CWI

* deze bijdragen zijn eerder verschenen in het Nieuw De wiskundeclusters hebben als doel aantrekkelijke banen met een goed carrièreperspectief in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te creëren. Ook vergroten ze de kansen op innovatie in de wiskunde. Er zijn sinds 2005 vier wiskundeclusters. Deze houden zich grofweg bezig met algebra, non-lineaire dynamiek van natuurlijke systemen, het kruispunt van natuur- en wiskunde en stochastiek. Negen universiteiten en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)  nemen eraan deel.Archief voor de Wiskunde

Masterplan Wiskunde en Visie 2025

Door de realisatie van deze tenure track posities wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het ‘Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0’. Op basis van dit Masterplan heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de vier miljoen euro toegekend aan de wiskundeclusters. Structurele financiering van het wiskundig toponderzoek blijft echter noodzakelijk om innovatie te bevorderen en competitief te blijven in een uiterst complexe en constant innoverende omgeving.

In februari 2014 hebben de wiskundigen hun ‘Vision document 2025’ overhandigd aan het ministerie van OCW. Hierin presenteren de wiskundigen de visie en ambitie van de Nederlandse wiskunde op de middellange termijn, en laten een licht schijnen over de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Publicaties