Achtergrond

WISE (Women In Science Excel)

NWO wil met het WISE-programma echt een verschil maken bij het aantrekken van vrouwelijke onderzoekers en hun doorstroom naar de instituten van NWO. De wetenschap profiteert immers van diversiteit. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de top van de wetenschap: het aandeel vrouwen op topposities in de wetenschappelijke wereld is helaas slechts 17 procent. Ook bij de NWO-instituten ontwikkelt de genderdiversiteit zich traag.

Onderzoekstalent

NWO staat achter het bieden van kansen voor alle onderzoekers met talent en zet zich dan ook in voor meer gendergelijkheid in de wetenschap. In dit kader heeft NWO in 2010 het charter 'Talent naar de Top' ondertekend en doelen gesteld voor een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in topfuncties bij NWO-instituten.

NWO is een groot voorstander van de inzet van diverse middelen voor het stimuleren van genderdiversiteit. Om meer vrouwen in topfuncties te krijgen, is het echter essentieel dat NWO zich specifiek richt op genderdiversiteit bij werving en selectie, personeelsplanning en talentmanagement. Deze feedback werd gegeven door de commissie die 'Talent naar de Top' monitort. Het WISE-programma is een rechtstreeks antwoord op deze bezorgdheid en levert een bijdrage aan het aantrekken van vrouwelijke toponderzoekers en het bevorderen van hun loopbaan.

Twintig tenure-trackaanstellingen voor vrouwelijke onderzoekers

WISE zal in vijf financieringsrondes, die van start zijn gegaan in 2015, twintig aanstellingen voor een tenure track bij NWO-onderzoeksinstituten aanbieden. Het WISE-programma biedt getalenteerde vrouwelijke onderzoekers een uitstekende loopbaanontwikkeling naar een mogelijke vaste aanstelling, met een focus op ondersteuning en begeleiding.

Lees ook


Details WISE programma

Status: open voor aanvragen Deadline: 4 december 2018 Type toekenning: individual

Genderdiversiteit

NWO zet zich in voor een betere genderbalans, zowel in de wetenschap als in de eigen organisatie.

Contact

Ms. drs. H.R. (Helga) Varwijk Ms. drs. H.R. (Helga) Varwijk +31 (0)70 344 05 29 h.varwijk@nwo.nl

Contact

Ms P. Savenije (media contact) Ms P. Savenije (media contact) +31 (0)6 83 89 37 13 p.savenije@nwo.nl