Women In Science Excel (WISE)
Programma

Women In Science Excel (WISE)

Het programma Women In Science Excel (WISE) biedt getalenteerde vrouwelijke wetenschappers de mogelijkheid om een eigen onderzoeksgroep op te zetten of uit te breiden bij een van de instituten van NWO. NWO wil dat alle getalenteerde onderzoekers de kans krijgen zich ten volle te ontwikkelen. NWO zet zich dan ook in voor meer gendergelijkheid in de wetenschap WISE draagt rechtstreeks bij aan het aantrekken van vrouwelijke toponderzoekers en het stimuleren van hun loopbaanontwikkeling.

Waarvoor

WISE zal in vijf wervingsrondes twintig aanstellingen voor een tenure track bij NWO-onderzoeksinstituten aanbieden. In de huidige ronde zijn vier aanstellingen beschikbaar. Het WISE-programma biedt getalenteerde onderzoekers een uitstekende loopbaanontwikkeling met uitzicht op een vaste aanstelling. Daarbij ligt de focus op ondersteuning en begeleiding.

Het WISE-programma biedt fellows:

 • de unieke kans om hun eigen onderzoeksprogramma uit te breiden of op te zetten bij een van de NWO-instituten
 • een ruim opstartpakket
 • drie soorten aanstellingen, afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaten:
  • standaard tenure track, aanstelling voor een vaste periode van vijf jaar
  • versnelde tenure track, aanstelling voor een ervaren kandidaat voor een vaste periode korter dan vijf jaar
  • vaste aanstelling voor een seniorkandidaat (financiering voor maximaal drie jaar)

Voor wie

De WISE-aanstellingen zijn bedoeld voor jonge vrouwelijke onderzoekers die minstens drie jaar geleden gepromoveerd zijn. Zij moeten een onderzoeksvoorstel indienen en aangeven bij welk NWO-instituut ze willen werken. Succesvolle kandidaten krijgen een aanstelling (voor een tenure track, max. vijf jaar) aangeboden bij het instituut van hun keuze.

De volgende NWO-onderzoeksinstituten nemen deel aan de derde ronde: ARCNL, CWI, Nikhef, NIOZ en SRON. Informatie over de onderzoeksthema's en strategie van elk instituut:

Wanneer

Sollicitaties moeten uiterlijk dinsdag 4 december 2018 om 14.00 uur Nederlandse tijd binnen zijn.

Hoe solliciteren

De volgende sollicitatieronde voor 2019 is geopend.

Sollicitanten moeten het volgende insturen:

 1. een motivatiebrief met vermelding van de deelnemende NWO-onderzoeksinstituten waarvoor u wilt solliciteren
 2. een 3-5 pagina's tellend onderzoeksplan, inclusief een overzicht van de onderzoeksresultaten en toekomstige onderzoeksdoelstellingen, mogelijke samenwerkingsverbanden binnen of buiten het instituut, en hoe dit onderzoek aansluit bij de strategie van het instituut
 3. drie referentiebrieven
 4. een lijst van 3-5 geselecteerde ‘best papers’ (bij voorkeur inclusief kopieën) en
 5. een volledig curriculum vitae met daarin een volledige lijst van publicaties

De bestanden voor de sollicitatie moeten elektronisch (in pdf-formaat) worden verzonden naar wise-applications@nwo.nl. Sollicitaties met onvolledige informatie worden niet in behandeling genomen. U kunt solliciteren voor deze aanstelling tot 4 december 2018 14.00 uur Nederlandse tijd.

Beoordelingsprocedure

De beoordeling vindt plaats in twee fasen:

Fase 1: Beoordeling door het gekozen instituut

Het instituut nodigt de beste kandidaten uit op gesprek. Een benoemingscommissie stelt een lijst van prioriteiten en goed onderbouwde aanbevelingen op voor de onafhankelijke WISE-selectiecommissie. Het sollicitatiegesprek bij het instituut vindt plaats tussen begin januari en half maart 2019.

Fase 2: Beoordeling door de WISE-selectiecommissie

De twee beste kandidaten van elk instituut worden vόόr 1 april 2019 uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie van WISE. De WISE-commissie kiest de kandidaten die een WISE-aanstelling krijgen. Dit gebeurt op basis van de onderzoeksvoorstellen van de kandidaten, de aanbevelingen en prioriteiten van de betrokken instituten en de sollicitatiegesprekken. Het gesprek (indien van toepassing) vindt plaats in de tweede helft van april. Het NWO-stichtingsbestuur bepaalt welke instituten de WISE-aanstellingen krijgen op basis van de geselecteerde kandidaten en het onderbouwde advies van de WISE-selectiecommissie. De instituten informeren de kandidaten over het besluit van de WISE-commissie.

Meer informatie 

Voor meer informatie over de procedure en het WISE-tenure-trackbeleid kunt u contact opnemen met Helga Varwijk via wise@nwo.nl of +31 (0)70 344 0529. Stuur geen sollicitatiedocumenten naar dit adres. Het e-mailadres voor sollicitaties is wise-applications@nwo.nl.

Contact

Mw. drs. J.N. (Jacqueline) Mout-Leurs Mw. drs. J.N. (Jacqueline) Mout-Leurs +31 (0) 30 600 12 26 j.mout@nwo.nl

Contact

Mw. P. Savenije (voor mediavragen) Mw. P. Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83 89 37 13 p.savenije@nwo.nl

Genderdiversiteit

NWO zet zich in voor een betere genderbalans, zowel in de wetenschap als in de eigen organisatie.