Westerdijk Talentimpuls
Programma

Westerdijk Talentimpuls

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft eenmalig vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor de benoeming van honderd vrouwelijke hoogleraren. Dit omdat het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland met 18 procent (cijfers van 2015) een van de laagste in Europa is. Zonder extra maatregelen zal pas in 2054 een evenwichtige man-vrouwbalans onder hoogleraren zijn bereikt. Per benoeming is een bedrag van 50.000 euro beschikbaar.

Op 8 maart 2018, internationale vrouwendag, maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend dat de universiteiten erin zijn geslaagd om honderd nieuwe vrouwelijke hoogleraren te benoemen. Voorwaarde voor het goedkeuren van de aanvraag voor een financiële tegemoetkoming was onder andere dat de betreffende hoogleraar zicht krijgt op een vast dienstverband. Het idee voor de Westerdijk Talentimpuls komt van Athena's Angels, vier vrouwelijke hoogleraren die zich inzetten voor de belangen van vrouwen in de wetenschap.

Lees ook


Overzicht verdeelsleutel, aantal ingediende aanvragen en toegekende premies per universiteit

    Verdeelsleutel   Ingediend   Toegekend
Universiteit Leiden   10   15   12
Universiteit Utrecht   17   20   19
Rijksuniversiteit Groningen   9   9   9
Erasmus Universiteit Rotterdam   7   4   4
Universiteit Maastricht   8   9   8
Universiteit van Amsterdam   11   12   11
Vrije Universiteit   8   9   8
Radboud Universiteit   6   10   7  
Universiteit van Tilburg   4   4   4
Technische Universiteit Delft   6   9   7
Technische Universiteit Eindhoven   3   3   3
Universiteit Twente   4   4   4
Wageningen Universiteit   5   1   1
Open Universiteit   2   3   3