Waardering van dierenwelzijn
Programma

Waardering van dierenwelzijn

Het programma Waardering van dierenwelzijn zoekt een oplossing voor het dilemma dat economische belangen vaak op gespannen voet staan met het welzijn van het dier.

Daarnaast bestaat bij producenten en regelgevende en controlerende instanties behoefte aan heldere definities en standaarden. Op basis hiervan kunnen criteria en meetmethoden worden ontwikkeld. In dit programma wordt dan ook nauw samengewerkt met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven.