Vluchtelingen in de wetenschap
Programma

Vluchtelingen in de wetenschap

NWO heeft een pilot gestart voor het financieren van eenjarige onderzoeksaanstellingen voor gevluchte academici in Nederland die hier een academische loopbaan willen opbouwen of voortzetten. De pilot is gestart in samenspraak met de KNAW, De Jonge Akademie en UAF (Stichting Vluchteling-Studenten Nederland). Naar verwachting beslist de raad van bestuur van NWO uiterlijk in het voorjaar van 2019 of er een vervolg komt.

Met deze kortdurende financiering kunnen gevluchte academici aansluiten bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten van NWO en ZonMw en een netwerk opbouwen. Ze kunnen kennis en kunde delen, het Nederlandse wetenschapsstelsel leren kennen en hun onderbroken loopbaan of onderzoekslijn opnieuw opstarten. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap met hun expertise.

Achtergrond

In de afgelopen jaren is in Nederland en omringende landen steeds meer aandacht voor wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten. Bij het voortzetten van een wetenschappelijke carrière in de landen waar zij een veilig thuis vinden, lopen zij vaak tegen obstakels aan. Bijvoorbeeld vanwege de taal, een andere werkcultuur of de beperkte ruimte om een netwerk op te bouwen. Waardevolle kennis en kunde van deze groep wetenschappers dreigt verloren te gaan terwijl zij de wetenschap en samenleving juist kunnen verrijken.

NWO zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland en onderschrijft het belang van een divers, inclusief en toegankelijk wetenschappelijk systeem.