Vluchtelingen in de wetenschap
Programma

Vluchtelingen in de wetenschap

In samenspraak met de KNAW, De Jonge Akademie en UAF (Stichting Vluchteling-Studenten Nederland) start NWO een pilot voor het financieren van eenjarige onderzoeksaanstellingen voor wetenschappers die als vluchteling in Nederland verblijven en hier een academische loopbaan willen opbouwen dan wel voortzetten.

Achtergrond

In de afgelopen jaren is in Nederland en omringende landen steeds meer aandacht voor wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten. Bij het voortzetten van een wetenschappelijke carrière in de landen waar zij een veilig thuis vinden, lopen zij vaak tegen obstakels aan. Bijvoorbeeld vanwege de taal, een andere werkcultuur of de beperkte ruimte om een netwerk op te bouwen. Dit is een gemiste kans, omdat waardevolle kennis en kunde van deze groep wetenschappers verloren dreigen te raken terwijl zij de wetenschap en samenleving kunnen verrijken in het land waar zij wonen.

Doel

Met deze kortdurende financiering krijgt deze groep wetenschappers de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten en een netwerk op te bouwen. Het is een kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, en om de loopbaan en/of onderzoekslijn die onderbroken werd in het thuisland opnieuw op te starten. Zo biedt de pilot Vluchtelingen in de wetenschap een ingang naar de Nederlandse wetenschap en worden de kansen voor deze wetenschappers op langere termijn vergroot. Tegelijkertijd verrijken deze wetenschappers de Nederlandse wetenschap met de expertise die zij meebrengen.

NWO zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland en onderschrijft het belang van een wetenschappelijk systeem dat divers, inclusief en toegankelijk is.

2 juni 2018: informatiebijeenkomst

Op 2 juni 2018 heeft De Jonge Akademie, UAF en NWO een informatiebijeenkomst georganiseerd. Doel daarvan was om kandidaten – zowel vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond als projectleiders van een lopend onderzoeksproject – meer informatie te geven over de nieuwe call en de betrokken organisaties. Een verslag van deze bijeenkomst verschijnt binnenkort op de website.

Projecten

Onderzoekers die hebben aangegeven interesse te hebben in een match met een kandidaat konden een korte beschrijving van hun project op de website plaatsen. De projectomschrijvingen vindt u via onderstaande link. Staat er geen passend project voor u bij? Het kan zijn dat een projectleider zich niet kenbaar heeft gemaakt bij NWO, het is daarom belangrijk dat u ook zelf actief op zoek gaat.


Op zoek naar een kandidaat?

Geïnteresseerde projectleiders van een lopend NWO-/ZonMw-onderzoeksproject kunnen hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar vidw@nwo.nl.

FAQ

In de FAQ-lijst staan veel gestelde vragen omtrent de call. De vragen zijn zowel nuttig voor de kandidaten als de projectleiders. Wanneer uw vraag in de FAQ niet beantwoord wordt, dan kunt u mailen naar vidw@nwo.nl.


Deadline financieringsverzoek

De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 september 2018. Het indienen is mogelijk vanaf 17 mei.


Financieringsinstrument bij dit programma

LET OP: gebruik s.v.p. de laatste versie van het aanvraagformulier, hier te downloaden:

Alle financieringsinstrumenten vanVluchtelingen in de wetenschap

Contact

Mw. C. Maas- van der Geest MA Mw. C. Maas- van der Geest MA +31 (0)70 3440511 vidw@nwo.nl

Contact

Dr. Hayley Mickleburgh Dr. Hayley Mickleburgh +31 70 3494196 h.mickleburgh@nwo.nl

Op zoek naar een kandidaat?

Geïnteresseerde projectleiders van een lopend NWO/ZonMw-onderzoeksproject kunnen hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar: