Talentprogramma voorlichtingsdag

Voor onderzoekers die een Veni, Vidi, Vici willen aanvragen, organiseert NWO voorlichtingsdagen. Tijdens de voorlichtingsdagen wordt naast praktische informatie ook de mogelijkheid geboden om ervaringen te horen van laureaten en commissieleden. De volgende voorlichtingsdag is op 8 november. De voertaal is Engels.

Programma

Alle voor de aanvraag relevante informatie is online te vinden in onze calls, op onze website en in de toelichting op het aanvraagformulier. Op de voorlichtingsdagen van het Talentprogramma kunnen onderzoekers kennismaken met de contactpersonen van de NWO wetenschapsdomeinen (Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Medische Wetenschappen). Bij hen kunnen onderzoekers terecht met vragen over de procedures, formulieren en voorwaarden.

Tijdens de Q&A-sessie kunnen bezoekers vragen stellen aan commissieleden, laureaten en NWO-secretarissen. Zij delen graag hun kennis en ervaringen met andere onderzoekers. Voor aanvragers met specifieke vragen is het mogelijk om deze tijdens de pauzes ook te stellen aan één van de NWO-secretarissen van de verschillende NWO domeinen. Tijdens de pauze zijn er speeddate sessies mogelijk met één van de NWO-secretarissen.

Ook zijn er een aantal korte sessies over andere programma's die voor onderzoekers interessant zijn, in het bijzonder over Rubicon, de Marie Sklodowska-Curie Fellowships en de ERC starting grants.

Het ochtendprogramma is gepland van 09.00 uur tot 13.00 uur en het middagprogramma is gepland van 13.00 uur tot 17.00 uur. De inhoud van beide programma’s is hetzelfde en gelijk voor alle disciplines. Hieronder het voorlopige programma onder voorbehoud van eventuele veranderingen:

Ochtend: alle disciplines en vakgebieden

09.00 uur          Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur          Welkom 
09.40 uur          Algemene introductie 
10.00 uur          Q&A sessies Veni en Vidi/Vici 
11.00 uur          Pauze met koffie en thee, Talentprogramma-experts zijn aanwezig voor vragen 
11.30 uur          Korte parallelsessies Rubicon en ERC
11.55 uur          Korte sessie M.C. Fellowships
12.20 uur          Afsluiting / lunch – Talentprogramma-experts zijn aanwezig voor vragen  
12.50 uur          Einde

Middag: alle disciplines en vakgebieden 

13.00 uur          Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur          Welkom 
13.40 uur          Algemene introductie 
14.00 uur          Q&A sessies Veni en Vidi/Vici 
15.00 uur          Pauze met koffie en thee, Talentprogramma-experts zijn aanwezig voor vragen 
15.30 uur          Korte parallelsessies Rubison en ERC
15.55 uur          korte sessie M.C. Fellowships
16.20 uur          Afsluiting / borrel – Talentprogramma-experts zijn aanwezig voor vragen
16.50 uur          Einde

Over het Talentprogramma

Het Talentprogramma heeft drie typen beurzen voor verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel). Doel van het Talentprogramma is het stimuleren van talentvolle, creatieve onderzoekers om eigen onderzoek uit te voeren en zich daarmee te kwalificeren voor een volgende stap in hun loopbaan.

Aanmelden

Gezien de grote belangstelling voor de informatiebijeenkomsten is aanmelden verplicht. Deelname is kosteloos. We stellen het op prijs als u even bericht mocht u toch verhinderd zijn.


Meer informatie

Meer informatie over de voorlichtingsdagen en voor eventuele afmelding:

NWO, Talentprogramma (Vernieuwingsimpuls)
tel.: +31 (0)70 3440707
e-mail: vivoorlichting@nwo.nl