Vernieuwingsimpuls informatiebijeenkomst (Veni, Vidi, Vici)

NWO organiseert informatiebijeenkomsten voor onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici willen aanvragen. Er wordt praktische informatie gegeven en beoordelingscommissieleden, NWO-contactpersonen en onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici hebben verworven delen hun ervaringen tijdens een Q&A-sessie. De voertaal van deze voorlichtingsdag is Engels.

Programma

Alle voor de aanvraag relevante informatie vindt u online: in onze calls, op onze website en in de toelichting op het aanvraagformulier. Naast die informatie is er op donderdag 20 juni 2019 en vrijdag 8 november 2019 de mogelijkheid om kennis te maken met de contactpersonen van de wetenschapsdomeinen (Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Medische Wetenschappen) zodat u weet bij wie u terecht kunt met vragen over formulieren en voorwaarden.

Tijdens de Q&A-sessie kunt u vragen stellen aan commissieleden, laureaten of NWO-secretarissen. Zij zullen hun kennis en ervaringen graag met u delen. Voor aanvragers met specifieke vragen is het mogelijk om deze tijdens de pauzes te stellen aan één van de NWO secretarissen van het onderzoeksveld. Ook zijn er een aantal korte sessies over andere programma’s die voor jonge onderzoekers interessant zijn, in het bijzonder over Rubicon en de ERC starting grants

Het ochtendprogramma is gepland van 9.00 uur tot 13.00 uur en het middagprogramma is gepland van 13.00 uur tot 17.00 uur. De inhoud van beide programmas is hetzelfde en gelijk voor alle disciplines. Hieronder het voorlopige programma onder voorbehoud van eventuele veranderingen:

Ochtend / Middag

09.00 uur / 13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur / 13.30 uur

Welkom en algemene introductie Talentprogramma

10.00 uur / 14.00 uur

Q&A sessies Veni en Vidi/Vici

11.00 uur / 15.00 uur

Pauze met koffie en thee, Talentprogramma-experts aanwezig voor vragen 

11.05 uur / 15.05 uur

Speeddates met NWO-beleidsmedewerkers voor vragen

11.30 uur / 15.30 uur

Korte parallelsessie ERC, Rubicon en M.C. Fellowships

12.20 uur / 16.20 uur

Afsluiting – Talentprogramma-experts aanwezig voor vragen

12.50 uur / 16.50 uur

Einde 

Aanmelden

Gezien de grote belangstelling voor de informatiebijeenkomsten is aanmelden verplicht. Deelname is kosteloos. We stellen het op prijs als u even bericht als u toch verhinderd bent.


Locatie

De informatiebijeenkomst vindt plaats bij NWO aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag.


Over de Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls heeft drie typen beurzen voor verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel). Doel van de Vernieuwingsimpuls is vernieuwing in de wetenschap. Talentvolle, creatieve onderzoekers krijgen de gelegenheid eigen onderzoek uit te voeren en zich daarmee te kwalificeren voor een volgende stap in hun loopbaan.

Meer informatie

Meer informatie over de VI-Voorlichtingsdagen en voor eventuele afmelding:

NWO, Vernieuwingsimpuls
tel.: +31 (0)70 3440707
e-mail: vivoorlichting@nwo.nl