Toekenningen Vidi 2017

Hieronder vindt u de lijst met 86 gehonoreerde Vidi-onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Een Vidi-beurs is maximaal 800.000 euro. Hiermee kunnen onderzoekers een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.


Feiten en cijfers ronde 2017

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 571
Verdeling m/v bij aanvragen: 352 man, 219 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 86 (15%) 
Verdeling m/v bij honoreringen: 52 man, 34 vrouw 
Honoreringspercentage mannen: 15% 
Honoreringspercentage vrouwen: 16%

Verdeling aanvragen en honoreringen naar domeinVerdeling aanvragen en honoreringen naar domein


Gesorteerd op alfabet

A

Grote Welvaartsstaten, Gesloten Grenzen?

Dr A. (Alexandre) Afonso (m), LU – Bestuurskunde

De onderzoekers analyseren de evolutie van welvaartsstaten en arbeidsmigratiebeleid in West-Europa. Door verschillende landen te vergelijken over een langere periode onderzoeken ze of er een afweging is tussen sociale zekerheid en openheid voor migratie.

Kunstmatige intelligentie voor het ontwerpen van nanodevices

Dr. A. R. (Anton) Akhmerov (m), Technische Universiteit Delft, Kavli Institute of Nanoscience

De onderzoekers zullen algoritmes ontwikkelen om optimaal functionerende en robuuste elektronische kwantum devices te maken. Hiermee zullen ze de problemen oplossen die ontstaan door de imperfectie in het proces van het maken van het device en de natuurlijke variaties van het materiaal op de microscopische schaal.

B

Fibroblasten als dirigent in ontstekingsreuma

Dr. E (Lisa) G.M. van Baarsen (v), AMC/UvA – Klinische Immunologie & Reumatologie

Muizenstudies laten zien dat stromale cellen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van tolerantie voor lichaamseigen weefsels. Baarsen bestudeert de functie van deze cellen in relatie tot het ontstaan van ontstekingsreuma. Dit zal leiden tot meer inzicht in de ontwikkeling van auto-immuunziekten en mogelijk innovatieve behandelingsstrategieën bieden voor preventieve therapie.

Hoe werkt het autistische brein?

Dr. A. (Aleksandra) M. Badura (v), Erasmus MC

Ondanks de ontdekking van genetische afwijkingen die het risico op autisme vergroten en het bestaan van autisme muismodellen, is het niet duidelijk hoe autisme wordt veroorzaakt. Hier gebruiken neurowetenschappers een video-analyse systeem, minimicroscopen, Virtuele-Realiteit en computer modellen om overeenkomsten in het gedrag en de hersenactiviteit van autisme muismodellen te vinden.

Een hart van steen?

Dr.ir. J. (Joline) W.J. Beulens (v), VUmc – Epidemiologie & Biostatistiek

Diabetes patiënten hebben een tweemaal verhoogd cardiovasculair risico. Mijn onderzoek zal aantonen dat vaatverkalking van de middenlaag een onontdekte risicofactor is bij diabetes, leidend tot verstijving van de vaten en het hart. Ik zal behandelingsopties identificeren om vaatverkalking tegen te gaan.

Zig-Zaggen door Rekenbarrières

Dr. ir. G.N.J.C. (Joris) Bierkens (m), Technische Universiteit Delft, Statistics Group

Het is een belangrijke open vraag voor de statistiek hoe computers efficiënt te laten rekenen aan reusachtige hoeveelheden data en ingewikkelde modellen. Het recent ontdekte ‘Zig-Zag process’ is een nieuwe fundamentele bouwsteen voor rekenmethoden die enorm veel sneller zijn. De onderzoeker gaat dit idee uitbouwen tot een praktisch hulpmiddel met een betrouwbare theoretische onderbouwing.

Mediacollecties als conflict-erfgoed

Dr. C.J. (Carolyn) Birdsall (v), UvA

We begrijpen dat conflict en oorlog negatieve effecten op culturele collecties kunnen hebben, maar de huidige uitdaging is hoe we deze processen beter in kaart kunnen brengen. In dit project laat ik zien hoe culturele objecten in Europa transnationaal conflict-erfgoed werden, aan de hand van radio-omroepcollecties tijdens en na WOII.

Computer-gecontroleerde bewijzen voor wiskundigen

dr. J. C. (Jasmin) Blanchette (m), VU Amsterdam — Informatica

Het doel is software te ontwikkelen om wiskundigen te helpen om correcte bewijzen te schrijven. We zullen ons op getaltheorie richten, een wiskundetak die vooral gehele getallen betreft, en samenwerken met Nederlandse wiskundigen om te zorgen dat de software bruikbaar is en er een goed samenspel is met computer algebrasystemen.

Leren wanneer te imiteren

Dr. W. (Wouter) van den Bos (m), UvA – Psychologie

Als je vrienden van de brug springen, spring jij dan ook? Deze retorische vraag wordt dagelijks aan tieners gesteld, maar is het antwoord wel zo duidelijk? In dit project wordt onderzocht hoe we slimmer worden in het imiteren van anderen en hoe dat samenhangt met risicogedrag en het ontwikkelende brein.

Mens-dier relaties in het Antropoceen

Dr. B. (Bernice) Bovenkerk (v) - WUR

Recent onderzoek wijst uit dat dieren eigenschappen bezitten die we voorheen alleen aan mensen toeschreven. Een hiervan is het kunnen uitoefenen van zelfgestuurd gedrag. Dieren worden in het huidige tijdperk, het Antropoceen genaamd, steeds meer beknot in hun gedrag. Hoe kunnen we onze ethiek aanpassen om dieren tegemoet te komen?

Opsporen van voedselallergenen bij Alergische slokdarmontsteking

Dr. A. (Arjan) J. Bredenoord (m), AMC – Maag-, Darm- en Leverziekten

Eosinofiele oesofagitis (allergische slokdarmontsteking) is een allergische ziekte die ertoe leidt dat de slokdarm steeds nauwer wordt en eten niet meer kan passeren. Kleine stukjes weefsel uit de slokdarm van patiënten zullen worden gebruikt om uit te zoeken welk voedsel de ziekte veroorzaakt, zodat patiënten weten welk eten ze moeten vermijden.

C

Een flexibel platform om kwantummaterialen te bestuderen

Dr. A.D. (Andrea) Caviglia (m), TUD – Nanowetenschappen

Tweedimensionale kwantummaterialen zijn veelbelovende alternatieven voor energie-efficiënte dataverwerking - mits fundamentele kwesties worden opgelost. Natuurkundigen gebruiken een nieuwe methode om atomair dunne lagen, geroteerd ten opzichte van elkaar, te stapelen. Dit levert een flexibel platform op om belangrijke kwantumfenomenen te bestuderen op de tijdschaal van pico- tot femtoseconden.

Maneschijn in de snaartheorie

Dr. M. C. N. (Miranda) Cheng (v), UvA, Wiskunde and Natuurkunde

Snaartheorie streeft naar een uniforme beschrijving van alle fundamentele natuurkrachten. Het woord maneschijn verwijst naar een raadselachtige relatie tussen twee soorten wiskundige objecten: speciale functies en eindige groepen. Met dit project zullen de onderzoekers deze relatie verklaren door die te bestuderen in de context van snaartheorie.

Mutaties en modificaties: Hoe het foutief bepalen van epigenetische modificaties kan leiden tot ziekte

Dr. L. (Lucia) Clemens-Daxinger (v), LUMC – Humane Genetica

Chemische modificaties aan het DNA en de direct geassocieerde histon eiwitten helpen de cel te beslissen of een gen aan of uit moet staan. De onderzoekers zullen in kaart brengen hoe mutaties in de “lezers, schrijvers, en wissers” van deze modificaties, leiden tot foutieve genregulatie en ziekte.

De smartstaat: technologie, recht en bestuur in China

Dr. R.J.E.H. (Rogier) Creemers (m), LU - Faculty of Law

De Chinese regering gebruikt steeds meer technologische systemen in recht en bestuur, o.a. in juridische processen en sociale controle. Dit project onderzoekt in welke mate deze systemen effectief zijn, en hoe ambtenaren en burgers omgaan met hun invoering.

Positively shocking!

Dr. D.R.C. (Daniel Robert) Curtis (m), LU

Dit project onderzoekt de breed geaccepteerde stelling dat ongelijkheid binnen samenlevingen, en door de geschiedenis heen, enkel afneemt tijdens rampen van catastrofale omvang, zoals oorlogen en epidemieën. Maar hadden grote rampen daadwerkelijk dit effect? En is dat zo ongeacht sociale omstandigheden en de variërende karakteristieken van zulke rampen?

D

Licht laten schijnen op de donkere kant van het heelal

Dr. P. (Pratika) Dayal (v), Rijksuniversiteit Groningen, Kapteyn Instituut

Hoe werden de eerste melkwegstelsels gevormd, en hoe eindigden de kosmische donkere tijden? Wat is die mysterieuze Donkere Materie, waaruit 80% van alle materie in het heelal bestaat? Door theorie en waarnemingen op nieuwe manieren te combineren, probeert dit onderzoek licht te laten schijnen op deze twee belangrijke problemen.

Het weer op buitenaardse werelden

Dr. J.M.L.B (Jean-Michel) Désert UvA - Anton Pannekoek Instituut (API)

We hebben een verbazingwekkende diversiteit aan planeten buiten het zonnestelsel ontdekt. Om de aard, de herkomst en de lotsbestemming van zowel deze nieuwe werelden als van onze eigen planeet beter te begrijpen, zullen we de atmosferische samenstelling, wolken en weersystemen van deze exoplaneten verzamelen.

Elementaire deeltjes van de taal

Dr. M. (Mark) Dingemanse (m), MPI

Elk gesprek ter wereld staat of valt met kleine woordjes als ‘mm’, ‘huh?’, en ‘oh’. Toch weten we niet waar ze vandaan komen, hoe ze hun vorm krijgen, en of ze echt universeel zijn. We gaan met opnames en computermodellen op zoek naar de elementaire deeltjes die gesprekken bijeenhouden.

Een toolbox gebaseerd op microchips om osteoporose te behandelen

Dr. A. (Alireza) Dolatshahi-Pirouz (m), Radboud University Medical Center

Osteoperose is de meest voorkomende aandoening onder ouderen. Nieuwe innovaties om osteoperose aan te kunnen pakken zijn hard nodig. Het doel van dit onderzoek is om een toolbox te ontwikkelen waarin eenvoudig duizenden verschillende therapieën kunnen worden getest met 1 enkel experiment. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hydrogelgebaseerde stam cel therapieën.

De Slaapparadox

Dr M (Martin) Dresler (m), RUN – Cognitive Neuroscience

REM-slaap is een paradoxale toestand. In diepe slaap zijn onze hersenen uitermate actief. Terwijl we al dromend levendige simulaties van de werkelijkheid ervaren, is ons geheugen en denkvermogen sterk beperkt. De onderzoekers willen de neurobiologie van deze REM-slaap ontrafelen en erachter komen hoe droomervaringen ontstaan in de hersenen.

E

Hoe het brein complexe geluiden verwerkt

Dr. B. (Bernhard) Englitz (m), Radboud Universiteit, Donders Instituut – Neurowetenschappen

Gehoor is een belangrijk zintuig voor de mens. In het huidige project zullen de onderzoekers analyseren welk gedeelte van het brein reageert op natuurlijke geluiden, en hoe verschillende type neuronen reageren in de auditieve hersengebieden. De resultaten geven ons inzicht in hoe mensen horen in een wereld met gecompliceerde geluiden.

F

Chemie waarnemen met licht

Dr. S. (Shirin) Faraji (f), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials - Chemistry

Cruciale processen in de natuur, zoals fotosynthese en vitamine D productie, zijn afhankelijk van de reactie van moleculen met licht, waarbij atomen zeer snel bewegen binnen moleculen. Theoretici gebruiken vergelijkingen en computers om deze bewegingen te simuleren, manipuleren en ontwerpen, om zo nieuwe materialen voor optogenetica en zonnecellen te ontwikkelen.

Juiste distributie vereist voor de juiste functie

Dr. G.G. (Ginny) Farías (v), Universiteit Utrecht – Celbiologie

Hersencellen hebben een juiste verdeling van hun cel onderdelen nodig om correct te functioneren. In veel gevallen zorgen hersenziekten ervoor dat deze zogenaamde organellen verkeerd gepositioneerd worden binnen de cel. De onderzoeker gebruikt innovatieve moleculaire methoden en geavanceerde microscooptechnieken om de positie van organellen te veranderen, en het effect daarvan op hersencellen te analyseren.

‘Unmaking’ kapitalisme in transformaties naar duurzaamheid

Dr. Giuseppe Feola (m), UU - Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Radicale initiatieven van het middenveld kunnen bijdragen aan de maatschappelijke transformatie in richting van een duurzame maatschappij. Dit project zal een nieuwe interdisciplinaire theorie toepassen om te verklaren wanneer en hoe deze initiatieven bijdragen aan de “unmaking” van milieuonvriendelijke instituties en praktijken die diep ingeworteld zijn in kapitalistische samenlevingen.

G

Wat verklaart sociale ongelijkheid in gezondheid?

Dr. T.J. (Titus) Galama (m), VU - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Onderzoek suggereert dat 85% van vroege sterfgevallen het gevolg is van gedrag, genetische predisposities en sociaal-economische omstandigheden. Dit project richt zich op deze vermeende grootste veroorzakers, gebruik makend van recente ontdekkingen in de genetica die het nu mogelijk maken veranderbare aspecten van omgeving te identificeren die beschermen tegen genetisch risico.

Slaap er eens een nachtje over

Dr. L. (Lisa) Genzel (v), Radboud Universiteit – Neuroinformatica

We onthouden slechts een deel van onze ervaringen in ons langetermijngeheugen en door recente, ongebruikelijke gebeurtenissen te herhalen tijdens slaap, wordt bepaald welke ervaringen dat zijn. De onderzoekers bestuderen hoe twee hersengebieden, de hippocampus en prefrontale cortex, tijdens slaap communiceren, om zo te onderzoeken hoe onze herinneringen worden geselecteerd en versterkt.

Voorspellen van groepsdynamiek tijdens evenementen

Dr.mr. C. (Charlotte) Gerritsen (v), Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

In dit project ontwikkel ik een computersysteem om menigtes te managen tijdens grootschalige evenementen. Het systeem kan worden gebruikt om crowd managers te trainen met gesimuleerde scenario’s en om ze te ondersteunen tijdens evenementen, zodat ze op het juiste moment op de juiste plaats kunnen ingrijpen.

Een goed gevoel om te delen

Dr. M. (Martijn) Gloerich (m), UMC Utrecht - Biologie

Een laag epitheelcellen beschermt de buitenkant van je lichaam en verschillende organen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Deze wordt continu vernieuwd door verlies en nieuwe aanmaak van cellen. De onderzoeker bestudeert hoe cellen aanvoelen wanneer ze moeten delen om de balans met cel verlies en integriteit van de epitheel laag te waarborgen.

"Ode aan de Zitbal"

Dr. C. (Caroline) Goukens – Mertens (v), MU - School of Business and Economics

Stimuleert de onbewuste knijpbeweging door middel van een stressballetje ons intellect? Eten we gezonder als we mogen plaatsnemen op een zitbal in plaats van een stoel? Dit onderzoek gaat na of onbewuste beweging onze cognitieve capaciteit kan verbeteren, en ons aanzet betere beslissingen te nemen.

Consumers on the March: Civic Activism and Political Representation in Europe, 1970s to 1990s

Dr. L. (Liesbeth) van de Grift (v), UU

In de jaren zeventig probeerden Europese beleidsmakers de kloof met de burger te dichten door consumentenbeleid op de politieke agenda te zetten en consumentenorganisaties te laten meepraten. Dit project onderzoekt in hoeverre consumentenorganisaties hebben bijgedragen aan een grotere burgerparticipatie binnen het Europese project.

Zien is geloven: het visualiseren van katalysatoren op atomaire schaal onder industriële condities

Dr. I.M.N. (Irene) Groot (f), UL - Wiskunde en Natuurwetenschappen

Katalysatoren zijn essentieel voor de productie van brandstoffen. In dit project worden nieuwe meettechnieken ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om deze processen op atoomniveau te ontrafelen, onder relevante, industriële omstandigheden. Met deze technieken worden twee reacties onder de loep genomen die een sleutelrol spelen bij de synthese van kunstmatige brandstoffen.

H

Hersengolven: de bouwstenen van het brein

Dr. S. (Saskia) Haegens (v), RUN — Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Onze hersenen krijgen dagelijks een enorme stroom aan informatie binnen, welke gefilterd en verwerkt moet worden. Hierbij is het cruciaal dat op het juiste moment de relevante hersengebieden met elkaar verbonden worden. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe hersengolven dit regelen.

De rechter hartkamer in patiënten met pulmonale arteriële hypertensie: verstijfd en vervormd

Dr. F. (Frances) W. Handoko-de Man (v), VUmc – Longziekten

Er zijn veel overeenkomsten tussen de klauw van een tijger en een aangepaste rechter hartkamer. Door hun unieke vorm zijn ze in staat hoge krachten te weerstaan. Dr. De Man gaat onderzoeken of rechter hartfalen behandeld kan worden door de vervorming van het hart te voorkomen.

Analoge circuits op de limiet

Dr.ir. P.J.A. (Pieter) Harpe (m) TU Eindhoven – Electrical Engineering

Alomtegenwoordige elektronica voor implantaten, draagbare elektronica en omgevings-observatie dient zeer klein en goedkoop te zijn, mag maar weinig vermogen verbruiken en moet een beperkte ecologische voetafdruk hebben. De wetenschappers zullen fundamentele limieten en trade-offs van analoge circuits onderzoeken, nieuwe ontwerpconcepten voorstellen en ‘zuinige’ prototypes ontwikkelen voor biomedische sensoren en omgevingssensorsen.

Duiding van het DNA

Dr. S.J. (Simon) van Heeringen (m), Radboud Universiteit – Bioinformatica

Een bevruchte eicel ontwikkelt zich tot een compleet organisme met vele verschillende celtypes. Hoe is dit versleuteld in het DNA? De onderzoekers gaan de ontwikkeling van verschillende dieren vergelijken. Ze zullen computeralgoritmes trainen met ‘big data’ om beslissingen van de cel te begrijpen. Deze kennis is essentieel voor regeneratieve geneeskunde.

Kleine stapjes, grote sprongen – Kustlandschappen bouwen met ruimtelijk organiserende planten

Dr. Ir. T. (Tjisse) van der Heide (m), NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen

Planten-gedomineerde kustecosystemen en hun ecosysteemdiensten gaan wereldwijd achteruit. Bescherming en herstel is lastig doordat spruitdichtheid- en polgrootteafhankelijke vestigingsdrempels zorgen voor onvoorspelbare verliezen en (her-)kolonisatie bemoeilijken. Hier onderzoek ik hoe planten hun spruiten ruimtelijk organiseren om polvorming te optimaliseren, en ontwikkel ik nieuwe beheers-indicatoren en hersteltechnieken die deze organisatiecapaciteit benutten.

Geneesmiddelonderzoek over een andere boeg

Dr. L.H. (Laura) Heitman (v), LACDR, Universiteit Leiden

Helaas werken veel geneesmiddelen niet goed genoeg, omdat ze te snel hun binding aan de werkzame plaats in het lichaam verliezen, en zo te weinig tijd hebben om effectief te zijn. De onderzoeker bestudeert hoe de bindingskinetiek van geneesmiddelen geoptimaliseerd kan worden om ziekten doeltreffend te bestrijden.

Een miniatuur bot model

Dr. S. (Sandra) Hofmann (v), TU/e - Biomedische Technologie

Er is weinig bekend van de complexe wisselwerking tussen de verschillende celtypen in botweefsel. Het doel van dit project is om in het laboratorium met behulp van humane cellen miniatuurbotten te creëren. Vervolgens wordt botremodelering bestudeerd in gezonde en pathologische situaties zodat specifieke therapieën ontwikkeld kunnen worden.

J

Van ijs tot diepe oceaan

Dr. M.F. (Femke) de Jong (v), Koninklijk NIOZ, Afdeling Ocean Systems

De toenemende hoeveelheid smeltwater van de Groenlandse ijskap en zee-ijs in de Noordelijk IJszee kan het noordwaarts warmtetransport in de Atlantische Oceaan afremmen. Hoe en hoeveel smeltwater in de diepe oceaan terecht komt is onbekend. We maken het lot en de impact van smeltwater inzichtelijk met behulp van oppervlakte drijvers.

K

Conversationele Zoekmachines

Dr. E. (Evangelos) Kanoulas (m), UvA – Instituut voor Informatica

Het opzoeken van informatie in digitale databases is voor de meeste mensen een dagelijkse taak. In dit project ontwikkelen onderzoekers intelligente software die in gesprek gaat met gebruikers en op die manier nauwkeurig de gevraagde informatie ophaalt. De software wordt toegepast in complexe domeinen zoals de geneeskunde en het recht.

Vreemde taalleren als middel bij gezond ouder worden

Dr. M.C.J. (Merel) Keijzer (v), RUG

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Daarom heeft onderzoek naar gezond ouder worden hoge prioriteit. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vreemde taalleren voor gezonde ouderen en voor hen met milde cognitieve achteruitgang en ouderdomsdepressie.

Het ontregelde brein te lijf in zeldzame syndromen

Dr. T. (Tjitske) Kleefstra (v), RadboudUMC – Genetica

Voor patiënten met zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen is het steeds beter mogelijk een genetische diagnose te stellen en daarmee ook een betere op het individu afgestemde behandeling toe te passen. In dit project wordt daartoe een nieuwe strategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de klinische praktijk met een focus op ernstige psychopathologie.

Waarom hebben politieke tegenpolen identieke standpunten?

Dr. W. (Willem) de Koster (m), EUR – Bestuurskunde en Sociologie

Burgers die tegengestelde politieke stromingen aanhangen, verkondigen vaak identieke standpunten in conflicten over de EU, de verzorgingsstaat en ontwikkelingssamenwerking. Ik ontwikkel een interdisciplinaire mixed-methods aanpak om zulke merkwaardige combinaties te verklaren. Bestaan deze doordat verschillende groepen hetzelfde verschijnsel anders interpreteren? En verklaart dit ook waarom ze verschillend reageren op informatievoorziening?

Alleen en kopschuw: Emotionele stoornissen in sociale angst en autisme

Dr. M. E. (Mariska) Kret (v), LU - Cognitieve psychologie-eenheid

Patiënten met een sociale angst stoornis en patiënten met autisme hebben vaak moeite om anderen te vertrouwen. Vertrouwen hangt nauw samen met het herkennen van emoties, iets wat patiënten ook lastig vinden. In dit project wordt onderzocht of een verstoring in het spiegelen van emoties onderliggend is aan beide problemen.

Renovatie van cel architectuur ter genezing van verouderingsziekten

Dr. L.P. (Nard) Kubben (m)

Gebouwen kunnen krachten van buitenaf weerstaan dankzij solide constructie en goed onderhoud. Vergelijkbaar is structureel onderhoud van cellen in ons lichaam nodig om functionele achteruitgang en veroudering te voorkomen. Dit onderzoek identificeert de moleculaire gereedschapskist die nodig is voor cel-architectureel onderhoud, om veroudering te voorkomen en ziekte-vrij te kunnen leven.

L

Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in context

Dr. B. (Bram) Lancee (m), UvA – Sociologie

Hoe beïnvloeden organisaties en de nationale context discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt? Dit project onderzoekt in vier landen hoe de organisatiestructuur, het personeelsbeleid en inter-etnische attitudes discriminatoir gedrag van werkgevers kunnen verklaren. Deze vragen worden beantwoord met een combinatie van methoden: vignetten, veldexperimenten, laboratoriumexperimenten en vragenlijsten.

Laat het hart sneller kloppen

Dr. E. (Elisabeth) M. Lodder (v), AMC – Cardiovasculaire aandoeningen

Trage elektrische geleiding in het hart zorgt voor het ontstaan van ritmestoornissen. Momenteel zijn hier geen medicijnen tegen. Recent vonden onderzoekers bewijs dat het eiwit “TNNI3K” de geleiding in het hart reguleert, maar hoe is nog onbekend. Dit project onderzoekt het onderliggende mechanisme en bekijkt of TNNI3K-remmers helpen tegen geleidingsvertraging.

Nieuwe spelers in de stikstofcyclus

Dr. S. (Sebastian) Lücker (m), Radboud Universiteit – Microbiologie

Menselijk handelen heeft een groot negatief effect op het stikstofbudget van de aarde, waardoor eutrofiëring, verlies van biodiversiteit en gezondheidsproblemen veroorzaakt worden. Toch worden enkele van de belangrijkste stikstofcyclusbacteriën nog maar slecht begrepen. Dit project zal deze nieuwe bacteriën bestuderen en gebruiken om de afvalwaterbehandeling te optimaliseren.

M

Hoe het verslaafde brein de controle verliest

Dr. N.J. Marchant (Nathan) (m), Vumc

Alcoholverslaving is een hersenstoornis die gepaard gaat met verlies van controle over het gedrag. Neurowetenschappers willen met behulp van moderne technieken de hersencircuits opsporen die verantwoordelijk zijn voor dwangmatig alcoholgebruik en het grote risico op terugval. De onderzoekers gebruiken hiervoor een nieuw diermodel dat de blijvende drang naar alcohol ondanks de zeer negatieve gevolgen beschrijft.

Misdaad preventie tijdens de levenscyclus

Prof. Dr. O.E. (Olivier) Marie (m), EUR – Algemene Economie

Dit onderzoek beschouwt de impact van interventies bij crimineel gedrag, in drie verschillende levensfases. Fase een; bij geboorte en onder invloed van ouders. Fase twee; in de puberteit bij psychologische vergissingen. Fase drie; het matchen van een crimineel met de juiste gevangenis. Welke manier van preventie is het meest effectief?

Woorden combineren tijdens spreken en luisteren

Dr. A.E. (Andrea) Martin (v), RU - Donders Institute (DCCN)

Het menselijke taalvermogen combineert woorden in oneindig veel mogelijke manieren, maar theorieën van taalbegrip en taalproductie specificeren hiervoor geen expliciet mechanisme. Dit onderzoeksvoorstel ontwikkelt een computationeel model, dat werkt als een brein, voor het combineren van woorden in zowel spraak als begrip, en test dit model met neuromagnetische experimenten.

Wat is er nodig om een composietlaminaat kapot te maken?

Dr.ir. F.P. (Frans) van der Meer (m), TU Delft - Computational Mechanics group

Composietmaterialen versterkt met vezels kunnen in veel variaties ontworpen worden. Ieder ontwerp moet apart getest worden om te weten wanneer het kapot gaat. Kan dat ook voorspeld worden? Onderzoekers ontwikkelen een gedetailleerd model dat meerdere schaalniveaus omvat. Door nieuwe rekenmethodes blijft het multischaal model qua rekentijd praktisch toepasbaar.

Sleutelfiguren met een slechte reputatie

Dr. R. (Rob) Middag (m), Koninklijk NIOZ, Afdeling Ocean Systems

Metalen worden vaak gezien als giftige contaminanten, maar het zijn ook essentiële voedingstoffen. In de poort tussen de Noordelijke IJszee en Atlantische Oceaan gaan oceanografen de kringloop van deze onontbeerlijke metalen ontrafelen om te begrijpen hoe deze zal veranderen in onze veranderende wereld.

Hoe reguleren cellen de hoeveelheid eiwit die ze produceren?

Dr. A. (Andreas) Milias-Argeitis (m), Rijksuniversiteit Groningen – Celbiologie

TOR is een zeer belangrijk eiwit voor de gezondheid, omdat het bepaalt wanneer en hoeveel cellen groeien door stimulatie van de eiwitproductie. In dit project zal bestudeerd worden hoe TOR informatie ontvangt over hoeveel eiwitten aanwezig zijn en hoe het op zijn beurt de hoeveelheid eiwitten reguleert tijdens het celdelingsproces.

Inzicht in chronische witte stof zwelling in de hersenen

Dr. R. (Rogier) Min (m), VUmc – Neurologie

Hersenen bestaan voor een belangrijk deel uit zouten en water. De precieze verdeling van deze ingrediënten is essentieel. Bij sommige hersenziekten is die verdeling verstoord, waardoor witte stof chronisch gezwollen is, met ernstige gevolgen. De onderzoekers willen in beeld brengen hoe deze zwelling ontstaat, en wat eraan gedaan kan worden.

N

Materialen in topvorm

Dr. W. (Willem) L. Noorduin (m), AMOLF

Het opbouwen van functionele materialen vereist controle over vormgeving én chemische samenstelling. Om deze eisen van elkaar te ontkoppelen wordt een nieuwe twee-staps methode ontwikkeld. Eerst wordt de mineralisatie van zouten gestuurd in voorgeprogrammeerde vormen. Vervolgens wordt de chemische samenstelling naar wens veranderd, waarbij de eerder opgebouwde vorm behouden blijft.

O

Bruikbare algoritmes voor netwerkoptimalisatie

Dr. N.K. (Neil) Olver (m), VU – Econometrics & Operations Research
De omvang en invloed van allerlei netwerken, zoals communicatie-, verkeers-, en sociale netwerken nemen voortdurend toe. In al deze toepassingen zien we dezelfde mathematische problemen m.b.t. efficiënt ontwerp en gebruik ervan. Het doel is om snellere, meer inzichtelijke algoritmes te ontwerpen welke leiden tot betere oplossingen.

P

Foutloze communicerende software door unificatie van technieken

Dr. J. A. (Jorge) Pérez (m), Rijksuniversiteit Groningen – Informatica

Onze samenleving is afhankelijk van communicerende softwaresystemen. Ontwikkelaars hanteren vele technieken in hun pogingen om foutloze software te produceren. Er is helaas weinig bekend over hoe deze technieken zich onderling verhouden en elkaar aanvullen. Dit project zal op fundamentele wijze de onderlinge samenhang tussen deze technieken analyseren en bruikbaar maken voor de praktijk.

R

Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek

Dr. D. (Don) van Ravenzwaaij (m), RUG – Psychologie

Biomedische wetenschap bevindt zich momenteel in een staat waarin veel wetenschappelijke bevindingen niet succesvol gereproduceerd kunnen worden. Hoe kunnen we dan vertrouwen dat medicijnen die we kopen werken? Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt.

Biologische versnipperaar pakt hiv aan

Dr. C. (Carla) M.S. Ribeiro (v), AMC – Experimentele Immunologie

Speciale afweercellen die als eerste in aanraking komen met hiv bevatten een biologische versnipperaar die hiv afbreekt. Onderzoekers bestuderen dit specifieke hiv afbraak proces wat aanknopingspunten zal geven om hiv infectie te voorkomen of bestrijden.

De Economische Effecten van Accounting

Dr. A.H.K. (Annelies) Renders (v), Maastricht University – School of Business and Economics

Informatie is belangrijk in het dagelijkse leven en daarom is informatie onderhevig aan regelgeving. In kapitaalmarkten wordt informatie geregeld door boekhoudstandaarden. Gebruikmakend van quasi-natuurlijke experimentele settings onderzoekt dit project (1) de efficiëntie van boekhoudstandaarden, (2) voorbeelden van overregulering en (3) de invloed van niet-gereguleerde informatie.

Behandeling van hoge bloeddruk om dementia te voorkomen

Dr. E (Edo) Richard (m), RadboudUMC – Neurologie

Dr Richard gaat onderzoeken waardoor hoge bloeddruk het risico op dementie verhoogt en hoe persoonsgerichte behandeling dementie kan helpen voorkomen. Hij gebruikt hiervoor gegevens van tienduizenden mensen van over de hele wereld die decennia gevolgd zijn, en zal ook hun hersenen onderzoeken na overlijden.

Het ontmaskeren van de neurotrope potentie van respiratoire virussen

Dr. D. (Debby) van Riel (v), Erasmus MC - Viroscience

Respiratoire virussen zoals enterovirus D68 en influenza A virus kunnen aandoeningen van het centrale zenuwstelsel veroorzaken, maar hoe ze dat doen is niet goed bekend. In dit onderzoek gaan we aantonen hoe virussen de hersenen binnendringen en schade aanrichten, welke specifieke virale factoren hierbij van belang zijn en diagnostiek verbeteren.

Traumatische stress en het veerkrachtige epigenoom

Prof.dr. B. (Bart) P.F. Rutten (m), MUMC - Psychiatrie & Neuropsychologie

De expressie van ons genetisch materiaal is gevoelig voor omgevingsfactoren, hetgeen wordt gereguleerd door epigenetische mechanismen. Met een set van unieke studies in mensen blootgesteld aan ernstige traumatische ervaringen, zal dit project ontraadselen welke epigenetische mechanismen betrokken zijn bij mentale veerkracht en kwetsbaarheid.

S

High speed low sample volume electron spin resonance (μESR)

Ass. Prof. R. (Romana) Schirhagl (f), RUG – Medische Wetenschappen

Magnetische resonantie signalen onthullen moleculaire structuren. Echter, deze signalen zijn moeilijk te meten en de hiervoor benodigde apparatuur is duur. Ik stel een nieuwe methode voor, waarbij signalen van kleine samples sneller kunnen worden gedetecteerd met goedkopere apparatuur. Dit kan gebruikt worden om de synthese van geneesmiddelen te begrijpen of hun kwaliteit te testen.

Cryptografie voor de volgende eeuw

Dr. P. (Peter) Schwabe (m), Radboud Universiteit - Digital Security Group

Natuurkundigen werken hard aan het bouwen van een zogenaamde ‘‘quantumcomputer’’. Naast het bieden van diverse nuttige toepassingen zullen quantumcomputers ook de versleuteling kunnen breken die gebruikt wordt om bijvoorbeeld internetverkeer te beveiligen. Dit project zal cryptografie naar het volgende niveau tillen, zodat het weerstand biedt tegen aanvallen van quantumcomputers.

De vonk van het leven

Dr. S. (Stefan) Semrau (m), Universiteit  Leiden – Biofysica

Zonder elektrische signalen in je lichaam zou je deze zinnen niet kunnen lezen of het kopje koffie op je bureau niet kunnen pakken. In dit voorstel gaan we bio-elektriciteit bestuderen in een ander fundamenteel levensproces: embryonale ontwikkeling. Ons onderzoek zal de toepassing van bio-elektriciteit in regeneratieve geneeskunde mogelijk maken.

De Googlization van gezondheid en het algemeen belang

Dr. T. (Tamar) Sharon (v), UM
Terwijl we het digitale tijdperk ingaan worden bedrijven als Google en Apple belangrijke spelers in het gezondheidsonderzoek. Maar hoe verzekeren we ons ervan dat dit het publieke belang dient? Deze studie onderzoekt de impact van de “Googlization van gezondheid” op het algemeen belang en wegen het zeker te stellen.

Algebraïsch of niet?

Dr. M. (Mingmin) Shen (m), UvA, KdV Instituut voor Wiskunde

De onderzoeker stelt voor om een obstructietheorie tegen het integrale Hodge vermoeden te ontwikkelen. Hij zal dit doen door het vermoeden in speciale - maar belangrijke - gevallen te bestuderen, en te relateren met het Grothendieck-Katz vermoeden. Daarna zal hij zijn resultaten gebruiken om lang openstaande rationaliteitsproblemen aan te pakken.

Barcodes in vaatwandcellen: Detectie van nieuImatrix-producerende vaatwandcellen om het scheuren van een atherosclerotische plaque te voorkomen

Dr. J. (Judith) Sluimer (v), MUMC – Pathologie

De oorzaak van een hart- en of herseninfarct is het scheuren van een atherosclerotische plaque door een verstoorde bindweefsel aanmaak en afbraak. De onderzoeker zal met transcriptomics op individueel cel-niveau nieuItypes bindweefsel-producerende cellen in de vaatwand detecteren en onderzoeken of deze de verstoringkunnen herstellen om klinische gevolgen te voorkomen.

4D controle over slimme, dynamische polymeren

Dr. Ir. M. M. J. (Maarten) Smulders (m), WUR – Chemische wetenschappen

Voor de ontwikkeling van ‘slimme’ polymere materialen, met eigenschappen die reageren op de omgeving, kunnen zogenaamde dynamisch-covalente bindingen tussen polymeerketens gebruikt worden. In dit project wordt een nieuwe methode voorgesteld om de dynamica van deze binding systematisch te kunnen variëren, om zo de daarvan afhankelijke materiaaleigenschappen beter te ontwerpen.

Bestemming Bereikt? Een Multidisciplinair Onderzoek naar Migranten en Familierecht in Marokko

Dr. N. Sonneveld (v), RU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Europa probeert migratieovereenkomsten te sluiten met Noord-Afrikaanse regeringen. Maar wat zijn de rechten van migranten in deze landen, en hoe gaan ontvangende staten en migranten hier in de praktijk mee om? Dit project biedt antwoorden door een rechts-antropologische analyse van familierechtelijke gebeurtenissen in het leven van migranten in Marokko.

Raciale stereotypen in voetbaljournalistiek en hoe reageert het publiek?

Dr. J.C. (Jacco) van Sterkenburg (m), EUR

In dit onderzoeksproject wordt betekenisgeving aan etniciteit en huidskleur onderzocht in het productieproces van voetbal op televisie. Vervolgens wordt gekeken hoe die betekenisgeving zich vertaalt in de media-inhoud en publiekservaringen. Onderzoek vindt plaats in vier landen en biedt nieuwe inzichten in voetbal als katalysator van vertogen rond etniciteit en huidskleur.

T

Hoe nauwkeurig wordt ons genetisch materiaal uitgelezen?

Dr. M.E. (Marvin) Tanenbaum (m), Hubrecht Instituut – Celbiologie

Ons genetisch materiaal bevat alle informatie om de eiwitten te produceren waar het lichaam uit bestaat. Het correct vertalen van de genetische informatie is van groot belang om cellen gezond te houden. Geavanceerde microscopie zal toegepast worden om de precisie waarmee het genetische materiaal wordt uitgelezen in beeld te brengen.

Evolutievergelijkingen onder één paraplu

Dr. O.T.C. (Oliver) Tse (m), Technische Universiteit Eindhoven - Wiskunde en Informatica

Allerlei fysische processen worden beschreven door evolutievergelijkingen die er op het eerste gezicht verschillend uitzien. De onderzoeker introduceert een nieuw concept; dynamisch-variationele transportfunctionalen, waarmee hij bestaande evolutievergelijkingen onder één paraplu gaat brengen. Dit concept kan daarnaast gebruikt worden om nieuwe evolutiestructuren te genereren, en nieuwe numerieke schema’s voor simulatie.

Luie ambtenaren? Stereotypen over ambtenaren in verschillende landen

Dr. L.G. (Lars) Tummers (m), UU – School of Governance

Er bestaan negatieve stereotypen over ambtenaren. Ze worden lui of incompetent genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de term ‘raamambtenaar’. Maar zijn stereotypen over ambtenaren overal hetzelfde? En wat zijn gevolgen van stereotypering? Dit project onderzoekt dit in drie landen. Ook onderzoekt het hoe ambtenaren het beste met stereotypering kunnen omgaan.

V

Eilanden: natuurlijke laboratoria van vorming en uitsterven van soorten

Dr. L.M.L. (Luis) Valente (m), Rijksuniversiteit Groningen – Evolutiebiologie

Twee tegengestelde krachten bepalen biodiversiteit op eilanden: eilanden hebben vaak spectaculaire diversificaties, maar zijn ook slachtoffer van de huidige extinctiecrisis. DNA van planten en dieren van eilanden wereldwijd zal gebruikt worden om te begrijpen hoe nieuwe soorten ontstaan en om de impact van extincties veroorzaakt door menselijk handelen te meten.

Waarom sterven gezonde mensen aan de griep?

Dr. F. (Frank) L. van de Veerdonk (m), RadboudUMC – Interne Geneeskunde Infectieziekten

Een nieuwe grieppandemie is onvermijdelijk en zal leiden tot miljoenen doden waaronder vele gezonde (jong)volwassenen. Dodelijke complicaties van de griep zijn schimmelinfecties of een levensbedreigende ontstekingsreactie. Dit onderzoek zal inzicht geven waarom deze complicaties kunnen ontstaan en kan leiden tot nieuwe behandelopties die levens kan redden tijdens een ernstig griepseizoen.

Branden duwen bomen noordwaarts

Dr. S.S.N. (Sander) Veraverbeke (m), Vrije Universiteit Amsterdam – Aardwetenschappen

Het hoge Noorden warmt sneller op dan de rest van de Aarde. Dit veroorzaakt meer branden, en zorgt dat de ideale klimaatzone voor veel boomsoorten noordelijker komt te liggen. Dit project bestudeert hoe branden kansen creëren voor boomsoorten om noordwaarts op te rukken, en hoe dit het landschap en klimaat beïnvloedt.

Hoe ontstaan de verschillen tussen mannen en vrouwen?

Dr. E.C. (Eveline) Verhulst (v), WUR – Entomologie

Mannen en vrouwen zien er vaak heel anders uit en bij insecten zijn de verschillen enorm. Hoe deze verschillende kenmerken ontstaan is nog erg onduidelijk. Komen er nieuwe genen bij of verandert de regulatie van genen? Dit project zal de moleculaire basis van drie recent ontstane geslachts-specifieke kenmerken in insecten onderzoeken.

De doorbloeding van de hartspier – QUANTO

Dr. ir. H.J. (Rik) Vos (m), Erasmus MC – Biomedical Engineering

De acute behandeling van patiënten met een hartinfarct geeft bij een derde geen volledig herstel van de doorbloeding van het hart. De onderzoekers gaan een nieuw echosysteem bouwen om tijdens de ingreep de doorbloeding nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de beste vervolgbehandeling kan worden gekozen voor de patiënt.

Inequality against Freedom: Economic Power, Markets, and the Workplace

Dr. N. (Nicholas) Vrousalis (m), UL

Dit project ontwikkelt een normatieve gereedschapskit voor de kritiek van de economische ongelijkheid. Het project verdedigt een nieuwe theorie van dominantie als de opzettelijke schaden van autonomie. Daarna het project gebruikt deze gereedschapskit voor een normatieve studie van de economische kracht, de kapitalistische markt en de kapitalistische werkplaats.

W

ViPr

Dr. T (Thomas) Weinhart (m), Universiteit Twente - Department of Thermal & Fluid Engineering

Een nieuw kader voor multischaal-methoden is ontwikkeld voor het ontwerpen en optimaliseren van machinerie voor granulaire materialen. Deze `virtuele prototypes' zijn een alternatief voor dure en tijdrovende (schaal-)experimenten. Toepassingen zijn onder andere nieuwe materialien in de chemie, agri-food, energie en high-tech sectoren, en de voorspelling van natuurrampen zoals lawines.

CAMK2 en hersenontwikkeling: onlosmakelijk verbonden?

Dr. G.M. (Geeske) van Woerden (v), Erasmus MC Rotterdam, Afdeling Neurowetenschappen

CAMK2 is een van de meest onderzochte enzymen in het volwassen brein, maar de rol in hersenontwikkeling is tot op heden onbekend. In deze studie gaan onderzoekers de rol van CAMK2 in hersenontwikkeling en de signaal routes die hierbij een rol spelen, in kaart brengen.

Z

Kleiachtige orthopedische implantaten

Prof. dr. A.A. (Amir) Zadpoor (m), TU Delft – Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen

Onderzoekers gebruiken 3D printen om orthopedische implantaten te maken die zich gedragen als klei. Deze implantaten kunnen gemodelleerd worden naar de vorm van patiëntbotten en harden vervolgens uit (vergelijkbaar met klei). De gepersonaliseerde vorm van dergelijke implantaten verbetert de fixatie en daarmee de levensduur.

Naar boven

 

 

 

Gesorteerd op NWO-domein

 

Per 1 januari 2017 zijn de NWO-gebiedsdelen overgegaan in NWO-domeinen.

 

Domeinoverstijgend

Een toolbox gebaseerd op microchips om osteoporose te behandelen

Dr. A. (Alireza) Dolatshahi-Pirouz (m), Radboud University Medical Center

Osteoperose is de meest voorkomende aandoening onder ouderen. Nieuwe innovaties om osteoperose aan te kunnen pakken zijn hard nodig. Het doel van dit onderzoek is om een toolbox te ontwikkelen waarin eenvoudig duizenden verschillende therapieën kunnen worden getest met 1 enkel experiment. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hydrogelgebaseerde stam cel therapieën.

Een miniatuur bot model

Dr. S. (Sandra) Hofmann (v), TU/e - Biomedische Technologie

Er is weinig bekend van de complexe wisselwerking tussen de verschillende celtypen in botweefsel. Het doel van dit project is om in het laboratorium met behulp van humane cellen miniatuurbotten te creëren. Vervolgens wordt botremodelering bestudeerd in gezonde en pathologische situaties zodat specifieke therapieën ontwikkeld kunnen worden.

Renovatie van cel architectuur ter genezing van verouderingsziekten

Dr. L.P. (Nard) Kubben (m)

Gebouwen kunnen krachten van buitenaf weerstaan dankzij solide constructie en goed onderhoud. Vergelijkbaar is structureel onderhoud van cellen in ons lichaam nodig om functionele achteruitgang en veroudering te voorkomen. Dit onderzoek identificeert de moleculaire gereedschapskist die nodig is voor cel-architectureel onderhoud, om veroudering te voorkomen en ziekte-vrij te kunnen leven.

Hoe het verslaafde brein de controle verliest

Dr. N.J. Marchant (Nathan) (m), Vumc

Alcoholverslaving is een hersenstoornis die gepaard gaat met verlies van controle over het gedrag. Neurowetenschappers willen met behulp van moderne technieken de hersencircuits opsporen die verantwoordelijk zijn voor dwangmatig alcoholgebruik en het grote risico op terugval. De onderzoekers gebruiken hiervoor een nieuw diermodel dat de blijvende drang naar alcohol ondanks de zeer negatieve gevolgen beschrijft.

Woorden combineren tijdens spreken en luisteren

Dr. A.E. (Andrea) Martin (v), RU - Donders Institute (DCCN)

Het menselijke taalvermogen combineert woorden in oneindig veel mogelijke manieren, maar theorieën van taalbegrip en taalproductie specificeren hiervoor geen expliciet mechanisme. Dit onderzoeksvoorstel ontwikkelt een computationeel model, dat werkt als een brein, voor het combineren van woorden in zowel spraak als begrip, en test dit model met neuromagnetische experimenten.

Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek

Dr. D. (Don) van Ravenzwaaij (m), RUG – Psychologie

Biomedische wetenschap bevindt zich momenteel in een staat waarin veel wetenschappelijke bevindingen niet succesvol gereproduceerd kunnen worden. Hoe kunnen we dan vertrouwen dat medicijnen die we kopen werken? Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt.

W

CAMK2 en hersenontwikkeling: onlosmakelijk verbonden?

Dr. G.M. (Geeske) van Woerden (v), Erasmus MC Rotterdam, Afdeling Neurowetenschappen

CAMK2 is een van de meest onderzochte enzymen in het volwassen brein, maar de rol in hersenontwikkeling is tot op heden onbekend. In deze studie gaan onderzoekers de rol van CAMK2 in hersenontwikkeling en de signaal routes die hierbij een rol spelen, in kaart brengen.

Naar boven

 

 

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

 

Kunstmatige intelligentie voor het ontwerpen van nanodevices

Dr. A. R. (Anton) Akhmerov (m), Technische Universiteit Delft, Kavli Institute of Nanoscience

De onderzoekers zullen algoritmes ontwikkelen om optimaal functionerende en robuuste elektronische kwantum devices te maken. Hiermee zullen ze de problemen oplossen die ontstaan door de imperfectie in het proces van het maken van het device en de natuurlijke variaties van het materiaal op de microscopische schaal.

Zig-Zaggen door Rekenbarrières

Dr. ir. G.N.J.C. (Joris) Bierkens (m), Technische Universiteit Delft, Statistics Group

Het is een belangrijke open vraag voor de statistiek hoe computers efficiënt te laten rekenen aan reusachtige hoeveelheden data en ingewikkelde modellen. Het recent ontdekte ‘Zig-Zag process’ is een nieuwe fundamentele bouwsteen voor rekenmethoden die enorm veel sneller zijn. De onderzoeker gaat dit idee uitbouwen tot een praktisch hulpmiddel met een betrouwbare theoretische onderbouwing.

Computer-gecontroleerde bewijzen voor wiskundigen

dr. J. C. (Jasmin) Blanchette (m), VU Amsterdam — Informatica

Het doel is software te ontwikkelen om wiskundigen te helpen om correcte bewijzen te schrijven. We zullen ons op getaltheorie richten, een wiskundetak die vooral gehele getallen betreft, en samenwerken met Nederlandse wiskundigen om te zorgen dat de software bruikbaar is en er een goed samenspel is met computer algebrasystemen.

Een flexibel platform om kwantummaterialen te bestuderen

Dr. A.D. (Andrea) Caviglia (m), TUD – Nanowetenschappen

Tweedimensionale kwantummaterialen zijn veelbelovende alternatieven voor energie-efficiënte dataverwerking - mits fundamentele kwesties worden opgelost. Natuurkundigen gebruiken een nieuwe methode om atomair dunne lagen, geroteerd ten opzichte van elkaar, te stapelen. Dit levert een flexibel platform op om belangrijke kwantumfenomenen te bestuderen op de tijdschaal van pico- tot femtoseconden.

Maneschijn in de snaartheorie

Dr. M. C. N. (Miranda) Cheng (v), UvA, Wiskunde and Natuurkunde

Snaartheorie streeft naar een uniforme beschrijving van alle fundamentele natuurkrachten. Het woord maneschijn verwijst naar een raadselachtige relatie tussen twee soorten wiskundige objecten: speciale functies en eindige groepen. Met dit project zullen de onderzoekers deze relatie verklaren door die te bestuderen in de context van snaartheorie.

Licht laten schijnen op de donkere kant van het heelal

Dr. P. (Pratika) Dayal (v), Rijksuniversiteit Groningen, Kapteyn Instituut

Hoe werden de eerste melkwegstelsels gevormd, en hoe eindigden de kosmische donkere tijden? Wat is die mysterieuze Donkere Materie, waaruit 80% van alle materie in het heelal bestaat? Door theorie en waarnemingen op nieuwe manieren te combineren, probeert dit onderzoek licht te laten schijnen op deze twee belangrijke problemen.

Het weer op buitenaardse werelden

Dr. J.M.L.B (Jean-Michel) Désert UvA - Anton Pannekoek Instituut (API)

We hebben een verbazingwekkende diversiteit aan planeten buiten het zonnestelsel ontdekt. Om de aard, de herkomst en de lotsbestemming van zowel deze nieuwe werelden als van onze eigen planeet beter te begrijpen, zullen we de atmosferische samenstelling, wolken en weersystemen van deze exoplaneten verzamelen.

Hoe het brein complexe geluiden verwerkt

Dr. B. (Bernhard) Englitz (m), Radboud Universiteit, Donders Instituut – Neurowetenschappen

Gehoor is een belangrijk zintuig voor de mens. In het huidige project zullen de onderzoekers analyseren welk gedeelte van het brein reageert op natuurlijke geluiden, en hoe verschillende type neuronen reageren in de auditieve hersengebieden. De resultaten geven ons inzicht in hoe mensen horen in een wereld met gecompliceerde geluiden.

Chemie waarnemen met licht

Dr. S. (Shirin) Faraji (f), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials - Chemistry

Cruciale processen in de natuur, zoals fotosynthese en vitamine D productie, zijn afhankelijk van de reactie van moleculen met licht, waarbij atomen zeer snel bewegen binnen moleculen. Theoretici gebruiken vergelijkingen en computers om deze bewegingen te simuleren, manipuleren en ontwerpen, om zo nieuwe materialen voor optogenetica en zonnecellen te ontwikkelen.

Juiste distributie vereist voor de juiste functie

Dr. G.G. (Ginny) Farías (v), Universiteit Utrecht – Celbiologie

Hersencellen hebben een juiste verdeling van hun cel onderdelen nodig om correct te functioneren. In veel gevallen zorgen hersenziekten ervoor dat deze zogenaamde organellen verkeerd gepositioneerd worden binnen de cel. De onderzoeker gebruikt innovatieve moleculaire methoden en geavanceerde microscooptechnieken om de positie van organellen te veranderen, en het effect daarvan op hersencellen te analyseren.

Slaap er eens een nachtje over

Dr. L. (Lisa) Genzel (v), Radboud Universiteit – Neuroinformatica

We onthouden slechts een deel van onze ervaringen in ons langetermijngeheugen en door recente, ongebruikelijke gebeurtenissen te herhalen tijdens slaap, wordt bepaald welke ervaringen dat zijn. De onderzoekers bestuderen hoe twee hersengebieden, de hippocampus en prefrontale cortex, tijdens slaap communiceren, om zo te onderzoeken hoe onze herinneringen worden geselecteerd en versterkt.

Een goed gevoel om te delen

Dr. M. (Martijn) Gloerich (m), UMC Utrecht - Biologie

Een laag epitheelcellen beschermt de buitenkant van je lichaam en verschillende organen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Deze wordt continu vernieuwd door verlies en nieuwe aanmaak van cellen. De onderzoeker bestudeert hoe cellen aanvoelen wanneer ze moeten delen om de balans met cel verlies en integriteit van de epitheel laag te waarborgen.

Zien is geloven: het visualiseren van katalysatoren op atomaire schaal onder industriële condities

Dr. I.M.N. (Irene) Groot (f), UL - Wiskunde en Natuurwetenschappen

Katalysatoren zijn essentieel voor de productie van brandstoffen. In dit project worden nieuwe meettechnieken ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om deze processen op atoomniveau te ontrafelen, onder relevante, industriële omstandigheden. Met deze technieken worden twee reacties onder de loep genomen die een sleutelrol spelen bij de synthese van kunstmatige brandstoffen.

Duiding van het DNA

Dr. S.J. (Simon) van Heeringen (m), Radboud Universiteit – Bioinformatica

Een bevruchte eicel ontwikkelt zich tot een compleet organisme met vele verschillende celtypes. Hoe is dit versleuteld in het DNA? De onderzoekers gaan de ontwikkeling van verschillende dieren vergelijken. Ze zullen computeralgoritmes trainen met ‘big data’ om beslissingen van de cel te begrijpen. Deze kennis is essentieel voor regeneratieve geneeskunde.

Van ijs tot diepe oceaan

Dr. M.F. (Femke) de Jong (v), Koninklijk NIOZ, Afdeling Ocean Systems

De toenemende hoeveelheid smeltwater van de Groenlandse ijskap en zee-ijs in de Noordelijk IJszee kan het noordwaarts warmtetransport in de Atlantische Oceaan afremmen. Hoe en hoeveel smeltwater in de diepe oceaan terecht komt is onbekend. We maken het lot en de impact van smeltwater inzichtelijk met behulp van oppervlakte drijvers.

Conversationele Zoekmachines

Dr. E. (Evangelos) Kanoulas (m), UvA – Instituut voor Informatica

Het opzoeken van informatie in digitale databases is voor de meeste mensen een dagelijkse taak. In dit project ontwikkelen onderzoekers intelligente software die in gesprek gaat met gebruikers en op die manier nauwkeurig de gevraagde informatie ophaalt. De software wordt toegepast in complexe domeinen zoals de geneeskunde en het recht.

Nieuwe spelers in de stikstofcyclus

Dr. S. (Sebastian) Lücker (m), Radboud Universiteit – Microbiologie

Menselijk handelen heeft een groot negatief effect op het stikstofbudget van de aarde, waardoor eutrofiëring, verlies van biodiversiteit en gezondheidsproblemen veroorzaakt worden. Toch worden enkele van de belangrijkste stikstofcyclusbacteriën nog maar slecht begrepen. Dit project zal deze nieuwe bacteriën bestuderen en gebruiken om de afvalwaterbehandeling te optimaliseren.

Sleutelfiguren met een slechte reputatie

Dr. R. (Rob) Middag (m), Koninklijk NIOZ, Afdeling Ocean Systems

Metalen worden vaak gezien als giftige contaminanten, maar het zijn ook essentiële voedingstoffen. In de poort tussen de Noordelijke IJszee en Atlantische Oceaan gaan oceanografen de kringloop van deze onontbeerlijke metalen ontrafelen om te begrijpen hoe deze zal veranderen in onze veranderende wereld.

Hoe reguleren cellen de hoeveelheid eiwit die ze produceren?

Dr. A. (Andreas) Milias-Argeitis (m), Rijksuniversiteit Groningen – Celbiologie

TOR is een zeer belangrijk eiwit voor de gezondheid, omdat het bepaalt wanneer en hoeveel cellen groeien door stimulatie van de eiwitproductie. In dit project zal bestudeerd worden hoe TOR informatie ontvangt over hoeveel eiwitten aanwezig zijn en hoe het op zijn beurt de hoeveelheid eiwitten reguleert tijdens het celdelingsproces.

Materialen in topvorm

Dr. W. (Willem) L. Noorduin (m), AMOLF

Het opbouwen van functionele materialen vereist controle over vormgeving én chemische samenstelling. Om deze eisen van elkaar te ontkoppelen wordt een nieuwe twee-staps methode ontwikkeld. Eerst wordt de mineralisatie van zouten gestuurd in voorgeprogrammeerde vormen. Vervolgens wordt de chemische samenstelling naar wens veranderd, waarbij de eerder opgebouwde vorm behouden blijft.

Bruikbare algoritmes voor netwerkoptimalisatie

Dr. N.K. (Neil) Olver (m), VU – Econometrics & Operations Research

De omvang en invloed van allerlei netwerken, zoals communicatie-, verkeers-, en sociale netwerken nemen voortdurend toe. In al deze toepassingen zien we dezelfde mathematische problemen m.b.t. efficiënt ontwerp en gebruik ervan. Het doel is om snellere, meer inzichtelijke algoritmes te ontwerpen welke leiden tot betere oplossingen.

Foutloze communicerende software door unificatie van technieken

Dr. J. A. (Jorge) Pérez (m), Rijksuniversiteit Groningen – Informatica

Onze samenleving is afhankelijk van communicerende softwaresystemen. Ontwikkelaars hanteren vele technieken in hun pogingen om foutloze software te produceren. Er is helaas weinig bekend over hoe deze technieken zich onderling verhouden en elkaar aanvullen. Dit project zal op fundamentele wijze de onderlinge samenhang tussen deze technieken analyseren en bruikbaar maken voor de praktijk.

High speed low sample volume electron spin resonance (μESR)

Ass. Prof. R. (Romana) Schirhagl (f), RUG – Medische Wetenschappen

Magnetische resonantie signalen onthullen moleculaire structuren. Echter, deze signalen zijn moeilijk te meten en de hiervoor benodigde apparatuur is duur. Ik stel een nieuwe methode voor, waarbij signalen van kleine samples sneller kunnen worden gedetecteerd met goedkopere apparatuur. Dit kan gebruikt worden om de synthese van geneesmiddelen te begrijpen of hun kwaliteit te testen.

De vonk van het leven

Dr. S. (Stefan) Semrau (m), Universiteit  Leiden – Biofysica

Zonder elektrische signalen in je lichaam zou je deze zinnen niet kunnen lezen of het kopje koffie op je bureau niet kunnen pakken. In dit voorstel gaan we bio-elektriciteit bestuderen in een ander fundamenteel levensproces: embryonale ontwikkeling. Ons onderzoek zal de toepassing van bio-elektriciteit in regeneratieve geneeskunde mogelijk maken.

Algebraïsch of niet?

Dr. M. (Mingmin) Shen (m), UvA, KdV Instituut voor Wiskunde

De onderzoeker stelt voor om een obstructietheorie tegen het integrale Hodge vermoeden te ontwikkelen. Hij zal dit doen door het vermoeden in speciale - maar belangrijke - gevallen te bestuderen, en te relateren met het Grothendieck-Katz vermoeden. Daarna zal
hij zijn resultaten gebruiken om lang openstaande rationaliteitsproblemen aan te pakken.

4D controle over slimme, dynamische polymeren

Dr. Ir. M. M. J. (Maarten) Smulders (m), WUR – Chemische wetenschappen

Voor de ontwikkeling van ‘slimme’ polymere materialen, met eigenschappen die reageren op de omgeving, kunnen zogenaamde dynamisch-covalente bindingen tussen polymeerketens gebruikt worden. In dit project wordt een nieuwe methode voorgesteld om de dynamica van deze binding systematisch te kunnen variëren, om zo de daarvan afhankelijke materiaaleigenschappen beter te ontwerpen.

Hoe nauwkeurig wordt ons genetisch materiaal uitgelezen?

Dr. M.E. (Marvin) Tanenbaum (m), Hubrecht Instituut – Celbiologie

Ons genetisch materiaal bevat alle informatie om de eiwitten te produceren waar het lichaam uit bestaat. Het correct vertalen van de genetische informatie is van groot belang om cellen gezond te houden. Geavanceerde microscopie zal toegepast worden om de precisie waarmee het genetische materiaal wordt uitgelezen in beeld te brengen.

Evolutievergelijkingen onder één paraplu

Dr. O.T.C. (Oliver) Tse (m), Technische Universiteit Eindhoven - Wiskunde en Informatica

Allerlei fysische processen worden beschreven door evolutievergelijkingen die er op het eerste gezicht verschillend uitzien. De onderzoeker introduceert een nieuw concept; dynamisch-variationele transportfunctionalen, waarmee hij bestaande evolutievergelijkingen onder één paraplu gaat brengen. Dit concept kan daarnaast gebruikt worden om nieuwe evolutiestructuren te genereren, en nieuwe numerieke schema’s voor simulatie.

Eilanden: natuurlijke laboratoria van vorming en uitsterven van soorten

Dr. L.M.L. (Luis) Valente (m), Rijksuniversiteit Groningen – Evolutiebiologie

Twee tegengestelde krachten bepalen biodiversiteit op eilanden: eilanden hebben vaak spectaculaire diversificaties, maar zijn ook slachtoffer van de huidige extinctiecrisis. DNA van planten en dieren van eilanden wereldwijd zal gebruikt worden om te begrijpen hoe nieuwe soorten ontstaan en om de impact van extincties veroorzaakt door menselijk handelen te meten.

Branden duwen bomen noordwaarts

Dr. S.S.N. (Sander) Veraverbeke (m), Vrije Universiteit Amsterdam – Aardwetenschappen

Het hoge Noorden warmt sneller op dan de rest van de Aarde. Dit veroorzaakt meer branden, en zorgt dat de ideale klimaatzone voor veel boomsoorten noordelijker komt te liggen. Dit project bestudeert hoe branden kansen creëren voor boomsoorten om noordwaarts op te rukken, en hoe dit het landschap en klimaat beïnvloedt.

Hoe ontstaan de verschillen tussen mannen en vrouwen?

Dr. E.C. (Eveline) Verhulst (v), WUR – Entomologie

Mannen en vrouwen zien er vaak heel anders uit en bij insecten zijn de verschillen enorm. Hoe deze verschillende kenmerken ontstaan is nog erg onduidelijk. Komen er nieuwe genen bij of verandert de regulatie van genen? Dit project zal de moleculaire basis van drie recent ontstane geslachts-specifieke kenmerken in insecten onderzoeken.

 

Naar boven

 

Sociale en geesteswetenschappen

Grote Welvaartsstaten, Gesloten Grenzen?

Dr A. (Alexandre) Afonso (m), LU – Bestuurskunde

De onderzoekers analyseren de evolutie van welvaartsstaten en arbeidsmigratiebeleid in West-Europa. Door verschillende landen te vergelijken over een langere periode onderzoeken ze of er een afweging is tussen sociale zekerheid en openheid voor migratie.

Mediacollecties als conflict-erfgoed

Dr. C.J. (Carolyn) Birdsall (v), UvA

We begrijpen dat conflict en oorlog negatieve effecten op culturele collecties kunnen hebben, maar de huidige uitdaging is hoe we deze processen beter in kaart kunnen brengen. In dit project laat ik zien hoe culturele objecten in Europa transnationaal conflict-erfgoed werden, aan de hand van radio-omroepcollecties tijdens en na WOII.

Mens-dier relaties in het Antropoceen

Dr. B. (Bernice) Bovenkerk (v) - WUR

Recent onderzoek wijst uit dat dieren eigenschappen bezitten die we voorheen alleen aan mensen toeschreven. Een hiervan is het kunnen uitoefenen van zelfgestuurd gedrag. Dieren worden in het huidige tijdperk, het Antropoceen genaamd, steeds meer beknot in hun gedrag. Hoe kunnen we onze ethiek aanpassen om dieren tegemoet te komen?

Leren wanneer te imiteren

Dr. W. (Wouter) van den Bos (m), UvA – Psychologie

Als je vrienden van de brug springen, spring jij dan ook? Deze retorische vraag wordt dagelijks aan tieners gesteld, maar is het antwoord wel zo duidelijk? In dit project wordt onderzocht hoe we slimmer worden in het imiteren van anderen en hoe dat samenhangt met risicogedrag en het ontwikkelende brein.

De smartstaat: technologie, recht en bestuur in China

Dr. R.J.E.H. (Rogier) Creemers (m), LU - Faculty of Law

De Chinese regering gebruikt steeds meer technologische systemen in recht en bestuur, o.a. in juridische processen en sociale controle. Dit project onderzoekt in welke mate deze systemen effectief zijn, en hoe ambtenaren en burgers omgaan met hun invoering.

Positively shocking!

Dr. D.R.C. (Daniel Robert) Curtis (m), LU

Dit project onderzoekt de breed geaccepteerde stelling dat ongelijkheid binnen samenlevingen, en door de geschiedenis heen, enkel afneemt tijdens rampen van catastrofale omvang, zoals oorlogen en epidemieën. Maar hadden grote rampen daadwerkelijk dit effect? En is dat zo ongeacht sociale omstandigheden en de variërende karakteristieken van zulke rampen?

Elementaire deeltjes van de taal

Dr. M. (Mark) Dingemanse (m), MPI

Elk gesprek ter wereld staat of valt met kleine woordjes als ‘mm’, ‘huh?’, en ‘oh’. Toch weten we niet waar ze vandaan komen, hoe ze hun vorm krijgen, en of ze echt universeel zijn. We gaan met opnames en computermodellen op zoek naar de elementaire deeltjes die gesprekken bijeenhouden.

De Slaapparadox

Dr M (Martin) Dresler (m), RUN – Cognitive Neuroscience

REM-slaap is een paradoxale toestand. In diepe slaap zijn onze hersenen uitermate actief. Terwijl we al dromend levendige simulaties van de werkelijkheid ervaren, is ons geheugen en denkvermogen sterk beperkt. De onderzoekers willen de neurobiologie van deze REM-slaap ontrafelen en erachter komen hoe droomervaringen ontstaan in de hersenen.

‘Unmaking’ kapitalisme in transformaties naar duurzaamheid

Dr. Giuseppe Feola (m), UU - Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Radicale initiatieven van het middenveld kunnen bijdragen aan de maatschappelijke transformatie in richting van een duurzame maatschappij. Dit project zal een nieuwe interdisciplinaire theorie toepassen om te verklaren wanneer en hoe deze initiatieven bijdragen aan de “unmaking” van milieuonvriendelijke instituties en praktijken die diep ingeworteld zijn in kapitalistische samenlevingen.

Wat verklaart sociale ongelijkheid in gezondheid?

Dr. T.J. (Titus) Galama (m), VU - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Onderzoek suggereert dat 85% van vroege sterfgevallen het gevolg is van gedrag, genetische predisposities en sociaal-economische omstandigheden. Dit project richt zich op deze vermeende grootste veroorzakers, gebruik makend van recente ontdekkingen in de genetica die het nu mogelijk maken veranderbare aspecten van omgeving te identificeren die beschermen tegen genetisch risico.

Voorspellen van groepsdynamiek tijdens evenementen

Dr.mr. C. (Charlotte) Gerritsen (v), Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

In dit project ontwikkel ik een computersysteem om menigtes te managen tijdens grootschalige evenementen. Het systeem kan worden gebruikt om crowd managers te trainen met gesimuleerde scenario’s en om ze te ondersteunen tijdens evenementen, zodat ze op het juiste moment op de juiste plaats kunnen ingrijpen.

"Ode aan de Zitbal"

Dr. C. (Caroline) Goukens – Mertens (v), MU - School of Business and Economics

Stimuleert de onbewuste knijpbeweging door middel van een stressballetje ons intellect? Eten we gezonder als we mogen plaatsnemen op een zitbal in plaats van een stoel? Dit onderzoek gaat na of onbewuste beweging onze cognitieve capaciteit kan verbeteren, en ons aanzet betere beslissingen te nemen.

Consumers on the March: Civic Activism and Political Representation in Europe, 1970s to 1990s

Dr. L. (Liesbeth) van de Grift (v), UU

In de jaren zeventig probeerden Europese beleidsmakers de kloof met de burger te dichten door consumentenbeleid op de politieke agenda te zetten en consumentenorganisaties te laten meepraten. Dit project onderzoekt in hoeverre consumentenorganisaties hebben bijgedragen aan een grotere burgerparticipatie binnen het Europese project.

Hersengolven: de bouwstenen van het brein

Dr. S. (Saskia) Haegens (v), RUN — Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Onze hersenen krijgen dagelijks een enorme stroom aan informatie binnen, welke gefilterd en verwerkt moet worden. Hierbij is het cruciaal dat op het juiste moment de relevante hersengebieden met elkaar verbonden worden. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe hersengolven dit regelen.

Vreemde taalleren als middel bij gezond ouder worden

Dr. M.C.J. (Merel) Keijzer (v), RUG

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Daarom heeft onderzoek naar gezond ouder worden hoge prioriteit. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vreemde taalleren voor gezonde ouderen en voor hen met milde cognitieve achteruitgang en ouderdomsdepressie.

Waarom hebben politieke tegenpolen identieke standpunten?

Dr. W. (Willem) de Koster (m), EUR – Bestuurskunde en Sociologie

Burgers die tegengestelde politieke stromingen aanhangen, verkondigen vaak identieke standpunten in conflicten over de EU, de verzorgingsstaat en ontwikkelingssamenwerking. Ik ontwikkel een interdisciplinaire mixed-methods aanpak om zulke merkwaardige combinaties te verklaren. Bestaan deze doordat verschillende groepen hetzelfde verschijnsel anders interpreteren? En verklaart dit ook waarom ze verschillend reageren op informatievoorziening?

Alleen en kopschuw: Emotionele stoornissen in sociale angst en autisme

Dr. M. E. (Mariska) Kret (v), LU - Cognitieve psychologie-eenheid

Patiënten met een sociale angst stoornis en patiënten met autisme hebben vaak moeite om anderen te vertrouwen. Vertrouwen hangt nauw samen met het herkennen van emoties, iets wat patiënten ook lastig vinden. In dit project wordt onderzocht of een verstoring in het spiegelen van emoties onderliggend is aan beide problemen.

Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in context

Dr. B. (Bram) Lancee (m), UvA – Sociologie

Hoe beïnvloeden organisaties en de nationale context discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt? Dit project onderzoekt in vier landen hoe de organisatiestructuur, het personeelsbeleid en inter-etnische attitudes discriminatoir gedrag van werkgevers kunnen verklaren. Deze vragen worden beantwoord met een combinatie van methoden: vignetten, veldexperimenten, laboratoriumexperimenten en vragenlijsten.

Misdaad preventie tijdens de levenscyclus

Prof. Dr. O.E. (Olivier) Marie (m), EUR – Algemene Economie

Dit onderzoek beschouwt de impact van interventies bij crimineel gedrag, in drie verschillende levensfases. Fase een; bij geboorte en onder invloed van ouders. Fase twee; in de puberteit bij psychologische vergissingen. Fase drie; het matchen van een crimineel met de juiste gevangenis. Welke manier van preventie is het meest effectief?

De Economische Effecten van Accounting

Dr. A.H.K. (Annelies) Renders (v), Maastricht University – School of Business and Economics

Informatie is belangrijk in het dagelijkse leven en daarom is informatie onderhevig aan regelgeving. In kapitaalmarkten wordt informatie geregeld door boekhoudstandaarden. Gebruikmakend van quasi-natuurlijke experimentele settings onderzoekt dit project (1) de efficiëntie van boekhoudstandaarden, (2) voorbeelden van overregulering en (3) de invloed van niet-gereguleerde informatie.

De Googlization van gezondheid en het algemeen belang

Dr. T. (Tamar) Sharon (v), UM
Terwijl we het digitale tijdperk ingaan worden bedrijven als Google en Apple belangrijke spelers in het gezondheidsonderzoek. Maar hoe verzekeren we ons ervan dat dit het publieke belang dient? Deze studie onderzoekt de impact van de “Googlization van gezondheid” op het algemeen belang en wegen het zeker te stellen.

Bestemming Bereikt? Een Multidisciplinair Onderzoek naar Migranten en Familierecht in Marokko

Dr. N. Sonneveld (v), RU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Europa probeert migratieovereenkomsten te sluiten met Noord-Afrikaanse regeringen. Maar wat zijn de rechten van migranten in deze landen, en hoe gaan ontvangende staten en migranten hier in de praktijk mee om? Dit project biedt antwoorden door een rechts-antropologische analyse van familierechtelijke gebeurtenissen in het leven van migranten in Marokko.

Raciale stereotypen in voetbaljournalistiek en hoe reageert het publiek?

Dr. J.C. (Jacco) van Sterkenburg (m), EUR

In dit onderzoeksproject wordt betekenisgeving aan etniciteit en huidskleur onderzocht in het productieproces van voetbal op televisie. Vervolgens wordt gekeken hoe die betekenisgeving zich vertaalt in de media-inhoud en publiekservaringen. Onderzoek vindt plaats in vier landen en biedt nieuwe inzichten in voetbal als katalysator van vertogen rond etniciteit en huidskleur.

Luie ambtenaren? Stereotypen over ambtenaren in verschillende landen

Dr. L.G. (Lars) Tummers (m), UU – School of Governance

Er bestaan negatieve stereotypen over ambtenaren. Ze worden lui of incompetent genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de term ‘raamambtenaar’. Maar zijn stereotypen over ambtenaren overal hetzelfde? En wat zijn gevolgen van stereotypering? Dit project onderzoekt dit in drie landen. Ook onderzoekt het hoe ambtenaren het beste met stereotypering kunnen omgaan.

Inequality against Freedom: Economic Power, Markets, and the Workplace

Dr. N. (Nicholas) Vrousalis (m), UL

Dit project ontwikkelt een normatieve gereedschapskit voor de kritiek van de economische ongelijkheid. Het project verdedigt een nieuwe theorie van dominantie als de opzettelijke schaden van autonomie. Daarna het project gebruikt deze gereedschapskit voor een normatieve studie van de economische kracht, de kapitalistische markt en de kapitalistische werkplaats.

Naar boven

 

Toegepaste en technische wetenschappen (TTW)

Analoge circuits op de limiet

Dr.ir. P.J.A. (Pieter) Harpe (m) TU Eindhoven – Electrical Engineering

Alomtegenwoordige elektronica voor implantaten, draagbare elektronica en omgevings-observatie dient zeer klein en goedkoop te zijn, mag maar weinig vermogen verbruiken en moet een beperkte ecologische voetafdruk hebben. De wetenschappers zullen fundamentele limieten en trade-offs van analoge circuits onderzoeken, nieuwe ontwerpconcepten voorstellen en ‘zuinige’ prototypes ontwikkelen voor biomedische sensoren en omgevingssensorsen.

Kleine stapjes, grote sprongen – Kustlandschappen bouwen met ruimtelijk organiserende planten

Dr. Ir. T. (Tjisse) van der Heide (m), NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen

Planten-gedomineerde kustecosystemen en hun ecosysteemdiensten gaan wereldwijd achteruit. Bescherming en herstel is lastig doordat spruitdichtheid- en polgrootteafhankelijke vestigingsdrempels zorgen voor onvoorspelbare verliezen en (her-)kolonisatie bemoeilijken. Hier onderzoek ik hoe planten hun spruiten ruimtelijk organiseren om polvorming te optimaliseren, en ontwikkel ik nieuwe beheers-indicatoren en hersteltechnieken die deze organisatiecapaciteit benutten.

Geneesmiddelonderzoek over een andere boeg

Dr. L.H. (Laura) Heitman (v), LACDR, Universiteit Leiden

Helaas werken veel geneesmiddelen niet goed genoeg, omdat ze te snel hun binding aan de werkzame plaats in het lichaam verliezen, en zo te weinig tijd hebben om effectief te zijn. De onderzoeker bestudeert hoe de bindingskinetiek van geneesmiddelen geoptimaliseerd kan worden om ziekten doeltreffend te bestrijden.

Wat is er nodig om een composietlaminaat kapot te maken?

Dr.ir. F.P. (Frans) van der Meer (m), TU Delft - Computational Mechanics group

Composietmaterialen versterkt met vezels kunnen in veel variaties ontworpen worden. Ieder ontwerp moet apart getest worden om te weten wanneer het kapot gaat. Kan dat ook voorspeld worden? Onderzoekers ontwikkelen een gedetailleerd model dat meerdere schaalniveaus omvat. Door nieuwe rekenmethodes blijft het multischaal model qua rekentijd praktisch toepasbaar.

Cryptografie voor de volgende eeuw

Dr. P. (Peter) Schwabe (m), Radboud Universiteit - Digital Security Group

Natuurkundigen werken hard aan het bouwen van een zogenaamde ‘‘quantumcomputer’’. Naast het bieden van diverse nuttige toepassingen zullen quantumcomputers ook de versleuteling kunnen breken die gebruikt wordt om bijvoorbeeld internetverkeer te beveiligen. Dit project zal cryptografie naar het volgende niveau tillen, zodat het weerstand biedt tegen aanvallen van quantumcomputers.

De doorbloeding van de hartspier – QUANTO

Dr. ir. H.J. (Rik) Vos (m), Erasmus MC – Biomedical Engineering

De acute behandeling van patiënten met een hartinfarct geeft bij een derde geen volledig herstel van de doorbloeding van het hart. De onderzoekers gaan een nieuw echosysteem bouwen om tijdens de ingreep de doorbloeding nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de beste vervolgbehandeling kan worden gekozen voor de patiënt.

ViPr

Dr. T (Thomas) Weinhart (m), Universiteit Twente - Department of Thermal & Fluid Engineering

Een nieuw kader voor multischaal-methoden is ontwikkeld voor het ontwerpen en optimaliseren van machinerie voor granulaire materialen. Deze `virtuele prototypes' zijn een alternatief voor dure en tijdrovende (schaal-)experimenten. Toepassingen zijn onder andere nieuwe materialien in de chemie, agri-food, energie en high-tech sectoren, en de voorspelling van natuurrampen zoals lawines.

Kleiachtige orthopedische implantaten

Prof. dr. A.A. (Amir) Zadpoor (m), TU Delft – Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen

Onderzoekers gebruiken 3D printen om orthopedische implantaten te maken die zich gedragen als klei. Deze implantaten kunnen gemodelleerd worden naar de vorm van patiëntbotten en harden vervolgens uit (vergelijkbaar met klei). De gepersonaliseerde vorm van dergelijke implantaten verbetert de fixatie en daarmee de levensduur.

Naar boven

 

ZonMw

Fibroblasten als dirigent in ontstekingsreuma

Dr. E (Lisa) G.M. van Baarsen (v), AMC/UvA – Klinische Immunologie & Reumatologie

Muizenstudies laten zien dat stromale cellen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van tolerantie voor lichaamseigen weefsels. Baarsen bestudeert de functie van deze cellen in relatie tot het ontstaan van ontstekingsreuma. Dit zal leiden tot meer inzicht in de ontwikkeling van auto-immuunziekten en mogelijk innovatieve behandelingsstrategieën bieden voor preventieve therapie.

Hoe werkt het autistische brein?

Dr. A. (Aleksandra) M. Badura (v), Erasmus MC

Ondanks de ontdekking van genetische afwijkingen die het risico op autisme vergroten en het bestaan van autisme muismodellen, is het niet duidelijk hoe autisme wordt veroorzaakt. Hier gebruiken neurowetenschappers een video-analyse systeem, minimicroscopen, Virtuele-Realiteit en computer modellen om overeenkomsten in het gedrag en de hersenactiviteit van autisme muismodellen te vinden.

Een hart van steen?

Dr.ir. J. (Joline) W.J. Beulens (v), VUmc – Epidemiologie & Biostatistiek

Diabetes patiënten hebben een tweemaal verhoogd cardiovasculair risico. Mijn onderzoek zal aantonen dat vaatverkalking van de middenlaag een onontdekte risicofactor is bij diabetes, leidend tot verstijving van de vaten en het hart. Ik zal behandelingsopties identificeren om vaatverkalking tegen te gaan.

Opsporen van voedselallergenen bij Alergische slokdarmontsteking

Dr. A. (Arjan) J. Bredenoord (m), AMC – Maag-, Darm- en Leverziekten

Eosinofiele oesofagitis (allergische slokdarmontsteking) is een allergische ziekte die ertoe leidt dat de slokdarm steeds nauwer wordt en eten niet meer kan passeren. Kleine stukjes weefsel uit de slokdarm van patiënten zullen worden gebruikt om uit te zoeken welk voedsel de ziekte veroorzaakt, zodat patiënten weten welk eten ze moeten vermijden.

Mutaties en modificaties: Hoe het foutief bepalen van epigenetische modificaties kan leiden tot ziekte

Dr. L. (Lucia) Clemens-Daxinger (v), LUMC – Humane Genetica

Chemische modificaties aan het DNA en de direct geassocieerde histon eiwitten helpen de cel te beslissen of een gen aan of uit moet staan. De onderzoekers zullen in kaart brengen hoe mutaties in de “lezers, schrijvers, en wissers” van deze modificaties, leiden tot foutieve genregulatie en ziekte.

De rechter hartkamer in patiënten met pulmonale arteriële hypertensie: verstijfd en vervormd

Dr. F. (Frances) W. Handoko-de Man (v), VUmc – Longziekten

Er zijn veel overeenkomsten tussen de klauw van een tijger en een aangepaste rechter hartkamer. Door hun unieke vorm zijn ze in staat hoge krachten te weerstaan. Dr. De Man gaat onderzoeken of rechter hartfalen behandeld kan worden door de vervorming van het hart te voorkomen.

Het ontregelde brein te lijf in zeldzame syndromen

Dr. T. (Tjitske) Kleefstra (v), RadboudUMC – Genetica

Voor patiënten met zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen is het steeds beter mogelijk een genetische diagnose te stellen en daarmee ook een betere op het individu afgestemde behandeling toe te passen. In dit project wordt daartoe een nieuwe strategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de klinische praktijk met een focus op ernstige psychopathologie.

Laat het hart sneller kloppen

Dr. E. (Elisabeth) M. Lodder (v), AMC – Cardiovasculaire aandoeningen

Trage elektrische geleiding in het hart zorgt voor het ontstaan van ritmestoornissen. Momenteel zijn hier geen medicijnen tegen. Recent vonden onderzoekers bewijs dat het eiwit “TNNI3K” de geleiding in het hart reguleert, maar hoe is nog onbekend. Dit project onderzoekt het onderliggende mechanisme en bekijkt of TNNI3K-remmers helpen tegen geleidingsvertraging.

Inzicht in chronische witte stof zwelling in de hersenen

Dr. R. (Rogier) Min (m), VUmc – Neurologie

Hersenen bestaan voor een belangrijk deel uit zouten en water. De precieze verdeling van deze ingrediënten is essentieel. Bij sommige hersenziekten is die verdeling verstoord, waardoor witte stof chronisch gezwollen is, met ernstige gevolgen. De onderzoekers willen in beeld brengen hoe deze zwelling ontstaat, en wat eraan gedaan kan worden.

Biologische versnipperaar pakt hiv aan

Dr. C. (Carla) M.S. Ribeiro (v), AMC – Experimentele Immunologie

Speciale afweercellen die als eerste in aanraking komen met hiv bevatten een biologische versnipperaar die hiv afbreekt. Onderzoekers bestuderen dit specifieke hiv afbraak proces wat aanknopingspunten zal geven om hiv infectie te voorkomen of bestrijden.

Behandeling van hoge bloeddruk om dementia te voorkomen

Dr. E (Edo) Richard (m), RadboudUMC – Neurologie

Dr Richard gaat onderzoeken waardoor hoge bloeddruk het risico op dementie verhoogt en hoe persoonsgerichte behandeling dementie kan helpen voorkomen. Hij gebruikt hiervoor gegevens van tienduizenden mensen van over de hele wereld die decennia gevolgd zijn, en zal ook hun hersenen onderzoeken na overlijden.

Het ontmaskeren van de neurotrope potentie van respiratoire virussen

Dr. D. (Debby) van Riel (v), Erasmus MC - Viroscience

Respiratoire virussen zoals enterovirus D68 en influenza A virus kunnen aandoeningen van het centrale zenuwstelsel veroorzaken, maar hoe ze dat doen is niet goed bekend. In dit onderzoek gaan we aantonen hoe virussen de hersenen binnendringen en schade aanrichten, welke specifieke virale factoren hierbij van belang zijn en diagnostiek verbeteren.

Traumatische stress en het veerkrachtige epigenoom

Prof.dr. B. (Bart) P.F. Rutten (m), MUMC - Psychiatrie & Neuropsychologie

De expressie van ons genetisch materiaal is gevoelig voor omgevingsfactoren, hetgeen wordt gereguleerd door epigenetische mechanismen. Met een set van unieke studies in mensen blootgesteld aan ernstige traumatische ervaringen, zal dit project ontraadselen welke epigenetische mechanismen betrokken zijn bij mentale veerkracht en kwetsbaarheid.

Barcodes in vaatwandcellen: Detectie van nieuImatrix-producerende vaatwandcellen om het scheuren van een atherosclerotische plaque te voorkomen

Dr. J. (Judith) Sluimer (v), MUMC – Pathologie

De oorzaak van een hart- en of herseninfarct is het scheuren van een atherosclerotische plaque door een verstoorde bindweefsel aanmaak en afbraak. De onderzoeker zal met transcriptomics op individueel cel-niveau nieuItypes bindweefsel-producerende cellen in de vaatwand detecteren en onderzoeken of deze de verstoringkunnen herstellen om klinische gevolgen te voorkomen.

Waarom sterven gezonde mensen aan de griep?

Dr. F. (Frank) L. van de Veerdonk (m), RadboudUMC – Interne Geneeskunde Infectieziekten

Een nieuwe grieppandemie is onvermijdelijk en zal leiden tot miljoenen doden waaronder vele gezonde (jong)volwassenen. Dodelijke complicaties van de griep zijn schimmelinfecties of een levensbedreigende ontstekingsreactie. Dit onderzoek zal inzicht geven waarom deze complicaties kunnen ontstaan en kan leiden tot nieuwe behandelopties die levens kan redden tijdens een ernstig griepseizoen.

Naar boven