Alle Vidi toekenningen

Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdoc-niveau hebben verricht. Ze hebben daarbij aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en deze succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te kunnen brengen. Zij mogen een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aanstellen. De subsidie bedraagt maximaal 800.000 euro.