Toekenningen Veni 2012

Bekijk de lijst met 150 gehonoreerde Veni-onderzoekers in 2012, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 938
Verdeling m/v bij aanvragers: 534 man, 404 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 147 (16%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 93 man, 54 vrouw
Honoreringspercentage vrouwen: 13%
Honoreringspercentage mannen: 17%

Aantal aanvragen en toekenningen Veni 2012 per domein naar genderAantal aanvragen en toekenningen Veni 2012 per domein naar gender


Doorbreken van slechte eetgewoontes
Dr. E. (Esther) Aarts (v), RU – Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour
We eten allemaal wel eens meer dan we nodig hebben. De onderzoekers gaan bekijken of een mindfulness-training dit soort ongecontroleerd eetgedrag kan tegengaan, en hoe genetische verschillen tussen mensen het effect van de training in de hersenen bepalen.

Social protections and precarious work in Continental Southeast Asian Borderlands
Dr. D.L.A. (Dennis) Arnold (m), UM – Maatschappijwetenschap & Techniek
The emergence and the expansion of global production networks pose challenges for those interested in sustaining and expanding regulatory structures that guarantee decent work. Drawing on fieldwork in Cambodia, Thailand and Vietnam, the project studies factors that delimit workers obtaining social and labour protections through: employment and states, and families and communities.

Defecte antennes in de nieren
Dr. H.H. (Heleen) Arts (v), UMC St Radboud – Genetica
Cellen zijn voor een goede communicatie afhankelijk van het oppikken en doorgeven van signalen. Daarom dragen veel cellen in het menselijk lichaam antennes. Dit onderzoek gaat na wat er misgaat in antennes van nieren bij kinderen met erfelijk nierfalen.

Wat maakt taal ingewikkeld?
Dr. J. (Jenny) Audring (v), UL – Taalwetenschap
Talen veranderen voortdurend. Soms ontwikkelen zij hierbij eigenschappen die door de volgende generaties kinderen moeilijk te leren zijn. Dit project onderzoekt aan de hand van verschillende talen wat grammatica makkelijk of moeilijk maakt en waar de grenzen van leerbaarheid liggen.

Creativiteit in crisistijd
Dr. M. (Matthijs) Baas (m), UvA – Psychologie
In crisistijd vol dreiging en onzekerheid zijn creatieve oplossingen hard nodig, maar de wijdverbreide opvatting is dat ons creatieve vermogen juist onder deze omstandigheden afneemt. De onderzoekers gaan na wanneer dreiging en onzekerheid wel stimulerend werken voor creativiteit.

Simulating electrons with electrons
Dr. P. (Pierre) Barthelemy (m), TUD – Applied Physics
By trapping electrons in a periodic 2D lattice, the researcher will simulate the quantum behavior of electrons in crystals. This simulation will bring new insights into the fascinating quantum physics occurring in solid-state materials.

Gemeenschap ten tijde van globalisering
Dr. C. (Chantal) Bax (v), UvA/RU – Wijsbegeerte
Globalisering heeft grenzen tussen mensen vervaagd, maar dat wil niet zeggen dat de term 'gemeenschap' een achterhaald begrip is geworden. Dit project onderzoekt hoe we zowel de vloeibaarheid als het voortdurend belang van menselijke gemeenschappen kunnen begrijpen.

Wat maakt een democratie cliëntelistisch?
Dr. W. (Ward) Berenschot (m), Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde
Cliëntelisme is het uitruilen van steun voor persoonlijke gunsten. Dit project ontwikkelt een nieuwe methodologie om vergelijkend onderzoek te doen naar cliëntelistische politiek in Indonesië: welke omstandigheden maken een democratie meer (of minder) cliëntelistisch?

Belangengroepen in West-Europa in kaart gebracht
Dr. D.J. (Joost) Berkhout (m), UvA – Politicologie
In iedere democratische samenleving is er sprake van belangenbehartiging door organisaties zoals vakbonden, denktanks, gemeentes, bedrijven, burgerinitiatieven, beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, NGO's en campagnegroepen. Wie probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden? Zijn er verschillen tussen sectoren en landen? En hoe komt dat?

De invloed van de biologische klok op vetstofwisseling
Dr. N. (Nienke) R. Biermasz (v), Gasselte, UL – Interne Geneeskunde/ Endocrinologie
De biologische klok in de hersenen regelt het dag- en nachtritme van de vetstofwisseling. De onderzoekers gaan analyseren welke gevolgen een verstoorde nachtrust of een jetlag heeft voor de cholesterolstofwisseling, en uiteindelijk voor aderverkalking.

De (on)redelijke verbeeldingskracht
Dr. ing. S.W. (Sander) de Boer (m), RUG – Wijsbegeerte
Hoe verhoudt onze verbeeldingskracht zich tot ons verstand? Volgens veel middeleeuwse filosofen is al ons denken afhankelijk van beelden. Maar volgens veel vroegmoderne filosofen vormt de verbeeldingskracht juist een groot gevaar voor het denken. Dit project onderzoekt hoe en waarom de verbeeldingskracht haar oude status verloor.

Nieuw krediet voor kredietbeoordelaars
Dr. D.G.J. (Dion) Bongaerts (m), EUR – RSM Finance
Kredietbeoordelaars hebben de afgelopen jaren veel economische schade aangericht. Daarnaast zetten politici kredietbeoordelaars onder druk hun staatsschuld niet af te waarderen. Dit onderzoek analyseert welke regelgeving kredietbeoordelaars weer kan disciplineren en hoe schadelijke gevolgen van politieke druk beperkt kunnen worden.

Bindweefselvorming in de long
Dr. K. (Keren) Borensztajn (v), AMC – Moleculaire Geneeskunde
Bindweefselvorming in de longen (of wel longfibrose) is een chronische aandoening waarbij het longweefsel minder goed functioneert waardoor de zuurstof opname verminderd wordt. De onderzoekers bestuderen mogelijkheden om de vorming van bindweefsel in de long af te remmen.

Democratie in dictaturen: alles of niets
Dr. G. (Giselle) Bosse (v), UM – Politieke Wetenschappen
Hoe beslist de Europese Unie of democratie in een dictatuur al dan niet ondersteunt wordt? Dit onderzoek zet uiteen hoe, en onder welke voorwaarden, spelers uit de private sector, zoals grote bedrijven, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Europese Unie over democratie in dictaturen.

De ethiek van domesticatie
Dr. B. (Bernice) Bovenkerk (v), UU – Ethiek Instituut
Veel mensen hebben bezwaar tegen ingrepen bij dieren, zoals genetische modificatie. Traditionele ethische theorieën kunnen deze bezwaren niet rechtvaardigen. Dit onderzoek gaat na of een theorie gericht op de soort, en niet alleen individuele dieren, genoemde bezwaren wél kan onderbouwen.

Pluripotente stamcellen: ethiek van lab naar patiënt
Dr. A.L. (Annelien) Bredenoord (v), UMCU – Medische Ethiek
Cellen die pluripotent zijn kunnen zich nog ontwikkelen tot bijna alle cellen en weefsels van het lichaam. Daarmee zijn ze zeer aantrekkelijk voor onderzoek en behandeling. Het gebruik van deze cellen in laboratorium en in de kliniek gaat gepaard met vele ethische uitdagingen. De onderzoekers zullen deze vragen bestuderen en richtlijnen opstellen voor een ethische verantwoorde vertaling naar patiënten.

Schimmels voor efficiënte plantenafbraak
Dr. ir. J. (Joost) van den Brink (m), CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre - Fungal Physiology
Chemicaliën en brandstoffen kunnen duurzaam geproduceerd worden uit plantenafval. Hiervoor zijn enzymen nodig die plantenafval kunnen afbreken. De onderzoekers zijn op zoek naar schimmels die enzymen produceren die dit heel efficiënt op een hoge temperatuur kunnen uitvoeren.

Beroertes oplossen bij hersenvliesontsteking
Dr. M.C. (Matthijs) Brouwer (m), AMC – Neurologie
Beroertes of herseninfarcten zijn een vaak voorkomende complicatie van hersenvliesontsteking die kunnen leiden tot de dood of neurologische restverschijnselen. In dit onderzoek wordt gezocht naar de oorzaak van beroertes bij hersenvliesontsteking met als doel een nieuwe levensreddende behandeling te ontwikkelen.

Implantaten verwijderen zonder te opereren
Dr. J.P. (Joost) Bruggeman (m), VUmc – Heelkunde
Medische implantaten kunnen geïnfecteerd raken en moeten vaak chirurgisch verwijderd worden met alle schade van dien. De onderzoekers ontwikkelen slimme biomaterialen die van buiten het lichaam gestimuleerd kunnen worden om op te lossen en daarbij bacteriën te doden.

Het lopende brein
Dr. S.M. (Sjoerd) Bruijn (m) 1982, Amsterdam, VU – Bewegingswetenschappen
In dit project wordt met metingen van hersengolven tijdens het lopen onderzocht hoe de hersenen van stabiele en onstabiele mensen het lopen controleren.

Tumoren met wortel en tak uitroeien
Dr. J.T. (Jeroen) Buijs (m), LUMC – Urologie
Slechts een fractie van de kankercellen lijkt verantwoordelijk te zijn voor ongelimiteerde groei en uitzaaiingen. Deze zogenaamde tumorstamcellen zijn relatief ongevoelig voor chemotherapie en bestraling. De onderzoekers willen nieuwe therapeutische benaderingen ontwikkelen om juist deze kankercellen aan te pakken.

Bloedvaten sturen met laserlicht
Dr. ir. J. (Jeroen) Bussmann (m), UL – Leiden Institute of Chemistry / Institute Biology Leiden
Elk menselijk orgaan heeft een bloedvatnetwerk met een unieke structuur. Om in de toekomst menselijke organen te kunnen kweken met de goede bloedvatstructuur gaan de onderzoekers een techniek ontwikkelen waarmee de groei van nieuwe bloedvaten met lasers kan worden gestuurd.

De markt mores leren
Dr. P.H. (Peter) van Dam (m), UvA – Geschiedenis
Sinds de jaren zestig proberen activisten in Nederland eerlijke handel op de kaart te zetten. Hun geschiedenis maakt concurrerende visies op de moraal van de markt zichtbaar, toont hoe maatschappelijk engagement is veranderd en maakt de invloed van globalisering tastbaar.

Vroegdetectie van Alzheimer-dementie
Dr. J.S. (Jeske) Damoiseaux (v) , UL/LUMC – Leiden Institute for Brain and Cognition
Onderzocht zal worden of de hersenen van mensen met subjectieve geheugenklachten al tekenen van de ziekte van Alzheimer laten zien, waardoor mogelijke behandeling eerder kan starten. Daarnaast zal de verandering in hersenfunctie tijdens het verloop van de ziekte bestudeerd worden.

Nanodeeltjes met een gigamissie: tumor opsporen en uitschakelen!
Dr. K. (Kristina) Djanashvili (v), TUD – Biotechnologie
Tumorcellen in een vroeg stadium detecteren is zeer essentieel in de strijd tegen kanker.
In dit onderzoek worden nanodeeltjes ontwikkeld voor de opsporing en eliminatie van tumoren, zodanig dat deze processen zowel met MRI als met een gamma-camera waarneembaar zijn.

Neural mechanisms underlying exceptional memory skills
Dr. M. (Martin) Dresler (m) 1975, Essen (Germany), Radboud Universiteit Nijmegen - Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour
Since ancient times, mnemonic techniques are used to improve human memory capacity. However, surprisingly little is known about their brain basis. This research project will investigate into the neural mechanisms underlying mnemonic training and exceptional memory skills.

De psychologische en biologische wortels van religie
Dr. M. (Michiel) van Elk (v), UvA - Psychologie
Religie is van alle tijden en culturen. In dit onderzoeksproject wordt onderzocht waar deze hang naar religie vandaan komt. Psychologische experimenten en hersenonderzoek bieden inzicht in de oorsprong van het geloof in een hogere macht.

Mars Climate Tales
Dr. J. (Jessica) Flahaut (v), VU – Earth Sciences
Recent space missions to Mars suggest that the planet experienced different climatic conditions in the past, providing a suitable environment for the possible development of Life. We aim at better characterizing Mars surface evolution using its uniquely preserved geological record in combination with studies of terrestrial analogue sites – with a particular focus on water-rich minerals.

Een commerciële revolutie in het oude Rome
Dr. M. (Miko) Flohr (m), UL – Oude Geschiedenis
Een belangrijke ontwikkeling in de Romeinse tijd is de opkomst van de winkel. Eerder werden alledaagse producten vooral op markten verhandeld, maar in Rome zien we zelfs de eerste winkelcentra. Dit onderzoek bekijkt hoe deze ontwikkeling Romeinse steden radicaal veranderde.

Hoger in de elektronenwolken
Dr. K.J.H. (Klaas) Giesbertz 9m), VU – Theoretische Chemie
De huidige benaderingen voor het berekenen van elektronenwolken laat te wensen over. Deze berekeningen zijn van belang voor het begrijpen en de ontwikkeling van nieuwe nanotechnologie, zoals zonnecellen en moleculaire elektronica. Het doel van dit onderzoek is om deze methoden te verbeteren.

Shopping in Post-war Europe
Dr. J. (Janina) Gosseye (v), TUD – Architecture
This research focuses on a new urban figure that emerged in Western-Europe in the post-war period; the shopping centre, and investigates to what extent this commercial figure was influenced by the ideas of the post-war architectural avant-garde.

Translocation at the single-molecule level
Dr. G.G.  (Giorgos) Gouridis (m), RUG – Natural sciences
The volume of prokaryotic cells is regulated by OpuA, an ATP-binding cassette transporter. The researchers aim to identify the molecular mechanism of this multi-domain protein complex by observing this motor, while translocating its substrate at the single molecule level in real-time.

Vouwing en Aggregatie in Biohybride Macromoleculen

Dr. ir. T.F.A. (Tom) de Greef (m), TU/e – Biomedical Engineering
Zelfassemblage van biohybride macromoleculen kan gebruikt worden in de productie van slimme en adaptieve materialen. In dit project proberen de onderzoekers d.m.v. metingen en wiskundige modellen het mechanisme achter de zelfassemblage van biohybride  polymeren te ontrafelen.

Leren lezen: helpt het zien van gesproken woorden?
Dr. M.A. (Margriet) Groen (v), RU – Behavioural Science Institute
Om te leren lezen is het belangrijk dat je kennis hebt van de spraakklanken die in de taal voorkomen. In dit project zal ik onderzoeken of de lipbewegingen die je ziet als iemand iets tegen je zegt, helpen bij het opbouwen van deze kennis.

Wanneer zijn meerdere regulerende autoriteiten beter dan één?
Dr. M.L.P. (Martijn) Groenleer (m), TUD – Bestuurskunde
In Europa houden verschillende organisaties toezicht op de energiesector. Soms vervullen meerdere organisaties eenzelfde taak. Een dergelijke overlap is niet altijd negatief. Dit onderzoek bestudeert wanneer en hoe overlap van taken positieve effecten heeft en bij kan dragen aan betere regulering.

Effectiviteit van geneesmiddelen
Dr. R.H.H. (Rolf) Groenwold (m), UMCU – Julius Centrum
Gezondheidszorg wordt steeds duurder. Het is daarom van belang te weten welke geneesmiddelen wél en welke niet werken, en voor wie. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van methoden om de effectiviteit van geneesmiddelen te bepalen.

Onderzoek van een nieuwe toestand van materie
Dr. A. (Alessandro) Grelli (m), UU – Institute for Subatomic Physics
Bij extreem hoge temperatuur en druk, geproduceerd bij ultrarelativistische botsingen van zware atoomkernen, ondergaat normale materie een faseovergang naar een plasma van 'deconfined' (ongebonden) quarks en gluonen. Dit onderzoeksproject bestudeert de eigenschappen van deze nieuwe toestand van materie door gebruik te maken van zware quarks.

Ontrafelen van de chloorproductie-reactie
Dr. I.M.N. (Irene) Groot (v), UL - Interface Physics
Industriële chloorproductie is een belangrijke, maar heel dure en milieuvervuilende reactie. De onderzoekers gaan in het laboratorium en op de supercomputer kijken hoe deze reactie precies verloopt. Vervolgens zoeken zij naar manieren om deze reactie goedkoper en milieuvriendelijker te maken.

Weten waar je bent
Dr. C.J.M. (Ineke) van der Ham (v), UU – Psychologische Functieleer
Onderweg onthouden we wat we in welke volgorde tegenkomen. Daarin maken we soms fouten. De een meer dan de ander. Met virtual reality experimenten bekijken de onderzoekers hoe dit 'volgordegeheugen' werkt en welke hersengebieden hier belangrijk voor zijn.

Friendly fire in de hersenen
Dr. T.J. (Tjakko) van Ham (m), RUG/UMCG – Celbiologie
Immuuncellen beschermen ons tegen onszelf en indringers, maar lijken soms juist schadelijk te zijn bij hersenziekten zoals Alzheimer. Met microscopie in levende zebravishersenen ontrafelen de wetenschappers wanneer het afweersysteem ons juist helpt en hoe negatieve effecten te voorkomen.

Modellen en logica's voor kwantumprogramma's
Dr. H. (Helle) Hvid Hansen (v), RU – Institute for Computing and Information Sciences
Kwantumcomputers kunnen veel efficiënter rekenen dan klassieke computers, maar het is moeilijk om kwantumalgoritmen te ontwerpen en te analyseren. Dit project zal de theorie van het kwantumrekenen verbeteren door de ontwikkeling van abstracte modellen van kwantumprogramma's en van logica's voor het redeneren over hun correctheid.

Het skelet van de zenuwcel
Dr. M. (Martin) Harterink (m), UU – Celbiologie
Het microtubule-skelet van zenuwcellen is essentieel voor zowel de groei als de  transport van bouwstenen in deze uitgestrekte cel. De onderzoekers gaan bestuderen hoe dit cel-skelet aangemaakt wordt en hoe de goede organisatie gecoördineerd wordt.

De DNA-code van Polycomb-regulatie
Dr. S.J. (Simon) van Heeringen (m), RU – Moleculaire ontwikkelingsbiologie
Tijdens de ontwikkeling van een organisme is het correct uitschakelen van bepaalde genen van groot belang. Polycomb-eiwitten binden aan het DNA om dit te regelen. In dit onderzoek gebruiken de onderzoekers computeralgoritmen om de achterliggende DNA-code te ontcijferen.

Hoe overleven planten giftige zeebodems?
Dr. T. (Tjisse) van der Heide (m), RUG – Community & Conservation Ecology
Kwelderplanten en zeegrassen kunnen op zeebodems groeien ondanks dat daar veel giftig sulfide vrijkomt. De onderzoeker kijkt of ondergrondse samenwerkingen tussen planten, bodemdieren en bacteriën het sulfide onschadelijk maken en test de gevolgen van (menselijke) verstoringen op deze complexe wisselwerkingen.

Gravity of strong interactions
Dr. M.P. (Michal) Heller (m), UvA – Physics
In the early universe, inside neutron stars and in certain accelerator experiments, strong force leads to formation of new phases of matter. The project uses a novel tool, the gauge-gravity duality, to shed light on strong interactions in such extreme conditions.

Proportionality to ensure good governance
Dr. E. (Ester) Herlin-Karnell (v), VU – Rechtsgeleerdheid
The European Union seeks to establish an area of freedom, security and justice by legislating in criminal law, security and border control matters. The researcher will investigate the function of proportionality as a legal balancing mechanism to ensure good governance.

Snelwegen in de hersenen
Dr. M.P. (Martijn) van den Heuvel (v), UMCU – Psychiatrie
Snelwegen vormen slechts een klein gedeelte van het totale wegennet, maar zijn cruciaal voor langeafstandsverkeer. Hebben onze hersenen ook zoʼn efficiënt ʻsnelwegennetʼ voor breincommunicatie? Dit onderzoek bestudeert de communicatiesnelwegen van de hersenen en hun rol in het goed functioneren daarvan.

De poppenspelers van het malaria-genoom
Dr. W.A.M. (Wieteke) Hoeijmakers (v), RU – Moleculaire Biologie
Eiwitten zijn essentieel voor de groei en vermenigvuldiging van malariaparasieten in het menselijk lichaam. Welke eiwitten aanwezig zijn is afhankelijk van zogenaamde 'activatie' van stukjes DNA. De onderzoekers willen bekijken welke enzymen deze stukjes DNA activeren.

Abnormale suikerketens verstoren cholesterol
Dr. A.G. (Onno) Holleboom (m), UvA/AMC – Vasculaire Geneeskunde
Afwijkende cholesterolwaarden verhogen de kans op een hartinfarct. De onderzoekers richten zich op een nieuwe oorzaak voor cholesterolstoornissen: een gestoorde glycosylering van eiwitten die betrokken zijn bij de cholesterolhuishouding. Glycosylering is de modificatie van eiwitten door de aanhechting van suikerketens.

De dichter als popster
Dr. R.A.M. (Rick) Honings (m), UL – Nederlandse Taal en Cultuur
Moderne popsterren cultiveren hun imago. De uitvinding van de huidige beroemdheidscultus heeft echter zijn oorsprong in de negentiende eeuw. Dit project gaat over Literary celebrity en de vraag hoe Nederlandse dichters tussen 1780 en 1900 zich manifesteerden als publieke figuren.

Trage vetafbraak bij veroudering
Dr. R.H.L. (Riekelt) Houtkooper (m), AMC - Genetische Metabole Ziekten
Onze samenleving wordt steeds ouder, maar ouderdom komt met gebreken, waaronder tragere vetafbraak. Hierdoor kunnen stofwisselingziektes als obesitas en diabetes ontstaan. De onderzoekers zullen bestuderen hoe vetafbraak bijdraagt aan veroudering en gebruiken dit proces om biologische leeftijd te meten.

Back to basic – weefselaanleg in het vroege plantenembryo
Dr. C.A. (Colette) ten Hove (v), WUR – Biochemie
Ondanks honderden miljoenen jaren evolutie bestaan bijna alle hogere planten uit drie weefsellagen, maar de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen zijn grotendeels onbekend. Dit onderzoeksproject gaat achterhalen hoe één van deze fundamentele weefsels wordt aangelegd in het jonge plantenembryo.

Een populatie van trillende sterren blootgelegd
Dr. H. (Haili) Hu (v), UL – Sterrenkunde
Sterren kunnen trillen in hun resonantiefrequenties, welke informatie bevat over het ster-inwendige. Immers, net als bij muziekinstrumenten wordt de 'klank' bepaald door de grootte en opbouw. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe statistische methode die een grote populatie van trillende sterren tegelijk bestudeerd.

Turning data into knowledge
Dr. S. (Stratos) Idreos (m), CWI - Information Systems
Data nowadays is created at massive rates both in businesses, e.g., social media, e-commerce, etc. and in sciences, e.g., biology, astronomy, etc. Every two days we create as much data as much we created from the dawn of humanity up to 2003. The researchers will study advanced methods to turn this continuous big stream of data into useful knowledge by enabling interactive and on-the-fly data exploration.

Filosofie als Wetenschap: het project van de Brentanoschool
Dr. C. (Carlo) Ierna (m), UU – Wijsbegeerte
'De ware methode van de filosofie is die van de natuurwetenschappen': zo wilde Franz Brentano filosofie als wetenschap hernieuwen. Welke rol speelde dit project in de Brentanoschool en wat betekent dit voor de verhouding tussen natuur- en geesteswetenschap?

Hongerige hersenen: genen of omgeving?
Dr. R.G. (Richard) IJzerman (m), VUmc - Interne Geneeskunde
Obesitas is waarschijnlijk deels een gevolg van een verhoogde voedselinname onder invloed van veranderingen in bepaalde hersengebieden. Maar wat is de oorzaak van deze veranderingen? Door middel van genetische analyse en tweelingonderzoek worden de effecten van genen en omgeving onderzocht.

Beeldvorming van genen in de ziekte van Alzheimer
Dr. M.A. (Arfan) Ikram (m), Erasmus MC – Epidemiologie, Radiologie, Neurologie
De onderzoekers willen nieuwe genen ontdekken voor de ziekte van Alzheimer. Eerst worden met geavanceerde beeldvorming hersengebieden in kaart gebracht, die door de ziekte worden aangedaan. Vervolgens wordt het hele genoom doorzocht naar nieuwe genen, die een invloed hebben op deze aangedane hersengebieden.

Het internet als hulpbron
Dr. E.J. (Erik) van Ingen (m), UvT – Sociologie
Dit onderzoek bekijkt of internetgebruik mensen kan helpen bij problemen als scheiding, ziekte, of baanverlies. Er wordt gekeken of mensen die het internet gebruiken als bron van informatie, sociale contacten en support beter af zijn.

Hoe ontstaan creooltalen?
Dr. B. (Bart) Jacobs (m), UL – Leiden University Centre for Linguistics
Aan de hand van twee niet eerder bestudeerde, op Cuba en Samaná gesproken, archaïsche varianten van het Haïtiaans Creools, streeft dit project ernaar de controversiële ontstaansgeschiedenis van deze en vergelijkbare creooltalen te ontrafelen.

Remmen los tegen kanker
Dr. J.F.M. (Hans) Jacobs (m), UMC St Radboud – Laboratoriumgeneeskunde
Ons afweersysteem is in staat afwijkende lichaamscellen te herkennen en op te ruimen. Doordat kankercellen dit proces plaatselijk onderdrukken ontsnappen ze aan het afweersysteem. Door het opheffen van deze rem wil de onderzoeker een krachtige afweerreactie opwekken tegen kanker.

Volwassenen in Nederlandstalige en Britse kinderboeken

Dr. V.J. (Vanessa) Joosen (v), UvT – Cultuurwetenschappen
In jeugdliteratuur geven volwassenen hun waarden, wereldbeeld en idealen door aan kinderen. Maar hoe stellen ze het volwassen zijn daarbij voor? Wat benadrukken ze en wat verzwijgen ze liever? Dit onderzoek bekijkt hoe volwassenheid vormgegeven wordt in Nederlandse en Engelse kinderboeken sinds 1970, in vergelijking met tendensen uit o.a. de sociologie, age studies en studies van kindbeelden.

Over taal en leven in beweging
Dr. K.C.P. (Kasper) Juffermans (m), UvT – Culture Studies
Migratie verandert alles: je omgeving, je netwerk, je taal, je leven. Ook de samenleving verandert. Dit project onderzoekt de reizen en taal van Gambiaanse migranten naar/in/vanuit Athene en Libreville om zo globalisering, migratie, ruimte en taal beter te begrijpen.

The Modernization of Tajikistan and the Making of Modern Central Asia
Dr. A.M. (Artemy) Kalinovsky (m), UvA – History
Understanding the countries of Central Asia today means understanding their Soviet past. This project will investigate the way that elites in Tajikistan adapted and implemented Soviet modernization goals in the crucial period between 1945 and 1991.

Nucleic acids beyond the genetic code
Dr. R.E. (Roxanne) Kieltyka (v), TUD – Chemistry
Aptamers are single stranded nucleic acid sequences that demonstrate high binding affinity and selectivity to numerous molecular targets. The researchers will implement these biomolecules into self-assembled materials to imitate features of the natural extracellular matrix for regenerative medicinal applications.

Huisstofmijtallergie bij jonge kinderen: wat gaat er mis?
Dr. I.M. (Ismé) de Kleer (v), UMCU – Kinderlongziekten
Bij huisstofmijtallergie reageert het lichaam veel te heftig op contact met huisstofmijt. Dit komt door een fout in de programmering van het afweersysteem. De onderzoekers bestuderen hoe bij jonge kinderen de programmering van afweerreacties op huisstofmijt precies verloopt. Het uiteindelijke doel is een vaccinatie tegen huisstofmijtallergie te ontwikkelen.

Ruimte voor het wisselen van strook
Dr. V.L. (Victor) Knoop (m), TUD – Transport & Planning
Op de snelweg kies je een snelheid en een rijstrook. Dit onderzoek beschouwt deze keuze als één geheel. Een op basis hiervan ontwikkeld model kan vooraf bepalen welke effect maatregelen zoals snelheidsbeperking of een doorgetrokken streep hebben op het verkeer.

Attending to what we hear
Dr. T. (Thomas) Koelewijn (m), VUmc – ENT/Audiology
Listening to speech in background noise is an effortful process especially for hearing impaired listeners. This project uses pupillometry to investigate how attention affects speech perception, its relation to listening effort and how these processes are affected by hearing loss.

Verminderen broeikasgasuitstoot uit meren
Dr. ir. S. (Sarian) Kosten (v), NIOO-KNAW – Aquatische Ecologie
Meren slaan koolstof op in de bodem, maar stoten vaak ook broeikasgassen uit. Bij opwarming neemt de uitstoot toe, maar bij meer plantengroei neemt deze mogelijk af. Dit onderzoek gaat na hoe de uitstoot zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Met z'n drieën duwen tegen een nanomagneet
Dr. ir. ing. R. (Reinoud) Lavrijsen (m), TU/e – Fysica van Nanostructuren
Het ompolen van nanomagneetjes doet iedereen onbewust ontelbare malen per dag, bijvoorbeeld bij het opslaan van een computerbestand. Dit onderzoek richt zich op het uiterst energie-efficiënt maken van zulke schakelprocessen door een geheel nieuw elegant samenspel van drie nieuwe mechanismen.

Een logica van 'echte' relaties
Dr. J.M.I.M. (Joop) Leo (m), UU – Wijsbegeerte
Bestaande logica's zijn perfect voor wiskundige relaties, maar voor alledaagse relaties zoals de liefdesrelatie zijn zij niet bijzonder geschikt. Het doel van dit onderzoek is een logica te ontwikkelen waarmee op een natuurlijke manier over 'echte' relaties geredeneerd kan worden.

Ruimte- en tijdwaarneming tijdens beweging
Dr. F. (Femke) Maij (v), RU – Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Tijdens een beweging is de waarneming van de wereld om ons heen verstoord. De onderzoekers denken dat de oorzaak van deze ruimtelijke verstoringen gerelateerd is aan tijdwaarneming in de hersenen. De gedrag- en hersenstudies vinden plaats in een dynamische omgeving.

Wat doet die leraar?
Dr. M.T. (Tim) Mainhard (m), UU – Educatie
Sommige risicojongeren lukt het wél om school af te maken. Een goede relatie met docenten is hierbij belangrijk. Dit onderzoek probeert aan de hand van hoe docenten met een leerling omgaan te voorspellen of deze leerling uitvalt of niet.

De inkomen-misdaadrelatie
Dr. O. (Olivier) Marie (m), UM – Economie
Het is gebleken dat mensen met lagere inkomens vaker betrokken zijn bij criminaliteit. Dit onderzoek streeft er naar uit te zoeken of deze relatie verklaard kan worden door verschillen in individuele karaktereigenschappen. Daarnaast zal ook geanalyseerd worden of veranderingen in inkomen tot misdaad leiden.

Als kleine RNA's nog kleiner worden
Dr. E. (Elena) Martens-Uzunova (v), Erasmus MC – Urologie
SnoRNA-derived RNA's (sdRNAs) zijn pas ontdekte kleine niet-coderende RNA's. Noch de biogenese, noch de biologische functie van sdRNAs is bekend. Dit project zal onderzoeken hoe precies sdRNAs worden geproduceerd en wat hun rol is in de cel.

Heat and magnetism in one-atom-thick nanoelectronics
Dr. I.J. (Ivan) Vera Marun (m), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
Understanding the transport of heat and magnetic information could lead to faster and more energy efficient electronics. The researchers will study these properties in nanoscale devices based on the wonder material graphene, a one-atom-thick layer of carbon.

Unveiling EU Administrative Discretion: The Role of Law and Good Administration
Dr. J.M. (Joana) Mendes (v), UvA – Amsterdam Centre for European Law and Governance
Administrations govern our societies. So does the administration of the European Union. Judges and parliamentarians have weak powers to control their decisions. This research project aims to find out how law can rule the decision-making procedures of the EU administration so that the public interest and citizens' rights are protected.

Simulaties van scheurgroei in composieten
Dr. ir. F.P. (Frans) van der Meer (m), TUD - Constructiemechanica
Lichte, vezelversterkte composieten zijn veelbelovende constructiematerialen. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe sterk een composietconstructie precies zal zijn. In dit onderzoek wordt met een nieuw, gedetailleerd computermodel berekend hoeveel energie nodig is om het materiaal te scheuren.

Linke Spinsels!
Dr. L.A.G. (Liesbeth) Mercken (v), UM – Gezondheidsbevordering
Tijdens de adolescentie verspreiden risicogedragingen zich via vriendschapsnetwerken. Ons doel is om deze verspreiding op verschillende niveaus in kaart te brengen. Daarbij richten we ons niet alleen op vriendschapsnetwerken,  maar ook op andere belangrijke netwerken waar jongeren deel van uitmaken.

Houden astrocyten de hersenen jong?
Dr. R. (Rogier) Min (m), NIN – Moleculaire Visuele Plasticiteit
Veel vaardigheden leren wij alleen goed tijdens bepaalde periodes in onze jeugd. Zenuwcellen in het brein kunnen zich dan makkelijk aanpassen. Ze krijgen hierbij hulp van andere hersencellen, astrocyten. De onderzoekers kijken of astrocyten verantwoordelijk zijn voor het verhoogde leervermogen van jonge hersenen.

Europese waarden serieus nemen
Dr. E. (Elise) Muir (v), UM – Internationaal en Europees Recht
Hoe kunnen Europa's meest fundamentele waarden effectiever worden gehandhaafd? Dit project onderzoekt de mogelijkheid voor organisaties, groepen of individuen om voor collectieve belangenbehartiging juridische stappen te ondernemen op nationaal niveau. Dit is nuttig ter voorkoming en beëindiging van schendingen van EU-recht.

De invloed van dreiging op visuele selectie
Dr. M. (Manon) Mulckhuyse (v), UU –  Experimentele Psychologie
Het kan van levensbelang zijn om gevaar snel te detecteren. Daarom moet ons visuele systeem bedreigende stimuli prioriteren. In dit project wordt onderzocht hoe en wanneer dreiging invloed heeft op visuele selectie en welke neurale processen daarbij een rol spelen.

Organic molecules for future electronic devices
Dr. K. (Kathrin) Müller (v), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
The researcher will investigate how the structural and chemical properties of organic charge-transfer complexes as well as their contact to metallic or insulating substrates influence important properties like conductivity. This research will lead to new insights for improving organic electronic devices where charge-transfer complexes are regularly used.

Doorbraak in medicijnontwikkeling
Dr. T. (Timothy) Noël (m), TU/e -  Micro Flow Chemie
Fluor is veelvoorkomend in de chemische structuur van medicijnen. Ondanks het belang van fluor blijft het maken van zulke moleculen een uitdaging. Met behulp van microreactoren zullen de onderzoekers nieuwe methoden ontwikkelen die voor een doorbraak kunnen zorgen in medicijnontwikkeling.

Beeldende structuren in gebarentalen
Dr. V.A.S. (Victoria) Nyst (v), UL - Leiden University Centre for Linguistics
Doven over de hele wereld gebruiken talen die bestaan uit gebaren. Daarin komen 'beeldende' structuren veelvuldig voor. In West-Afrika worden veel gebarentalen zowel door doven als door horenden gebruikt. Dit project onderzoekt de invloed van horenden op de ontwikkeling van beeldende structuren in drie West-Afrikaanse gebarentalen.

Geneesmiddelen zonder merk en zonder recept?
Dr. E.C. (Ernst) Osinga (m), UvT – Marketing
Hoe reageren patiënten, artsen en geneesmiddelenfabrikanten op de introductie van merkloze geneesmiddelen en de verkoop van geneesmiddelen zonder recept via supermarkt en drogist? De onderzoekers beantwoorden deze vraag en gaan na wat de financiële gevolgen zijn voor de maatschappij.

Niet kinderen, maar volwassenen zijn het vatbaarst voor geheugenillusies
Dr. H. (Henry) Otgaar (m), UM – Clinical Psychological Science
Geheugenillusies komen elke dag voor. In de rechtszaal kunnen dergelijke illusies voor desastreuze gevolgen, zoals onterechte veroordelingen, leiden. De onderzoekers voorspellen dat niet kinderen, maar volwassenen het meest vatbaar hiervoor zijn.

Het gevecht tegen Hepatitis-C infectie    
Dr. Q. (Qiuwei) Pan (m), Erasmus MC – Hepatologie
De onderzoekers ontdekten een specifieke stamcelpopulatie met een zeer krachtige antivirale activiteit. Deze cellen zullen worden gebruikt als een drager om een ander antivirale entiteit aan te leveren, genaamd 'RNAi'. Ze verwachten hiermee een 'twee-vliegen-in-een-klap'-effect te bereiken tegen dit hardnekkige virus.

Narrating the nation
Dr. S. (Sanne) Parlevliet (v), RUG – Nederlandse taal en cultuur/Pedagogische wetenschappen
De geschiedenis van Nederland wordt steeds opnieuw naverteld aan volgende generaties. Dit onderzoek laat zien welke beelden van Nederland en het Nederlanderschap kinderen in de afgelopen twee eeuwen via kinderboeken kregen aangereikt om zich mee te identificeren.

Intelligent spectrum use in emergency networks
Dr. P. (Przemyslaw) Pawelczak (m), TUD – Electrical Engineering
Emergency response teams have troubles communicating as the radio spectrum their networks use is overcrowded. Cognitive Radio aims to solve this problem by dynamically borrowing unused radio channels from neighboring (non-emergency) bands. This research will explore statistical methods to guarantee quality of communication in such Cognitive Radio Emergency Networks.

Het lot van aminozuren in type-2 diabetes
Dr. E. (Esther) Phielix (v), UM – Humane Biologie
Mensen met type-2 diabetes hebben een defect in hun energiemetabolisme in de spier. De onderzoekers bestuderen de rol van aminozuren hierin en analyseren of een verandering in het aanbod van aminozuren – o.a. middels voeding – leidt tot een verbeterde energieproductie.

Nieuwe behandeling voor schildklierkanker
Dr. Th.S. (Theo) Plantinga (m), UMC St Radboud – Endocrinologie
Schildklierkanker wordt steeds vaker ontdekt en is te vaak ongeneeslijk en daardoor dodelijk, ondanks de bestaande therapieën. De onderzoekers gaan de processen in kaart brengen die leiden tot onbehandelbare schildkliertumoren en gaan daarmee nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling identificeren en toepassen.

Van aanraken tot waarnemen
Dr. M.A. (Myrthe) Plaisier (v) 1982, Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam – Sensorimotor control
Dagelijks nemen we objecten waar door ze aan te raken. Hiervoor moeten alle contactpunten tussen huid en object op de juiste manier aan elkaar gekoppeld worden. Dit onderzoek gaat na hoe het menselijk brein deze complexe puzzel oplost.

Eet uw bloedvaten gezond
Dr. T.W.H. (Thijs) Pols (m), UvA/ AMC – Medische Biochemie
Witte bloedcellen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van aderverkalking. De onderzoekers gaan een specifieke receptor in witte bloedcellen bestuderen die aderverkalking afremt. Bovendien wordt het gunstige effect van bestanddelen uit onze dagelijkse voeding op deze receptor onderzocht.

Kansrijker In-Vitro Fertilisatie
Dr. C.S. (Chiara) Rabotti (v), TU/e – Electrical Engineering
Onvruchtbaarheid is een toenemend probleem. IVF (In-Vitro Fertilisatie) wordt daarmee steeds belangrijker, maar is in slechts 30% van de gevallen succesvol. Mogelijk spelen baarmoederbewegingen daarbij een rol. Dit project ontwikkelt methoden om baarmoedersamentrekkingen te meten teneinde IVF te verbeteren.

Vet klimaatonderzoek in meersedimenten!
Dr. S.W. (Sebastiaan) Rampen (m), UU – Geochemie
Sommige algen passen de verhouding van bepaalde vetten aan de omgevingstemperatuur aan. In dit onderzoek wordt gekeken of deze vetten in meersedimenten bewaard blijven en of de verhoudingen hiervan gebruikt kunnen worden om de temperatuur van het verleden te reconstrueren.

Inhoud is van belang. Ook voor digitale videokwaliteit
Dr. J.A. (Judith) Redi (v), TUD – Intelligent Systems  
Hoe vaak ben je gestopt met het kijken naar internetvideo, omdat de visuele kwaliteit niet aan je verwachtingen voldeed? In dit project wordt de relatie tussen de verwachte video-kwaliteit en de video-inhoud onderzocht, op basis waarvan een computationeel model is gebouwd dat visuele kwaliteitsbehoud goed kan sturen.

Systeembanken en hun boekhoudkeuzes
Dr. A.H.K. (Annelies) Renders (v), UM – Accounting and Information Management
Systeembanken nemen grote risico's omdat de overheid garant staat. De onderzoeker wil nagaan in welke mate systeembanken ook risico's nemen door de boekhoudkeuzes die ze maken. Daarnaast wil de onderzoeker bestuderen welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen.

Communiceren via suikers houdt de immuuncellen zoet?

Dr. R.M. (Rogier) Reijmers (m), VUmc – Moleculaire Celbiologie en Immunologie
Lymfeklieren zijn belangrijke organen van het afweersysteem. De hoge mate van organisatie van immuuncellen hier in, is daarbij cruciaal. Suikerstructuren op organisatorcellen kunnen daarbij leidend zijn. De onderzoeker zal de bijdrage van de suikerstructuren in het functioneren van lymfeklieren bestuderen.

Zoeken naar nieuwe ziektegenen
Dr. ir. J. (Jeroen) de Ridder (m), TUD – Delft Bioinformatics Lab
Vandaag de dag is het mogelijk alle mutaties in een tumor te meten. Dit onderzoeksproject bestudeert een nieuwe analysetechniek – gebaseerd op schaalruimte, een concept uit de beeldverwerking – om belangrijke mutaties van onbelangrijke mutaties te onderscheiden.

Bepaalt je DNA het risico op het krijgen van boezemfibrilleren?
Dr. M. (Michiel) Rienstra (m), UMCG – Cardiologie
Een op de vier mensen krijgt boezemfibrilleren. Het is moeilijk te voorspellen wie boezemfibrilleren krijgt. De onderzoekers zullen de genetische en klinische karakteristieken van duizenden deelnemers van een Gronings bevolkingsonderzoek bestuderen, om nieuwe aanknopingspunten voor preventie van boezemfibrilleren te vinden.

Sacrifice: consequences for individual and relationship well-being
Dr. F. (Francesca) Righetti (v), VU – Social and Organizational Psychology
When people in a close relationship want different things, they need to decide whether to pursue self-interest or sacrifice for their close other. Researchers will examine what are the consequences of these decisions for the individual and the relationship well-being.

Samenwerking tussen wetenschap en ondernemers

Dr. F.J. (Frank) van Rijnsoever (m), UU – Innovatiewetenschappen
Samenwerking tussen wetenschap en ondernemers is belangrijk voor onze kenniseconomie. Dit onderzoek bestudeert individuele keuzes tot samenwerking. Bij elkaar vormen deze samenwerkingen een ‘kennisnetwerk’. De onderzoeker gaat na hoe individuele keuzes de vorming van een kennisnetwerk beïnvloeden.

Oorzaken van massa-extinctie in zee

Dr. M. (Micha) Ruhl (m), UU – Organische Geochemie
Biodiversiteit op land en in zee zal mogelijk afnemen als gevolg van het massaal vrijkomen van broeikasgassen. De onderzoekers bestuderen oceanografische veranderingen tijdens het op grote schaal vrijkomen van broeikasgassen en het wereldwijd uitsterven van plant- en diersoorten, ~183 en ~200 miljoen jaar geleden.

Filming catalysts at work
Dr. ir. (Javier) Ruiz-Martínez (m), UU – Inorganic Chemistry
New feedstocks and processes for the production of chemicals and fuels are needed. For such processescatalyst are required. This research project aims to understand how these catalysts operate by using tools which enables to study them while they are working.

Chemical signatures of first stars
Dr. S. (Stefania) Salvadori (v), RUG – Kapteyn Instituut
Almost 300 million years after the Big Bang the first stars shone and produced the key chemical ingredients for the development of today’s universe. This research aims to identify the chemical signatures of the first stars hidden in our galaxy.

Post-flooding trauma in plants
Dr. R. (Rashmi) Sasidharan (v), UU – Plant Ecophysiology
Excessive water from rains or floods cause both natural and cultivated plants to drown. Although some plant species can survive periods underwater, they will die once the flood waters recede. This project will investigate this post-flooding mortality in plants.

Virussen verbouwen het cellulaire interieur
Dr. H.M. (Hilde) van der Schaar (v), UMC St Radboud – Medische Microbiologie
Virussen hebben gastheercellen nodig om zich te vermenigvuldigen. De onderzoekers bestuderen hoe virussen verschillende eiwitten en lipide membranen van hun gastheercel kapen om fabrieken te maken voor productie van nieuwe virale genomische RNA-moleculen.

Een speld in een hooiberg zien
Dr. R. (René) Scheeringa (m), RU – Donders Instituut
Het brein wordt voortdurend gebombardeerd met informatie afkomstig uit de zintuigen. Slechts een deel van deze informatie is belangrijk en verdient onze aandacht. Dit onderzoek gaat na hoe het brein relevante informatie selecteert en irrelevante informatie negeert.

Digital Nationalism in China
Dr. F.A. (Florian) Schneider (m), UL – Sinology
China has more internet users than the EU has citizens. This has created a vibrant online sphere, but also forums for nationalist sentiments. Focusing on Sino-Japanese history, this project analyses how nationalism works in an emerging Great Power's digital networks.

Op zoek naar de erfelijkheid van ouderdomsdoofheid
Dr. M. (Margit) Schraders (v), UMC St Radboud – KNO
Veel ouderen hebben last van gehoorproblemen. Erfelijke factoren spelen hierbij een belangrijke rol maar hoeveel en welke is nog grotendeels onbekend. Onderzoekers gaan deze factoren opsporen met behulp van de nieuwste technieken voor DNA-onderzoek.

Reproductie in Roemenië: een abortuscultuur?
Dr. E. (Erica) van der Sijpt (v), UvA – Afdeling Sociologie en Antropologie
Ondanks drastische maatschappelijke veranderingen lijkt er in postcommunistisch Roemenië een 'abortuscultuur' te bestaan die geworteld is in het communistische tijdperk. Op basis van verschillende reproductieve ervaringen en herinneringen van drie generaties vrouwen worden veranderingen en continuïteiten in vruchtbaarheidsprakijken onderzocht.

Bootstrap-methoden voor tijdsvariërende processen
Dr. S.J.M. (Stephan) Smeekes (m), UM – Kwantitatieve Economie
Aangezien de eigenschappen van veel economische processen variëren over de tijd, is het belangrijk om econometrische technieken te gebruiken die betrouwbaar zijn als dergelijke veranderingen plaatsvinden. Dit onderzoek ontwikkelt zulke betrouwbare technieken door middel van de statistische methode de bootstrap.

Slimme, adaptieve polymere materialen
Dr. ir. M.M.J. (Maarten) Smulders (m), UT – MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, Biomoleculaire Nanotechnologie
In dit onderzoek worden nieuwe 'slimme' materialen gebaseerd op polymeren (plastics) ontwikkeld waarvan de eigenschappen en toepassingen kunnen worden gestuurd door externe prikkels, zoals licht, temperatuur, zuurgraad, chemische additieven. Dit maakt nieuwe toepassingen zoals zelfhelende materialen of gecontroleerde medicijnafgifte mogelijk.

Sharia in Revolution
Dr. N. (Nadia) Sonneveld (v), RU – Rechtssociologie
De plaats van de Sharia en de rechten van vrouwen vormen een bron van verhitte discussies in postrevolutionair Egypte. De onderzoeker kijkt welke implicaties deze controverses hebben in de rechtbanken; de plek waar Sharia, rechters en vrouwen samenkomen.

From the First Galaxies to the Peak of the Star Formation History
Dr. D.R.S.G. (David) Sobral (m), UL – Astronomy
I will use the largest telescopes with a unique wide-imaging technique which will allow me to follow galaxies like our own back in time. We will finally understand how galaxies formed and evolved in the last 13 billion years.

Manipulatie van het afweersysteem
Dr. R.M. (Robbert) Spaapen (m), NKI/AVL – Celbiologie II
Normale afweerreacties houden mensen gezond. Te zwakke of te felle afweerreacties leiden tot ziektes zoals kanker of reuma. De onderzoekers gaan zoeken naar eiwitten die de afweerreactie negatief beïnvloeden om deze reactie weer de goede kant op te kunnen sturen.

Marginalisatie van politieke partijen en hun ideeën door de media
Dr. mr. J.H.P. (Joost) van Spanje (m), UvA – Politieke communicatie
Tijdens verkiezingscampagnes brengen massamedia politieke partijen en hun ideeën in beeld. De media kunnen hierbij bepaalde partijen en ideeën (al dan niet bewust) negeren, ridiculiseren of stigmatiseren. Dit project onderzoekt in hoeverre dit gebeurt, en in hoeverre dit verkiezingsuitslagen beïnvloedt.

Optimaal kwantificeren van risico en optimale portefeuillekeuze onder ambiguïteit
Dr. M. (Mitja) Stadje (m), UvT – Econometrie & Operationele Research
Beslissingen van managers en regelgevende instanties in de financiële sector zijn typisch gebaseerd op kanstheoretische modellen die niet altijd adequaat zijn. Dit project heeft als doel het bepalen van optimale kapitaalbuffers voor banken en optimale portefeuillesamenstellingen, rekening houdend met modelonzekerheid.

Bedrijvigheid en criminaliteit
Dr. W. (Wouter) Steenbeek (m), NSCR
Criminaliteit vindt vaak plaats rond locaties van horeca en detailhandel. De onderzoeker achterhaalt in hoeverre deze en andere bedrijven ook daadwerkelijk de oorzaak zijn van die criminaliteit, en welke combinaties van bedrijfsfuncties en woonfuncties de minste criminaliteit opleveren.

Economische gevolgen gebruik sensoren op melkveebedrijf
Dr. ir. W. (Wilma) Steeneveld (v), WUR – Bedrijfseconomie
Sensoren kunnen het managen van grote groepen koeien vergemakkelijken. De belangrijkste reden voor melkveehouders om niet te investeren in sensoren is het gebrek aan inzicht in de economische gevolgen. Dit onderzoek ontwikkelt modellen om die economische gevolgen te kwantificeren.

Samenwerken in de middeleeuwse stad
Dr. A. (Arie) van Steensel (m), UU – Geschiedenis
Inwoners van laatmiddeleeuwse steden moesten zelf sociale voorzieningen treffen, omdat een sterke overheid ontbrak. Dit onderzoek vergelijkt hoe stedelingen in Engeland, Italië en de Nederlanden dat deden door samen te werken en zich te organiseren in ambachtsgilden, broederschappen en buurten.

Romeinse kolonies: geen steden maar dorpen?
Dr. T.D. (Tesse) Stek (m), UL – Archeologie
Romeinse kolonies worden doorgaans als trotse steden gezien. Nieuw onderzoek wijst echter juist op een niet-urbaan nederzettingssysteem, waarin dorpen een centrale rol speelden. De onderzoekers bekijken hoe dit systeem werkte. Daarvoor onderzoeken ze Latijnse inscripties en doen ze archeologisch veldwerk.

Revalideren met een robot
Dr. ir. A.H.A. (Arno) Stienen (m), UT – Biomedische Werktuigbouwkunde
Na een beroerte moeten vaak eenvoudige, dagelijkse bewegingen opnieuw aangeleerd worden. Denk daarbij aan eten of schrijven. De onderzoeker gaat een robot ontwerpen die daarbij kan helpen.

De successtrategie van kleurrijk plankton
Dr. M. (Maayke) Stomp (v), UvA – Aquatische Microbiologie
Fytoplankton, het gras van de zee, omvat een bont mengsel van soorten. Hun kleurrijke pigmenten zijn essentieel voor fotosynthese, maar duur omdat de bouwsteen stikstof schaars is. Dit onderzoek analyseert hoe stikstof-investeringen in verschillende pigmenten de wereldwijde soortensamenstelling bepalen.

De vermenigvuldiging van virussen loopt gesmeerd
Dr. ir. J.R.P.M. (Jeroen) Strating (m), UMC St. Radboud – Medische Microbiologie
Virussen hebben gastheercellen nodig om zich te vermenigvuldigen. Hiervoor kapen ze eiwitten en lipiden (vetten) van de gastheer. De onderzoekers gaan uitzoeken welke lipiden de virussen kapen, hoe ze dat doen en welke rol die lipiden spelen bij de vermenigvuldiging.

Sneller rekenen met kleinere getallen
Dr. T.C. (Marco) Streng (m), UU – Wiskunde
Bij databeveiliging en getaltheoretische experimenten worden dezelfde computerberekeningen uitgevoerd, met getallen van duizenden cijfers. Dit onderzoek maakt via meetkunde de getallen kleiner en daardoor de berekeningen sneller. Dit geeft nieuwe resultaten in de cryptografie, maar ook in de meetkunde zelf.

Wat maakt sociale interacties moeilijk?
Dr. J. (Jakub) Szymanik (m), RUG
Een sociaal leven vergt inzet en is complex. Sommige aspecten van een sociaal leven lijken moeilijker dan andere. Dit project probeert de factoren te identificeren die bijdragen aan de complexiteit van intelligente interacties.

Leren om alarm te slaan

Dr. C.N. (Chris) Templeton (m), WUR/NIOO-KNAW- Behavioural Ecology
Noodroepen zijn een cruciaal afweermiddel dat veel vogelsoorten gebruiken om aan roofdieren te ontkomen. Onderzoekers zullen testen hoe mezen leren verschillende soorten noodroepen te produceren en hoe informatie over roofdieren verspreid wordt over sociale netwerken en tussen verschillende mezensoorten.

De oorzaak van spraakontwikkelingsstoornissen
Dr. H.R. (Hayo) Terband (m), UU – UiL OTS
Spreken is een van de meest complexe menselijke vaardigheden. Niet alle kinderen komen het leerproces probleemloos door. Dit project onderzoekt welke neurocognitieve processen ervoor zorgen dat sommige kinderen niet goed kunnen leren spreken.

Wie wantrouwt wie?
Dr. J. (Jochem) Tolsma (m), RU – Sociologie
Gemengde scholen en buurten zijn minder hecht. Dit onderzoek kijkt of we in een gemengde omgeving vooral mensen buiten of binnen onze eigen groep wantrouwen. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van positieve en negatieve contactervaringen.

Leidt marktwerking tot segregatie?
Dr. J. (Justus) Uitermark (m), EUR – Sociologie
De overheid liberaliseert de woningmarkt maar heeft tegelijkertijd niet alle maakbaarheidsambities laten varen. Sinds de marktwerking is ingevoerd is er ook beleid om segregatie tegen te gaan en achterstandswijken te mengen. Hoe proberen overheden en woningcorporaties te sturen in een steeds meer geliberaliseerde markt? Lukt het om verdeelde steden te voorkomen?

Verbeterde graafanalyse met behulp van parallelle computertechnieken
Dr. A.L. (Ana Lucia) Varbanescu (v), TUD – EWI, Parallelle en Gedistribueerde Systemen
Graafanalyse wordt veelvuldig gebruikt in ons dagelijks leven: in autonavigatiesystemen, bij ov-reisadviezen, voor aanbevelingen van  boeken en muziek op basis van voorkeuren van vrienden. Terwijl grafen steeds groter worden en de analyse steeds complexer, wordt het op tijd krijgen van de juiste antwoorden steeds moeilijker. Dit onderzoek verkent het effectief gebruik van geavanceerde parallelle computertechnieken om de query-responsetijd voor complexe, grootschalige graven te minimaliseren.

De wiskunde achter knopen
Dr. R.I. (Roland) van der Veen (m), UvA – Wiskunde
Knopen spelen een belangrijke rol in de natuurkunde van zowel het allerkleinste als het allergrootste: Als verstrengeling van elementaire deeltjes, maar ook als zwarte gaten in het heelal. De onderzoekers slaan een wiskundige brug tussen deze twee extremen.

Bestuurlijke beloningen en financiële verslaggeving
Dr. D. (David) Veenman (m), EUR – BE (Accounting, Auditing & Control)
Financiële verslaggeving is essentieel voor het functioneren van kapitaalmarkten. Boekhoudschandalen zijn schadelijk voor een economie. Bestuurders hebben echter prikkels om financiële informatie te sturen naar eigen belang. Dit onderzoek analyseert hoe veranderingen in bestuurlijke beloningen kunnen leiden tot hogere kwaliteit financiële verslaggeving.

Het succes van elektronische dansmuziek
Dr. A.T. (Alex) van Venrooij (m), UvA – Cultuursociologie
Muziekgenres als house en techno zijn in Nederland zeer succesvol. Ze trekken veel publiek, krijgen veel media-aandacht en Nederlandse dj's zijn wereldwijd bekend. Dit onderzoek gaat na waarom Nederland – vergeleken met andere landen – een vruchtbare voedingsbodem is gebleken voor elektronische dansmuziek.

Invloed van DNA op sociale processen bij jongeren
Dr. M. (Maaike) Verhagen (v), RU – Behavioural Science Institute
Waarom zijn sommige jongeren beter sociaal geïncludeerd dan anderen? Om dit te onderzoeken wordt het oxytocine receptor-gen (betrokken bij sociaal gedrag tussen mensen) bestudeerd in relatie tot emotieherkenning, kijkgedrag tijdens interacties met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag.

Ancient organic matter that matters
Dr. J.E. (Jorien) Vonk (v), UU – Earth Sciences
Climate warming thaws frozen soils, releasing their organic matter as greenhouse gases into our atmosphere. This study will target the oldest yet most reactive form of organic matter, freeze-locked in Siberian-Arctic 'Yedoma', and assess its contribution to a warming climate.

Minder sterfte tijdens zwangerschap
Dr. ir. R. (Rik) Vullings (m), TU/e – Signal processing systems
Om goed te kunnen bepalen of een baby in de buik nog gezond is of dat medisch ingrijpen noodzakelijk is, hebben artsen meer informatie nodig dan ze momenteel kunnen krijgen. Dit onderzoek heeft als doel deze informatie te verschaffen.

Een polymeerlaag als aan/uit knop voor eiwitten
Dr. ir. W. M. (Wiebe) de Vos (m), UT – Membrane Science and Technology
De onderzoekers kijken of een dun laagje polymeer gebruikt kan worden om te schakelen tussen een situatie waarin de eiwitten verstopt zitten tussen de polymeren ('uit') en een situatie waarin de eiwitten boven de polymeerlaag uit steken ('aan').  

Queueing theory with less assumptions
Dr. N.S. (Neil) Walton (m), UvA – Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde
Results in queueing theory often rely on explicit knowledge of traffic characteristics. For instance, customer inter-arrival and service times are often assumed to be explicitly known. We gain tractability, but a key question is: are such assumptions realized? The primary objective of the proposed research is a fundamental analysis of queueing systems. However, the models studied are motivated by applications; so, the ultimate aim of this proposal is to construct robust formulae and scheduling policies that can be practically applied to real world queueing systems.

Supramoleculaire structuur van membraaneiwitten

Dr. M. (Markus) Weingarth (m), UU – Chemistry
Membraaneiwitten worden significant beïnvloed door hun lipidenomgeving, maar de manier waarop is niet duidelijk. Door de krachten van vaste-stof kernspinresonantie en moleculaire dynamica te verbinden, kan de complexe wisselwerking  tussen eiwit en membraan op atomair niveau onderzocht worden.

Speling in het wetenschappelijke raderwerk
Dr. S. (Sylvia) Wenmackers (v), RUG – Theoretische Filosofie
Elk raderwerk heeft speling nodig om te kunnen draaien. Natuurwetenschappers beschrijven de wereld met exacte wiskunde, maar ze beschikken ook over speling: meetfouten, benaderingen en idealisaties. Dit project zoekt naar een overkoepelende beschrijving van deze speling in termen van infinitesimalen.

No electrons inside
Dr. S. (Steffen) Wiedmann (m), RU – High Field Magnet Laboratory
Elektrische weerstand is begrepen sinds meer dan een eeuw. De nieuw ontdekte klasse van materialen, topologische isolatoren, heeft de unieke eigenschap om elektriciteit alleen aan hun oppervlak te geleiden. Dit project richt zich op de fundamentele eigenschappen in hoge magneetvelden.

Uitzicht op behoud van zicht
Dr. H.A.R. (Erwin) van Wijk (m), UMC St Radboud – Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Ogen registreren de wereld om ons heen. Door een foutje in de genetische code is dit bij sommige mensen echter niet het geval. Dit onderzoek richt zich op het maskeren van deze foutjes om het zicht voor deze mensen te behouden.

Papier en de opkomst van de moderne diplomatie
Dr. M.K. (Megan) Williams (v), RUG – Geschiedenis
Hoe gaan maatschappijen om met nieuwe kennistechnologieën? Rond 1500 voltrok zich een sterke ontwikkeling in de Europese diplomatie, terwijl tegelijk de papierproductie exponentieel toenam. De onderzoeker analyseert de invloed van de relatief nieuwe technologie van papier op de zestiende-eeuwse diplomatie.

Communicatie tussen cellen
Dr. M.D. (Martin) Witte (m), RUG – Bio-organische Chemie
Sulfaatgroepen spelen een belangrijke rol tijdens communicatie tussen cellen. De onderzoekers gaan de rol van deze modificatie onderzoeken door deze selectief te introduceren en door gereedschap te ontwikkelen waarmee de enzymen die sulfaatgroepen introduceren/verwijderen kunnen worden gevisualiseerd.

African by Design
Dr. M. (Marleen) de Witte (v), VU – Sociale en Culturele Antropologie
Amsterdamse jongeren met Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergronden geven samen vorm aan een nieuwe, Afro-Nederlandse identiteit. Lukt het ze etnische verschillen te overbruggen? De onderzoeker analyseert de vormgeving van Afrikaanse roots in media, cultuur en lifestyle en vraagt jongeren wat ze eigenlijk hebben met Afrika.

Geheugenmoleculen
Dr. G.M. (Geeske) van Woerden (v), Erasmus MC – Neurowetenschappen
Het CaM-kinase-eiwit is essentieel voor het geheugen. Echter de precieze rol die het speelt in de verschillende types hersencellen is onbekend. De onderzoekers willen dit nu onderzoeken door het eiwit specifiek in verschillende types hersencellen uit te schakelen.

TBS getest
Dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf (m), EUR – Strafrecht
De strafrechtelijke TBS-maatregel wordt gebaseerd op een onzekere gedragsdeskundige inschatting van de gevaarlijkheid. Dit onderzoek test de TBS-regeling aan de mensenrechten en aan het gedragswetenschappelijk 'bewijs' om in de toekomst zo goed mogelijk met die onzekerheid om te kunnen gaan.

Racistische praat en vreemdelingenhaat
Dr. M.H.W. (Maarten) Van Zalk (m), UU – Pedagogiek
Racistische jongeren gaan vooral om met vrienden die racistische opvattingen hebben. M aar het is onduidelijk op welke manier vrienden elkaar beïnvloeden door racistische opvattingen te delen. De onderzoekers bekijken hoe vrienden praten over immigranten en hoe ze vreemdelingenhaat kunnen tegenwerken.