Toekenningen Veni 2011

159 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers ontvingen een Veni-subsidie. Elke onderzoeker kreeg 250.000 euro. 965 onderzoekers vroegen dit jaar een Veni aan bij NWO. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland. De Veni-onderzoekers staan aan het begin van hun carrière, maar hebben wel al aangetoond dat zij een opvallend talent bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zij behoren internationaal tot de top van hun veld. 159 onderzoekers ontvangen nu een Veni. Dat betekent dat 16,5 procent van de onderzoekers die deze ronde een aanvraag heeft gedaan voor een Veni er ook een toegewezen krijgt. Het aantal zeer goede voorstellen dat NWO ontvangt ligt veel hoger.

Darmbacteriën als oorzaak van reuma
Dr. S. (Shahla) Abdollahi-Roodsaz (v) UMC St Radboud - Reumatologie

Reuma is een ernstige gewrichtsziekte veroorzaakt door het eigen afweersysteem. Ons afweersysteem wordt sterk beïnvloed door darmbacteriën. De onderzoekers bestuderen het samenspel tussen de darmbacteriën, het afweersysteem en reuma en analyseren welke bacteriën, via welk proces de ziekte veroorzaken.

Ritsende eiwitten veroorzaken (start)problemen bij de ziekte van Parkinson
Dr. S. (Sanne) Abeln (v) 1982, VU - IBIVU
De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door het aan elkaar ritsen van eiwitten in lange ketens. Net als voor echte ritssluitingen, is het aan elkaar haken van de eerste tanden (eiwitten) moeilijk, maar gaat het ritsen daarna snel. Het vermijden van de start kan daarom de ziekte voorkomen. Door gecombineerde computersimulaties en experimenten wordt het mechanisme van de beginnende eiwitrits ontrafeld.

Wat vertellen oude broeikasrivieren?
Dr. H.A. Abels (m) 1980, UU - Aardwetenschappen
Opwarming van de aarde verandert de temperatuur en neerslag op land. In klei- en zandarchieven van 53 miljoen jaar oud in Noord-Amerika ligt informatie opgeslagen over klimaatveranderingen tijdens korte extreem warme periodes. In dit onderzoek wordt uitgeplozen wat er precies gebeurde.

De psychologische gevolgen van onbewust gedrag
Dr. M.A. (Marieke) Adriaanse (v) 1983, UU – Klinische en Gezondheidspsychologie
Veel gedrag ontstaat onbewust, waardoor we niet weten waarom we dit gedrag uitvoeren. De onderzoekers bestuderen de emotionele gevolgen van deze ontbrekende verklaring en de pogingen die mensen doen om hun onbewuste gedrag achteraf te verklaren.

Politici en de media: wie leidt de dans?
Dr. W.H. (Wouter) van Atteveldt (m) VU – Communicatiewetenschappen
Politici hebben de media nodig om hun publiek te bereiken, terwijl journalisten de politici ook nodig hebben als bron van nieuws. Wie leidt deze dans: domineren media het politieke debat of zijn zij juist  een speelbal in de handen van handige politici?

Ontstekingsreuma: op weg naar preventie
Dr. ing. E.G.M. (Lisa) van Baarsen (v) AMC/UvA - Klinische Immunologie & Reumatologie
Sommige mensen hebben antistoffen in hun bloed die gepaard gaan met een verhoogd risico op het krijgen van ontstekingsreuma. De moleculaire veranderingen in gewrichten en lymfeklieren van deze risicopersonen zullen worden onderzocht. Het einddoel is preventieve therapie te ontwikkelen.

Onzichtbaar licht helpt plastic zonnecellen beter werken
Dr. A.A. (Artem) Bakulin (m) AMOLF
Het printen van plastic zonnecellen als een krant: het is een droom die werkelijkheid kan worden als elektriciteit door plastic zou stromen zonder barrières. De onderzoekers zullen infrarood licht gebruiken om deze barrières te identificeren en te verwijderen.

Quantum Transport in Novel Heterogeneous Layered Materials
Dr. A. (Amelia) Barreiro (v) TU Delft – Applied Physics
A new method to exploit the wide range of strongly layered materials and create novel 2D-materials is proposed and will provide a novel pathway of producing heterogeneous systems as the layering structure can be used to control the electronic properties.

Vreemde materialen in het lichaam
Dr. Y.M. (Yvonne) Bastiaansen-Jenniskens (v) Erasmus MC - Orthopedie
Kunststof, metaal of keramische materialen kunnen in het lichaam gebruikt worden ter behandeling van aandoeningen. Deze materialen kunnen ontsteking en/of pijn veroorzaken. In dit onderzoek wordt een manier ontwikkeld om materialen en behandelingen voor hun reacties te testen.

Voorspellen van prehistorische landschappen

Dr. R. (Roy) van Beek (m) UL – Archeologie
De prehistorische mens leefde in een continu veranderend landschap. Met computersimulaties brengen de onderzoekers die veranderingen in kaart. Dat geeft inzicht in de dynamiek van vroegere leefwerelden. Dezelfde kennis is ook belangrijk voor de toekomstige bescherming van ons archeologisch erfgoed.

Placebo-effecten van marketingacties
Dr. (Bram) van den Bergh (m) EUR - Marketing Management
Louter door het geloof dat dure producten beter zijn dan goedkope producten kan de waargenomen kwaliteit van eenzelfde product veranderen. Onderzoekers gaan na hoe lang zulke placebo-effecten van marketingacties standhouden doorheen de tijd.

Hoe bacteriën worden vernietigd
Dr. J. (Jovanka) Bestebroer (v) UMCU - Celbiologie  
Bacteriën worden door cellen van het immuunsysteem herkend, opgenomen en opgeruimd. De onderzoekers gaan analyseren hoe bacteriën in de cel gezien worden om een betere vernietiging op te wekken. Ook zullen ze kijken hoe bacteriën dit proces kunnen ontwijken.

Varen en financieren
Dr. C.J. (Christiaan) van Bochove (m) UU – Sociale en Economische Geschiedenis
Economie en samenleving kunnen niet zonder betalingsverkeer. In pre-industrieel Nederland waren er echter geen moderne banken. Dit onderzoek laat zien hoe schippers het betalingsverkeer tussen steden organiseerden. De vele waterwegen en sterke organisatie van personen- en goederenvervoer maakten dit mogelijk.

Eiwitnanoporiën als nanoreactoren
Dr. A.J. (Arnold) Boersma (m) RUG - GBB
De onderzoekers zullen een eiwitnanoporie op een nieuwe manier construeren, zodat deze eiwitten toegepast kunnen worden als nanoreactoren. In de nanoporiën worden de belangrijkste chemische omzettingen bestudeerd en inzichten verkregen die niet toegankelijk zijn met behulp van bestaande technieken.

Ruiken aan overgewicht
Dr. S. (Sanne) Boesveldt (v) WUR – Humane Voeding
De geur van (vet in) voedsel speelt een belangrijke rol bij eetgedrag. In dit project wordt onderzocht in hoeverre de hersenen van mensen met overgewicht anders reageren op voedselgeuren. Aansluitend proberen de onderzoekers eetgedrag in slanke mensen te beïnvloeden, als model voor overeten.

Deep recessions - Dynamic Multiple Thresholds with Endogeneity
Dr. O. (Otilia) Boldea (v) UvT - Econometrics
'This is not your father's recession'- Paul Krugman, 2009. The purpose of this project is to develop a statistical methodology for identifying and quantifying the key differences between the current recession and those in the recent past.

Gezinsmigratiebeleid in Duitsland, Frankrijk en Nederland

Dr. S.A. (Saskia) Bonjour (v) UL - Instituut voor Geschiedenis.
Waarom hebben Europese landen sinds de jaren vijftig vele duizenden gezinsmigranten toegelaten, terwijl ze zeiden 'geen immigratielanden' te willen zijn? Dit onderzoek zoekt het antwoord op die vraag in de archieven van Duitse, Franse en Nederlandse ministeries en parlementen.

Hoe omgevingsfactoren het leven vormgeven
Dr. F. (Filipe) Branco dos Santos (m) VU - Bio-informatica
Het leven ontwikkelt zich in een doorlopend veranderende omgeving. Gebruikmakend van wiskundige modellen en ruim duizend generaties evolutie-experimenten in het laboratorium, verkent de onderzoeker de wijze waarop veranderende omgevingsfactoren het leven zelf vormgeven.

Bewustzijn en ons brein
Dr. ir. J.W. (Jan) Brascamp (m) UvA - Cognitive Neuroscience
Hoe ontstaat bewuste waarneming uit hersenenprocessen? Hier gebruiken hersenwetenschappers visuele illusies waarvan de waarneming varieert: dezelfde afbeelding lijkt steeds iets anders. De onderzoekers meten welke hersenactiviteit met die veranderende waarneming gepaard gaat, om te ontdekken hoe hersenprocessen bewuste waarneming bepalen.

Verankeren van duurzame diversiteit in organisaties
Dr. M.C.L. (Marieke) van den Brink (v) RU - Institute for Management Research
Diversiteitsbeleid in Nederlandse organisaties blijkt nauwelijks effectief op lange termijn. Dit onderzoek bouwt een theoretisch raamwerk rond organisatieverandering door het bestuderen van enkele succesvolle initiatieven. Welke strategieën, netwerken en bronnen gebruiken individuele veranderaars om hun eigen leerproces rond diversiteit duurzaam te verankeren in organisaties?

Inslagen van kosmische neutrinos op de maan
Dr. S. Buitink, RUG - Kernfysisch Versneller Instituut (KVI)
De aarde ondervindt een voortdurend bombardement van kosmische deeltjes. Waar komen ze vandaan en hoe worden ze geproduceerd? Dat zijn belangrijke vragen in de astrofysica en nieuwe detectie methoden zijn nodig om de antwoorden te vinden. In dit onderzoek wordt een techniek ontwikkeld om de inslagen van kosmische neutrinos in de maan te meten met de revolutionaire Nederlandse radiotelescoop LOFAR.

Nazarius' lofrede op Constantijn de Grote
Dr. D.W.P. (Diederik) Burgersdijk (m) RU - Instituut voor historische, culturele en literaire studies
Tijdens de regering van Constantijn de Grote houdt de Gallische redenaar Nazarius een officiële toespraak tot de keizer. Deze rede bevat belangrijke informatie over de toestand van het Romeinse rijk in de vroege vierde eeuw, toen het christendom aan een snelle opmars begon. Dit onderzoek bestudeert de fraai vormgegeven rede als literair product en spiegel van zijn tijd.

Natuur 2.0
Dr. B.E. (Bram) Büscher (m) EUR - Institute of Social Studies
Om mensen te betrekken bij natuurbehoud wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van interactieve 'web 2.0' en sociale media. Mensen worden gestimuleerd om online natuur te 'creëren' en zo natuurbeschermingsorganisaties en hun interventies te steunen. Dit project onderzoekt het nieuwe fenomeen van Natuur 2.0 en hoe zich dit verhoudt tot lokaal natuurbeheer en ontwikkelingsvraagstukken in Zuidelijk Afrika.

Climate change, extreme droughts and biodiversity conservation
Dr. J. (Jofre) Carnicer (m) RUG - Community and Conservation Ecology Group (COCON)
Climate change is causing more frequent and warmer extreme drought events that impact European biodiversity. The researchers will quantify the response of forests, birds and butterflies to extreme droughts using demographic and genetic techniques.

Software-defined radio: dream to reality
Dr. Y. (Youngcheol) Chae (m) TU Delft - Microelectronics
Software-Defined Radio (SDR) gebruikt digitale signaalbewerking om flexibel draadloos te communiceren, maar het gebrek aan een geschikte analoog-naar-digitaalomzetter (ADC) staat de realisatie van SDR in de weg. Met massaal parallelle, energie-efficiënte 'oversampling' ADC's zou een flexibele ADC voor SDR gerealiseerd kunnen worden.

Tumoren laten oplichten met nanodeeltjes om de chirurg te helpen tijdens de operatie
Dr. P.T.K. (Patrick) Chin (m) NKI/AVL – Radiologie
Zeer kleine deeltjes van (half)geleiders kunnen verschillende kleuren licht uitzenden. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe deze deeltjes gemaakt en gebruikt kunnen worden om kankertumoren te laten oplichten, zodat chirurgen de tumoren beter zien tijdens de operaties.

De vrije markt aan banden
Dr. R.J.G. (Rutger) Claassen (m) UL– Politieke Wetenschappen
Vrije marktwerking stuit in veel contexten op bezwaren. Markten worden daarom vaak gereguleerd, opdat kwetsbare publieke belangen beschermd worden. Dat gebeurt echter lang niet altijd consistent en overtuigend. Dit onderzoek bestudeert de achterliggende normatieve criteria voor regulering. Doel is te komen tot een politiek-filosofische theorie om ingrepen in de vrije markt te legitimeren.

Beyond New Jerusalem
Dr. S. (Stefan) Couperus (m) UU - Geschiedenis
Na hun vernietiging door bommen, werden Rotterdam, Coventry en Le Havre naoorlogse iconen van welvaart en wederopbouw. Deze steden herrezen na 1945 naar de ideaalbeelden van planners, althans dat is de heersende opvatting. Dit onderzoek laat daarentegen zien dat al ruim voor 1945 een systematische omgang met veranderende stedelijke ruimte bestond. Bommen en planners waren daarbij geen doorslaggevende factoren.

Bloedstamcellen en hun buren
Dr. M. (Mihaela) Crisan (v) Erasmus MC - Erasmus Stamcel Instituut (ESI), Celbiologie
Bloedstamcellen ontstaan in het embryo door de invloed van speciale helpercellen in hun omgeving, maar de rol van deze helpercellen is onduidelijk. Door selectief helpercellen te verwijderen, analyseren de onderzoekers hun effect op de bloedstamcellen.

Sociaal klimaat en prosocialiteit in chimpansees
Dr. K. (Katherine) Cronin (v) Max Planck Institute - Comparative Cognitive Anthropology Group
Wetenschappers zullen het natuurlijke gedrag van vier semi-wilde chimpanseepopulaties bestuderen om te bepalen op welke manier het sociale klimaat de expressie van hulpverlenend gedrag beïnvloedt in één van onze nauwste verwanten.

Informatievolgsysteem voor spiegelneuronen in het brein
Dr. E.S. (Emily) Cross (v) RU - Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour
Onze eigen lichamelijke ervaring faciliteert ons begrip van andermans acties. Maar hoe begrijpen we onbekende acties? Dit project toetst een herformulering van de theorie over spiegelneuronen om zo de interactie tussen actie en perceptie beter te kunnen verklaren.

How do molecules crystallise?
Dr. A.J. (Aurora) Cruz-Cabeza (v) UvA – Computational Chemistry
Drug molecules are usually delivered as crystals in tablets. Molecules can often crystallise in different crystal structures, with different properties, and these crystal structures are often achieved through changes in crystallisation conditions. This research project aims to understand the pathways by which molecules crystallise using molecular modelling.

Balancing social and economic rights in the EU
Dr. M. (Mark) Dawson (m) UM - International and European Law
In recent years, EU law has faced increasing conflict between social rights - such as to universal healthcare and education - and economic rights, such as the free movement, in the EU, of goods, workers and services. This research project will examine how courts and policy-makers interact in balancing these rights.

Zoeken naar ontstekingseiwitten die diabetes veroorzaken
Dr. A. (Abbas) Dehghan (m) Erasmus MC – Epidemiologie
Een derde van de gevallen van diabetes wordt veroorzaakt door chronische ontsteking. We weten niet precies welke ontstekingseiwitten de boosdoeners zijn. Dit onderzoek gebruikt nieuwe genetische technieken om ontstekingseiwitten te vinden die diabetes veroorzaken.

In kaart brengen van Galactische vuurtorens
Dr. A.T. (Adam) Deller (m) ASTRON
Radiopulsars gedragen zich als Galactische vuurtorens. Hun krachtige, snel roterende stralenbundels worden over enorme afstanden als 'pulsen' waargenomen. Dit project combineert signalen van radiotelescopen verspreid over de hele wereld om een nauwkeurige 3D-kaart van het Galactische vuurtorennetwerk te maken.

Mobiel virulentie-DNA in schimmels
Dr. H.C. (Lotje) van der Does (v) UvA – Fytopathologie
In de schimmel die verwelkingsziekte van tomatenplanten veroorzaakt is een chromosoom ontdekt met virulentiegenen. Dit chromosoom kan overspringen naar andere schimmelstammen, waardoor nieuwe pathogenen ontstaan. De onderzoeker gaat na hoe de 'normale' chromosomen met het reislustige chromosoom samenwerken.

EU buitenlandse betrekkingen: invloed op de eigen huiskamer
Dr. C. (Christina) Eckes (v) UvA – Afdeling Internationaal en Europees Publiek Recht
De Europese Unie is steeds vaker een zelfstandige speler op het internationale toneel. Dit onderzoek kijkt naar de onbedoelde en indirecte effecten van dit optreden op haar fundamentele rechten, grondbeginselen en interne machtsverhoudingen.

Na regen komt zonneschijn
Dr. S. (Stefan) Engels (m) VU – Aardwetenschappen
Het klimaat verandert. Dit gebeurt omdat zowel de mens als de zon het klimaat beïnvloeden. De onderzoeker zal aan de hand van insecten- en andere fossieltjes onderzoeken hoe sterk de invloed van zonnevlekken op zowel temperatuur als neerslag is.

Changing climate – changing behavior
Dr. T. (Tatiana) Filatova, UT - CSTM
Chances of catastrophic floods increase dramatically with climate change, impacting people’s choices of where to live. To support policymaking, this project combines computer simulations of adaptive behavior in land markets with the observation of real human choices in risky situations.

Denken we in onze moerstaal?
Dr. M.E.P. (Monique) Flecken (v) RU - DCC
Alledaagse situaties worden in verschillende talen op verschillende manieren besproken. Bepaalde zinsconstructies en werkwoordsvormen zijn namelijk taalafhankelijk. Wij onderzoeken de invloed van de moedertaal op het denken over situaties bij een- en tweetalige personen: denken 'tweede-taal-leerders' in hun moedertaal of in hun tweede taal?

Hoe psychologische en sociale factoren de evolutie van taal beïnvloeden.
Dr. M. (Michael) Franke (m) UvA - Instituut voor Logica, Taal en Berekening/Wijsbegeerte
Taal heeft kunnen evolueren, doordat de mens klanken op regelmatige manier is gaan gebruiken voor verschillende sociale doeleinden. Dit project onderzoekt het effect van psychologische en sociale factoren op de evolutie van taal, met bijzonder nadruk op verschillen in de betekenis van bijvoeglijke naamwoorden.

De grenzen van het onbewuste
Dr. S. (Simon) van Gaal (m) Neurospin Center - Neuroimaging Unit (Gif-sur-Yvette, Frankrijk)
In hoeverre beïnvloeden onbewuste processen ons gedrag en onze beslissingen? En wanneer spelen bewuste processen hierin een cruciale rol? Om deze vragen te beantwoorden gaan de onderzoekers op zoek naar de grenzen van onbewuste processen in het brein en in ons gedrag.

Health and work, which policies work?
Dr. P. (Pilar) García-Gómez (v) EUR - Erasmus School of Economics
Several policies are in place in the EU to help the disabled to be employed. The researcher will investigate their success in achieving this goal with a specific focus on the last reforms implemented in the Netherlands.

Islamitische biomedische ethiek tussen twee werelden
Dr. M. ( Mohammed) Ghaly (m) UL - Godsdienstwetenschappen, Islamitische Theologie
De recente biomedische ontwikkelingen vereisen een diepgaande discussie over de (on)ethische aspecten van deze razende ontwikkelingen. Dit onderzoek geeft een analyse van deze moderne discussie, binnen de islamitische traditie, in zowel de islamitische wereld als hier in het Westen.

Van dubbelster naar enkele ster
Dr. E. (Evert) Glebbeek (m) RU - Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
Soms smelt een dubbelster samen tot een enkele ster. Deze ster heeft bijzondere eigenschappen en kan de voorloper zijn van een krachtige explosie, bijvoorbeeld een gammaflits of supernova. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe techniek om deze sterren te onderzoeken.

Bedreiging en conflict binnen managementteams

Dr. L.L. (Lindred) Greer (v) UvA – Arbeids- & Organisatiepsychologie
Teams met veel macht, zoals managementteams of taakgroepen van wereldleiders, hebben een enorm impact op de maatschappij. Echter, ze hebben vaak last van conflicten over macht. Dit onderzoek gaat na welk sociaalpsychologisch proces daar voor zorgt.

Zoektocht naar nieuwe antibiotica

Dr. J. (Jacob) Gubbens (m) UL – Moleculaire Biotechnologie
Het aantal bacteriële infecties dat onbehandelbaar is met huidige antibiotica neemt snel toe. De onderzoekers zullen nieuwe strategieën ontwikkelen om antibiotica en enzymen makkelijker te kunnen identificeren in grondbacteriën. Op deze manier worden nieuwe oplossingen geboden voor urgente problematiek.

Valerius' Argonautica
Dr. M.A.J. (Mark) Heerink (m) UL – Griekse en Latijnse taal en cultuur
Het epos Argonautica van de Romeinse dichter Valerius Flaccus wordt tegenwoordig gezien als een imitatie van Vergilius' beroemde epos Aeneis. Door middel van een metapoëtische lezing zal dit project aantonen dat Valerius zich juist afzet tegen zijn vermeende model.

Groen beleid voor de bouwsector
Dr. ir.  J.J. (Jeroen) van der Heijden (m) TU Delft – Bestuurskunde
De bouwsector is één van de meest vervuilende industrieën die we kennen. Toch realiseren bouwbedrijven vrijwillig duurzame en 'groene' gebouwen zonder dat de overheid ze daartoe verplicht. Dit onderzoek gaat na waarom en hoe deze bedrijven dat doen.

Evolutie in heterogene omgevingen
Dr. R. (Rutger) Hermsen (m) TU Delft - Bionanoscience
Ruimtelijke aspecten kunnen een essentiële rol spelen in biologische evolutie. Toch worden ze in wiskundige modellen vaak buiten beschouwing gelaten. Dit onderzoek gebruikt wiskunde, simulaties en experimentele gegevens om te begrijpen hoe een heterogene omgeving evolutieprocessen kan beïnvloeden of versnellen.

How reward guides vision
Dr. C. (Clayton) Hickey (m) VU - Cognitive Psychology
Vision is biased towards objects that have garnered reward in prior experience, suggesting that the neural systems that signal outcome can change the way the brain deals with visual input. This project will investigate the neurocognitive principles that underlie this interaction.

Eenduidig is het woord niet
Dr. L. (Lotte) Hogeweg (v) RU - Taalwetenschappen
Woorden zijn enorm flexibel in hun betekenis. In het Nederlands krijgt bijvoorbeeld een woord als 'sterk(e)' heel verschillende interpretaties in 'sterk als een beer', 'sterke koffie' of 'een sterk verhaal'. Dit onderzoek gaat na hoe we ondanks deze flexibiliteit elkaars woorden toch zo goed begrijpen.

Op zoek naar de genetische oorzaak van miskramen

Dr. A. (Alexander) Hoischen (m) UMC St Radboud - Antropogenetica
Onderzoekers gaan met revolutionaire genoomtechnieken op zoek naar DNA-variatie die ernstige miskramen veroorzaakt. Hierdoor ontstaat meer begrip over de oorzaken hiervan en hopen de onderzoekers tevens cruciale ontwikkelingsgenen op het spoor te komen.

Representatie van muziek
Dr. A.K. (Aline) Honingh (v) UvA – ILLC
De beste representatie van muziek (bv. notenschrift, mp3) hangt af van de toepassing. Dit project zoekt de optimale representatie voor muziekclassificatie (bv. jazz, rock). Het onderzoek leidt tot een beter begrip hoe mensen muziek classificeren, en tot toepassingen zoals muziekzoekmachines.

Waardevolle implementatie met informatie over zorg
Dr. ir. T. (Ties) Hoomans (m) University of Chicago – Section of Hospital Medicine
Om de patiëntenzorg te verbeteren, is onderzoek en implementatie nodig. Deze studie beschrijft hoe het effect van investeringen in deze activiteiten op integrale wijze kan worden geanalyseerd. De waarde van implementatiestrategieën kan namelijk afhangen van de onderzoeksresultaten van mogelijke zorginterventies.

Zout en hoge bloeddruk: de rol van de nier
Dr. E.J. (Ewout) Hoorn (m) Erasmus MC – Interne geneeskunde
Na roken en overgewicht lijkt zout het nieuwe gevaar voor de volksgezondheid. Zout verhoogt de bloeddruk, maar hoe dat werkt is onduidelijk. De onderzoekers denken dat een speciaal zoutkanaal in de nier de missende schakel is tussen zout en bloeddruk. Er wordt onderzocht hoe en waarom onze leefstijl dit zoutkanaal activeert.

Goed cholesterol gevat in genen
Dr. G.K. (Kees) Hovingh (m) AMC-UvA, afdeling Vasculaire Geneeskunde
Een verlaagd HDL-cholesterol resulteert in een toegenomen risico op hart en vaatziekten. De onderzoekers gaan middels genetische analyse na wat de variatie in HDL bepaalt, om zo inzicht te krijgen in de vorming en afbraak van HDL.

Adaptive radio, a solution for future smart phones
Dr. C. (Cong) Huang (m) 26-03-1980, TU Delft – Delft Institute of Microsystems and Nanoelectronics (DIMES)
Adaptive radios will allow future mobile phone users to extend their network connectivity and services without any hardware replacement. These new adaptive handsets will become cheaper, more functional, power efficient and compact. This research will develop a novel technology platform that solves for the remaining bottlenecks of adaptive radios.

Golven vs. Gaten
Dr. H.J. (Hermen Jan) Hupkes (m) University of Missouri – Dept. of Mathematics
Het isolatiemateriaal rondom zenuwen in het lichaam wordt regelmatig onderbroken door gaten, die voor het rekengemak vaak worden genegeerd. De wiskundigen gaan onderzoeken wat er gebeurt met elektrische golfjes die dit soort gaten moeten oversteken.

Puzzelen aan evolutie
Dr. L.J.J. (Leo) van Iersel (m) Centrum voor Wiskunde en Informatica - Life Sciences
Ver terugkijkend in de tijd, zijn alle mensen, dieren, planten en bacteriën familie van elkaar. De verwantschappen tussen al deze soorten vormen een ingewikkeld netwerk. Wiskundigen gaan nu DNA-gegevens gebruiken om dit netwerk in elkaar te puzzelen.

Kleine bloedvaatjes, grote gevolgen
Dr. M.K. (Kamran) Ikram (m) Erasmus MC – Epidemiologie & Oogheelkunde
Kinderen met een laag geboortegewicht hebben een grote kans op latere leeftijd hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Mogelijk spelen daarbij de kleine bloedvaatjes in het lichaam een belangrijke rol. De onderzoekers zullen nagaan aan de hand van metingen aan de kleine bloedvaatjes in het netvlies welke rol deze vaatjes spelen in de ontwikkeling van het hart- en vaatstelsel op de kinderleeftijd en uiteindelijk ziekte op latere leeftijd.

Partners tegen multiple sclerose
Dr. J. (Juan) Ilarregui (m) VUmc - Immunology
Multiple Sclerose is een ziekte waarbij het immuunsysteem de hersenen aantast. De onderzoekers willen met behulp van twee eiwitten een therapie ontwikkelen die de schadelijke immuuncellen afremt, zodat het ziekteproces wordt vertraagd.

De watertoren van Azië
Dr. W.W. (Walter) Immerzeel (m) UU - Fysische Geografie
De bergketens van Azië en het Tibetaanse plateau zijn een bron van water voor miljoenen mensen. Door klimaatverandering vermindert de sneeuwbedekking, worden de gletsjers kleiner, maar gaat het ook meer regenen. Dit heeft grote gevolgen voor het watervoorzienend vermogen van deze 'watertoren'. Dit onderzoek brengt deze veranderingen op verschillende schaalniveaus in kaart.

Massivizing online games through cloud computing
Dr. A. (Alexandru) Iosup (m) TU Delft - EEMCS, Parallel and Distributed Systems Group
Online games entertain millions of players world-wide, but cannot scale further. Computer scientists aim to massivize online games by replacing current IT infrastructure (owned) with cloud computing (leased), and by reducing the impact of variability in IT demand and service.

Oorzaken en gevolgen van negatief interetnisch contact
Dr. E. (Eva) Jaspers (v) UU
Wanneer verschillende groepen samenleven, vinden er altijd ook vervelende ontmoetingen plaats tussen de leden van die verschillende groepen. Dit project onderzoekt wie er meer kans loopt op dergelijke negatieve interetnische ervaringen en wat de consequenties zijn voor houdingen naar de andere groep. Bovendien wordt onderzocht of het effect van negatieve ervaringen afhankelijk is van de (diversiteit van de) context waarin deze plaatsvinden.

Archaeology of the Milky Way Galaxy
Dr. S. (Shoko) Jin (v) Rijksuniversiteit Groningen - Astronomy
The outskirts of our Milky Way Galaxy host streams of stars and gas that were stripped from smaller galaxies during fatal, close encounters. By studying their motions, this project aims to determine the distribution of the invisible dark matter around our Galaxy.

Nieuwe technieken, betere 3D eiwitmodellen
Dr. R.P. (Robbie) Joosten (m) NKI-AvL - Biochemie
Levenswetenschappers hebben kristallografische 3D eiwitmodellen nodig om het leven in de cel te begrijpen en medicijnen te ontwikkelen. In dit onderzoek worden nieuwe, volledig automatische, computertechnieken ontwikkeld om een kristallografisch experiment efficiënter naar een kwalitatief hoogstaand 3D eiwitmodel te vertalen.

De taal van de politiek
Dr. H.G.J. (Harm) Kaal (m) RU - Geschiedenis
De taal van politici is meer dan een transportmiddel voor hun politieke standpunten. Taal herbergt ook identiteitsvormende concepten en vertogen die door politici worden gebruikt om kiezers aan hun politieke partij te binden. Dit onderzoek bestudeert de ontwikkeling van deze taal van politieke bewegingen in Nederland vanaf het einde van de 19de eeuw.

Kansrijke ontwikkelingen voor getallen
Dr. C.C.C.J. (Charlene) Kalle (v) UL - Wiskunde
Het opgooien van oneindig veel muntjes is een mysterieus kansexperiment dat gerelateerd is aan verschillende manieren om getallen te schrijven, zoals bijvoorbeeld binaire ontwikkelingen. Het heeft daardoor cryptografische en technologische toepassingen. Dit onderzoek analyseert deze relatie vanuit een nieuwe invalshoek.

Ontmaskering van het griepvirus
Dr. B. (Bernike) Kalverda (v) NKI/Erasmus MC - Virologie
Griepvirussen worden in ons lichaam aangevallen door het immuunsysteem. Hierbij is de eerste essentiële stap dat het virus in onze cellen herkend wordt als indringer. De onderzoekers gaan ontrafelen hoe dit in zijn werk gaat.

Samenwerking in contracten
Dr. Y.P. (Peter) Kamminga (m) VU - Privaatrecht
Conflicten zijn een belangrijke oorzaak voor kostenoverschrijding en vertraging van infrastructuurprojecten. De sleutel voor succesvolle realisatie is een effectievere samenwerking tussen contractpartijen. De onderzoeker analyseert hoe contracten te ontwerpen die samenwerking beter ondersteunen dan de huidige generatie contracten.

Influence of randomness in abstract networks

Dr. R.J. (Ross) Kang (m) Centrum voor Wiskunde en Informatica - Probability Networks and Algorithms
A striking phenomenon in mathematics is that introducing some randomness can often reveal intricate (nonrandom) structures. This project explores this phenomenon in relation to graphs (abstract networks) and, in particular, structured partitions of graphs into hereditary properties.

Networking in the tomato fruit

Dr. R. (Rumyana) Karlova (v)  WUR - Molecular Biology
In tomato fruits ripening is regulated by a number of transcription factors in conjunction with the plant hormone ethylene. This study will investigate the regulatory networks controlling fruit ripening.

A major source of nitrogen for our atmosphere: molecular mechanism of anaerobic ammonium oxidation
Dr. (Boran) Kartal (m) RU - Microbiology
Anaerobic ammonium oxidizing bacteria are among the most amazing chemists. They combine water pollutants ammonium and nitrite into hydrazine, then break it down to synthesize most of the dinitrogen gas in our atmosphere. This project aims to resolve these remarkable biochemical reactions.

Vaderschap onder de loep
Dr. R. (Renske) Keizer (v) EUR - Sociologie
Sommige mannen zijn actieve, betrokken vaders, terwijl andere mannen dat niet zijn. Waardoor verschillen vaders in hun gedrag? En welke gevolgen hebben deze verschillen voor het welbevinden van alle familieleden? De onderzoeker tracht antwoorden op deze vragen te vinden door vaders en hun familieleden over tijd te volgen.

Origami met DNA
Dr. J. (Jop) Kind (m) NKI - Genregulatie
DNA ligt als lange draden opgevouwen in de kern van een cel. Het inactieve deel van het DNA ligt gedrapeerd tegen de wand van de kern. Hoe deze structuur georganiseerd en behouden blijft in de tijd, is onderwerp van dit onderzoek.

Worden oudere lezers slordige lezers?
Dr. A.W. (Arnout) Koornneef (m) UU - Taalkunde
Als 65-plussers een tekst lezen, springen hun ogen vaker heen en weer dan die van jongere lezers. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waarom oudere lezers deze leesstrategie gebruiken en wat voor invloed dit heeft op tekstbegrip. De resultaten kunnen gebruikt worden om teksten te optimaliseren voor onze vergrijzende bevolking.

Dag-nachtritmes in het hart
Dr. L.W. (Linda) van Laake (v) UMCU - Cardiologie
De werking van hart en bloedvaten wisselt sterk gedurende de dag-nachtcyclus. Zelfs losse hartspiercellen in een kweekschaaltje behouden een 24-uursritme. De onderzoekers gebruiken stamcellen om te analyseren hoe dag-nachtritmes zich ontwikkelen in hartspiercellen en het herstel na een hartinfarct beïnvloeden.

Verbeterde therapie voor diabetes
Dr. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink (m) UMCG – Klinische Farmacologie
Ondanks huidige geneesmiddelen lopen patiënten met type-2 diabetes een groot risico op hart- en vaatziekten. Een reden is dat de ingestelde ther apie onvoldoende wordt aangepast aan de individuele patiënt. De onderzoekers bestuderen waardoor patiënten verschillend reageren op geneesmiddelen om zo de effectiviteit van therapieën te vergroten.

Op het micro-spoor van prehistorisch plantgebruik
Dr. G.H.J (Geeske) Langejans (v) UL - Faculteit der Archeologie
Archeologen weten weinig over het gebruik van planten tijdens de vroege prehistorie. Deze studie richt zich op maalstenen en schrabbers uit Zuid-Afrika. De onderzoeker gaat op zoek naar microscopische sporen zoals zetmeelkorrels, die een nieuw licht zullen werpen op prehistorische diëten.

Onlosmakelijk verbonden in het brein
Dr. C.S. (Carien) Lansink (v) UvA - Swammerdam Institute for Life Sciences
Wanneer we een theeglas kapot zien vallen en tegelijkertijd glas horen breken, ervaren we één gebeurtenis. Dit komt doordat ons brein de verschillende sensorische informatiestromen naadloos integreert. De onderzoekers bekijken hoe hersengebieden samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.

Talen zonder woordklassen?
Dr. E.H. (Eva) van Lier (v) UvA - Taalkunde
Europese talen hebben woordklassen: werkwoorden (voor acties) en naamwoorden (voor objecten). Sommige Oceanische talen lijken dit onderscheid niet te maken. De taalkundige onderzoekt of die talen wel andersoortige woordklassen hebben, en wat dat zegt over categorisatie in menselijke taal en denken.

Omgaan met imprecisie en onvoorspelbaarheid in mobiele applicaties
Dr. M. (Maarten) Löffler (m) University of California - Informatica
Apparaten die we dagelijks gebruiken zijn zich steeds vaker bewust van hun locatie. Innovatieve applicaties maken gebruik van deze informatie, maar kunnen niet altijd goed omgaan met het weinig precieze en onvoorspelbare karakter van deze data. Dit onderzoek bestudeert in hoeverre het mogelijk is om zulke applicaties toch stabiel en betrouwbaar te laten werken.

Een aneurysma met echo volgen
Dr. ir. R.G.P. (Richard) Lopata (m) TU/e – Biomedische technologie
De buikslagader kan een plaatselijke verwijding (aneurysma) ontwikkelen die bij voortdurende groei levensbedreigend is. Zo nodig moet dan operatief worden ingegrepen om scheuren te voorkomen. De onderzoekers gaan methoden ontwikkelen om met 3D-echo de groeisnelheid van het aneurysma te voorspellen.

DNA-reparatie: eerst uitkleden!
Dr. M.S. (Martijn) Luijsterburg (m) LUMC - Toxicogenetica
Het repareren van schade aan ons chromosomale DNA wordt bemoeilijkt doordat het DNA verpakt is met verschillende eiwitten. De onderzoekers bekijken in levende cellen hoe DNA wordt uitgepakt tijdens het reparatieproces en hoe dat bijdraagt aan het behoud van chromosoomstabiliteit en het voorkomen van kanker.

Een gevaarlijk enzym ontmaskerd
Dr. C. (Coen) Maas (m) UMCU - Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie
Het bloedenzym Factor XII veroorzaakt enerzijds de vorming van propjes die bloedvaten verstoppen en anderzijds ontstekingen. Door twee verschillend functionerende varianten van Factor XII te onderscheiden en te remmen, hopen de onderzoekers de ziektes die deze varianten veroorzaken te voorkomen.

Geheugendetectie in criminele netwerken
Dr. E.H. (Ewout) Meijer (m) UM - Forensische Psychologie
Hedendaagse veiligheidsrisico's komen vooral van groepen mensen, zoals terroristische netwerken of criminele organisaties. Dit onderzoek bekijkt of met behulp van metingen van lichamelijke reacties informatie uit zo'n groep kan worden gehaald. Denk hierbij aan informatie over een toekomstige terroristische aanslag.

Learning in Networks
Dr. F. (Friederike) Mengel (v) UM - Economics
Economic decision makers interact in social networks. The researchers will study how people learn from each other and how they process information received from their social contacts.

Verspreiding van schimmels en zeldzame planten
Dr. V.S.F.T. (Vincent) Merckx (m) NCB Naturalis - Nationaal Herbarium Nederland
Planten en bodemschimmels wisselen voedingstoffen uit. Verschillende zeldzame planten zijn in de loop van de evolutie helemaal afhankelijk geworden van deze interactie met schimmels. De onderzoekers gaan bestuderen of de verspreiding van de schimmels de zeldzaamheid van deze planten bepaalt.

Slim staatsrecht
Dr. A.C.M. (Anne) Meuwese (v) UvT – Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History
Om overheidsoptreden binnen bepaalde grenzen te houden, zijn we vaak geneigd om hiërarchische structuren te creëren, opgetuigd met bevoegdheden waarmee overheidsinstanties elkaar een halt kunnen toeroepen. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre minder dwingende technieken die op inhoudelijke terreinen effectief zijn gebleken, een rol kunnen spelen bij het reguleren van het gedrag van de overheid.

Koudwaterkoraalriffen vormen koolstofopslag in de diepzee
Dr. F. (Furu) Mienis (v) NIOZ- Mariene Geologie
Koudwaterkoraalriffen vormen oases van leven in de diepzee. De koraalstructuur beïnvloedt de stroming, waardoor het rif fungeert als een sedimentval voor deeltjes, die voor lange tijd worden opgeslagen. Onderzoekers willen vaststellen wat de rol is van koudwaterkoraalriffen in de wereldwijde koolstofcyclus.

Harvesting electricity from bacteria
Dr. D. (Diego) Millo (m) VU - Biomolecular Spectroscopy
Some bacteria are able to convert waste into electricity and deliver it directly to electrodes. This process occurs through proteins wiring the bacteria to the electrodes. The researcher will probe these proteins to learn how to optimize the whole process.

Experimenting with drugs: What do clinical trials do?
Dr. C.M. (Catherine) Montgomery (v) UvA - Antropologie
Scientific methods not only tell us about the world but also help to make a particular version of it.  This research explores how this happens cross-culturally by studying the transnational 'doing' of clinical drug trials in Europe and Africa.

Formation of synthetic fuel: new insights!
Dr. (Violeta) Navarro Paredes (v) UL - Kamerlingh Onnes Laboratory
Synthetic fuel can be produced from coal and vapor by a catalytic chemical reaction. The researchers will study the molecular aspects of this reaction. A recent discovery points towards the formation of grapheme - material of the 2010 Nobel price - during the reaction that opens up a new insight into this important process.

Help, we worden allemaal een cyborg?!
Dr. F. (Femke) Nijboer (v) UT - Human Media Interaction
Technologie smelt steeds meer samen met ons lijf en zelfs met onze hersenen. Dit project probeert het nu nog langzame maatschappelijke en ethische debat rondom neuro-technologieën te stimuleren. De toekomst wordt zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar gemaakt met o.a. interactieve theatervoorstellingen.

Omleidingen voor het bloed
Dr. A.Y. (Yaël) Nossent (v) LUMC – Heelkunde, vaatchirurgie
Als een slagader verstopt raakt, kan ons lichaam zelf 'omleidingen' in de bloedbaan maken, om bloedtoevoer naar organen te herstellen. De onderzoekers ontwikkelen manieren om dit proces te versterken, zodat patiënten beter herstellen na een hartaanval, herseninfarct of perifeer vaatlijden.

Licht werpen op verslavingsgedrag
Dr. M.C. (Michel) van den Oever (m) VU - Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie, CNCR
Bij ex-verslaafden wordt terugval naar drugsgebruik vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren die herinneringen aan voorgaand drugsgebruik oproepen. De onderzoekers gaan met laserlicht zenuwcellen aan- en uitzetten om de hersennetwerken die betrokken zijn bij deze herinneringen, en dus bij terugval, te achterhalen.

Shedding light on cancer: to guide and to treat

Dr. S. (Sabrina) Oliveira (v) UU – Biologie
Photodynamic therapy uses light to activate certain drugs to treat cancer. The challenges are to target these drugs specifically to cancer cells and to apply the light in the right place at the right time. This research will develop new targeted drug-conjugates that can be imaged to guide the therapy.

Zonne-energie op de juiste plaats
Dr. B. (Bart) van Oort (m) VU – Biofysica
Zonlicht levert de energie waarmee planten groeien, mits de zonne-energie de juiste plaats in de plant bereikt. De onderzoekers bouwen een nieuwe microscoop om te bestuderen hoe planten de weg wijzen aan zonne-energie. Ze letten daarbij op het effect van groeiomstandigheden.

Why large packages seem smaller
Dr. N. (Nailya) Ordabayeva (v) EUR - Marketing Management
Supersized packages lead us to consume more partly because we don't realize just how large these packages really are. The researchers will examine why large packages seem smaller and propose strategies to improve our package size perceptions and to prevent overconsumption.

Handy connections between signing and speaking

Dr. E. (Ellen) Ormel (v) RU – Taalwetenschap
Het beheersen van meerdere gesproken talen wordt gezien als een vorm van hersengymnastiek. Echter niet alle talen zijn gesproken talen. Dit onderzoek gaat na hoe talen samenwerken en welke cognitieve voordelen dit oplevert wanneer een van de talen een gebarentaal is.

Zuurstof als bouwsteen
Dr. E. (Edwin) Otten (m) Heerenveen, RUG - Moleculair anorganische chemie
De inbouw van zuurstofatomen in moleculen is een belangrijke stap in het maken van bijvoorbeeld medicijnen. Rechtstreeks zuurstof (O2) uit de lucht gebruiken heeft grote voordelen, maar is problematisch doordat ongewenste reacties optreden. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe manieren om O2 als bouwsteen in synthese mogelijk te maken.

Hoe ons brein leert van beloning en straf
Dr. H.E.M. (Hanneke) den Ouden (v) RU - Donders Centrum voor Cognitieve Neurowetenschappen
Om ons flexibel aan te kunnen passen aan een steeds veranderende omgeving, moeten we leren van de negatieve en positieve consequenties van ons gedrag. Dit onderzoek verkent welke hersenverbindingen hierbij veranderen, en wat voor rol van de hersenstof dopamine hierin speelt.

Geef prematuren een betere start
Dr. A.B. (Arjan) te Pas (m) UL/LUMC – Neonatologie
Bij te vroeg geboren kinderen komt de ademhaling na de geboorte slecht op gang. Beademing is dan levensreddend, maar beschadigt wel de nog onrijpe longen. De onderzoekers gaan dit probleem oplossen met een effectievere en minder schadelijke niet-invasieve vorm van beademen.

Ongelijke toegang tot gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Dr. E. (Ellen) van de Poel (v) EUR - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
In ontwikkelingslanden is het voor arme mensen vaak erg moeilijk om toegang te krijgen tot gezondheidszorg wanneer zij met ziekte worden geconfronteerd. De onderzoekers ontwikkelen indicatoren van toegankelijkheid tot zorg, zodat de effectiviteit van beleidsprogramma’s goed opgevolgd kan worden.

Elektronen dansen in een lijn
Dr. V.S. (Vlad) Pribiag (m) TU Delft - Kavli Institute of Nanoscience
Kwantummechanica leidt tot fascinerende correlaties tussen deeltjes. De onderzoeker stelt voor om deze kwantumcorrelaties te detecteren in een halfgeleidende nanodraad, waar de zijwaartse beweging van een elektron de spin controleert.

How people respond to absurdity
Dr. T.B. (Travis) Proulx (m) UvT
When people have experiences that don’t make sense, this provokes a unique feeling. In this project, we aim to explore the neurocognitive origins of this feeling. We also aim to identify the positive behaviours that may follow, like enhanced creativity.

The consequences of fighting homegrown terrorism
Dr. F.P.S.M (Francesco) Ragazzi (m) UL – Political Science
The fight against terrorism is increasingly geared towards surveilling and curtailing Islamic 'radicalisation'. Beyond the question of their efficiency, what is the broader social and political impact of these policies? The project will compare the Netherlands, France and the United Kingdom.

Nationale identiteit als sociaal bindmiddel?
Dr. T. (Tim) Reeskens (m) UvT – Departement Sociologie
De vrees leeft dat immigratie het sociale weefsel aantast. Dit project wil nagaan of een uitgesproken nationale identiteit kan bijdragen aan het versterken van zowel de sociale banden tussen mensen onderling als van de band tussen burgers en de staat.   

Spier ter harte nemen
Dr. A.H.V. (Alex) Remels (m) UM – Longziekten
Een verminderde inspanningscapaciteit van de hartspier en skeletspier (beenspier) leidt tot ernstige fysieke beperkingen in verschillende chronische aandoeningen. De onderzoekers zullen onderzoeken wat de oorzaak hiervan is en verkennen of deze overeenkomt in een slecht functionerende hartspier en skeletspier.

Omgaan met bewijs
Dr. B.P. (Bryan) Renne (m) RUG - Faculteit Wijsbegeerte
Als je geconfronteerd wordt met bewijs veranderen soms je overtuigingen over wat waar is. In dit project wordt een theorie ontwikkeld over hoe je dit het beste kunt doen.

The constructive nature of hearing
Dr. L. (Lars) Riecke (m) UM - Cognitive Neuroscience
We can hear sounds as stable even they are briefly interrupted by louder sounds. This research project combines different imaging techniques to find out how the auditory system in the brain enables this robustness against noise.

Gestreste boodschappers
Dr. ir. J. (Joost) te Riet (m) RU – Tumorimmunologie
Witte bloedcellen van het menselijk afweersysteem communiceren met elkaar terwijl ze aan krachten worden blootgesteld, veroorzaakt door bijvoorbeeld de bloedstroming. Hoe deze cellen omgaan met die mechanische stress zullen de onderzoekers met behulp van een gecombineerde licht-kracht-microscoop gaan onderzoeken.

4D COPD
Dr. E.M. (Eva) van Rikxoort (v) UMC St Radboud – Radiologie
COPD is een chronische longziekte die op dit moment niet genezen kan worden. In dit onderzoek wordt computers geleerd afwijkingen in 4D-beelden van de longen van COPD-patiënten te vinden om te voorspellen welke behandeling het beste werkt.

Interpretatie van vragen
Dr. F. (Floris) Roelofsen (m) UvA - Institute for Logic, Language, and Computation
Hoe komt de betekenis van een vraag tot stand? Hoe komt het dat kleine verschillen in woordvolgorde of intonatie soms leiden tot dramatische verschillen in interpretatie? De onderzoekers ontwikkelen een wiskundig model dat de betekenis van een vraag automatisch afleidt.

Hoe een virus gedrag manipuleert
Dr. ir. V.I.D. (Vera) Ros (v) WUR – Virologie
Een virus kan zijn eigen transmissie verhogen door het gedrag van de gastheer te manipuleren. Dit zie je bijvoorbeeld bij rupsen die na infectie met een virus sneller gaan lopen en hoger de plant in klimmen. Dit onderzoek bestudeert het moleculaire mechanisme achter deze manipulatie.

De beste stuurlui van de vochtbalans
Dr. M.G. (Guy) Roukens (m) Hubrecht Institute
De lymfevaten regelen de vochtbalans in het lichaam. De ontwikkeling van dit vatenstelsel wordt aangestuurd door verschillende genen. De onderzoekers zullen nieuwe genen identificeren en uitzoeken hoe deze samen werken om de groei van lymfevaten te bewerkstelligen.

Het beloningsysteem bij therapieresistente depressies in beeld
Dr. H.G. (Eric) Ruhé (m) AMC/UvA - Psychiatrie
Het leren van positieve gebeurtenissen is verstoord tijdens een depressie. In twee groepen patiënten (zonder/met therapieresistentie) meten de onderzoekers met MRI-scans het aanleren van verbanden tussen signaal en beloning (conditionering). Vervolgens bepalen zij hoe behandeling met antidepressiva dit beloningssysteem beïnvloedt.

Salt matters!
MD. PhD. P. (Pedro) San-Cristobal (m) UMC St Radboud - Fysiologie
The kidney regulates long term blood pressure. This is achieved by the coordinated actions of several hormones that promote or prevent salt and volume wasting. The researcher will explore the role of a novel salt transporter at cellular, and human level. The outcome will improve the treatment of arterial hypertension.

Bruggenbouwen tussen statistiek en inhoudelijk onderzoek
Dr. A.G.J. (Rens) van de Schoot (m) UU - Methode & Statistiek
Na een schokkende ervaring kan posttraumatische stress optreden. De onderzoekers bouwen een statistisch model om individuele ontwikkeling van deze slachtoffers over de tijd te modelleren. Hierbij zal zoveel mogelijk voorkennis worden meegenomen zodat de methode uitermate geschikt is voor kleine datasets.

Nieuws, media, emoties en politieke participatie
Dr. A.R.T. (Andreas) Schuck (m) UvA – Communicatiewetenschap
De manier waarop de media nieuws over politiek brengen, kan de emoties van burgers beïnvloeden. Dit project onderzoekt welke emoties worden aangewakkerd door het politieke nieuws en in hoeverre dit effect heeft op de politieke participatie van burgers.

Beeldgestuurde behandeling van kanker
Dr. P. (Peter) Seevinck (m) UMC Utrecht – Image Sciences Institute
De onderzoeker gaat een MRI-methode ontwikkelen waarmee kleine medische instrumenten snel en nauwkeurig afgebeeld kunnen worden. Omdat ook tumoren goed zichtbaar zijn op MRI, kunnen artsen de tumoren vervolgens beeldgestuurd lokaal behandelen met behulp van die kleine instrumenten, zonder te hoeven snijden.

Het opsporen van veiligheidsproblemen in organisaties
Dr. O.A. (Alexei) Sharpanskykh (m) VU – Informatica
De complexiteit van moderne organisaties (zoals de luchtverkeersleiding) groeit voortdurend. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsproblemen verborgen blijven tot het moment dat ze ernstige incidenten veroorzaken. Dit onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling van instrumenten voor het vroegtijdig opsporen van veiligheidsproblemen.

Cheap offshore wind energy
Dr. ir.  C. (Carlos) Simão Ferreira (m) TU Delft – Wind Energy/DUWind
Cost-efficient offshore wind energy requires new concepts for extracting energy from the wind. The research aims at understanding the aerodynamic phenomena underlying the extraction of energy by Vertical Axis Wind Turbines, simulating and measuring them in the wind tunnel.

Tracking of many similar objects in time
Dr. I. (Ihor) Smal (m) Erasmus MC - Medical Informatics and Radiology
Vision problems like detection and tracking of objects, which humans solve so automatically, can be surprisingly difficult for a computer. The researchers will improve image understanding and motion interpretation capabilities of modern tracking systems by extensive utilization of prior knowledge.

Adhesie van dichtbij bekeken
Dr. ir. J. (Joris) Sprakel (m) WUR - Physical Chemistry and Colloid Science
Adhesieve verbindingen spelen een essentiële rol in talrijke biologische en technologische situaties. Dit onderzoek gaat na wat de beperkingen zijn van adhesie om te begrijpen wanneer een plakkerig contact loslaat. Met hoge resolutie en ultrasnelle optische microscopie wordt van dichtbij bekeken hoe dit adhesief falen tot stand komt.

Ultrasnelle matching van medische beelden
Dr. ir. M. (Marius) Staring (m) LUMC - Radiologie
Bij radiotherapie is het belangrijk dat de stralingsdosis goed gericht blijft op de tumor. Omdat de patiënt enigszins beweegt door ademhaling of darmactiviteit is real-time matching nodig van het bestralingsplan met de patiënt. In dit onderzoek wordt de nu nog te trage matching enorm versneld door middel van geavanceerde wiskundige technieken.

Wie leest de handleiding van het DNA?
Dr. I.J.E. (Iris) Stulemeijer (v) NKI-AvL – Gene Regulation
DNA, de genetische code van de cel, wordt geleverd met een handleiding in een onbekende taal, die bepaalt wanneer het DNA gelezen wordt. Door te onderzoeken welke eiwitten deze taal kunnen lezen, kunnen de onderzoekers de taal leren begrijpen en vertalen.

Kort en klein
Dr. I. (Ingmar) Swart (m) UU - Debye Instituut
Veel processen in de wereld van atomen en moleculen spelen zich af op zeer korte tijdschaal. De onderzoekers gaan een microscoop bouwen waarmee tegelijkertijd het zeer kleine als het zeer snelle kan worden bestudeerd.

How to design effective and efficient law enforcement
Dr. D. (Dimiter) Toshkov (m) UL - Public Administration
The member states of the European Union (EU) often do not comply timely and properly with EU law. Enforcement in multi-level polities, such as the EU, is difficult. The research project aims to analyze theoretically the effects of different enforcement mechanisms, and to study the real-world workings of law implementation and enforcement in the EU.

Data-driven model learning for nonlinear dynamic systems
Dr. ir. R. (Roland) Toth (m) TU Delft- 3mE
A data-driven modeling approach is developed for handling the nonlinear dynamic behavior of high-tech mechatronic and process systems. This enables to achieve high-performance operation of these systems under varying operating conditions.

Ressentiment en democratie. Een kritische herinterpretatie en herevaluatie
Dr. S. (Sjoerd) van Tuinen (m) EUR - Wijsbegeerte
Met de opkomst van het populisme, de klaag- en claimcultuur en het radicaliserend fundamentalisme lijkt het probleem van het ressentiment terug van weggeweest. Mijn onderzoeksproject stelt een nieuwe affecttheorie van de politieke cultuur voor, waarin de relatie tussen ressentiment en democratie fundamenteel wordt heroverwogen en consequenties worden getrokken voor onze manier van denken over burgerschap.

Making customary law work for women
Dr. J.M. (Janine) Ubink (v) UL - Rechten
Het gewoonterecht benadeelt vaak vrouwen ten opzichte van mannen. Maar hoe hervorm je een rechtssysteem dat ongeschreven is, en waar elke ouderling als rechter kan optreden? Dit onderzoek analyseert de aanpak van een groot rechtshervormingsprogramma in Rwanda en de impact daarvan op eigendomsrechten van vrouwen.

Het universum: je weet niet wat je ziet!
Dr. W (Wessel) Valkenburg (m) UU - ITF
Het universum dijt uit, en we menen te weten met welke snelheid. Maar omdat veel materie in het universum onzichtbaar is, is de vraag hoe stellig we kunnen zeggen wat die snelheid is. Dit onderzoek achterhaalt hoe stellig dan wel.

Motivatie voor de maatschappij gemeten
Dr. W.V. (Wouter) Vandenabeele (m) UU - Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Werknemers in de publieke sector halen een belangrijk deel van hun arbeidsmotivatie uit de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij. Deze studie onderzoekt hoe dit op een objectieve manier gemeten en vergeleken kan worden tussen verschillende sectoren en landen.

Familieleden van het koortseiwit
Dr. F.L. (Frank) van de Veerdonk (m) UMC St Radboud - The Nijmegen Institute for Infection, Inflammation and Immunity (N4I)
Decennia geleden werd ontdekt dat koorts wordt veroorzaakt door het eiwit interleukine-1. Jaren later bleken er verwante eiwitten te bestaan die samen de interleukine-1-familie vormen. Dit project zal ontrafelen hoe belangrijk deze familieleden zijn in de afweer tegen infecties.

Psychose in een virtueel café
Dr. W.A. (Wim) Veling (m) UM – Psychiatrie en Neuropsychologie
De onderzoekers hebben een virtueel caféterras gebouwd en bekijken met drie experimenten hoe psychotische symptomen ontstaan in sociale omgevingen. Bij mensen met verschillende gevoeligheid voor psychose worden lichamelijke en psychologische reacties geanalyseerd op drukte, andere etnische groepen en vijandigheid.

Hoe leren tweetalige peuters grammatica?
Dr. J. (Josje) Verhagen (v) UU – Pedagogische Wetenschappen
Kinderen die tweetalig opgroeien, moeten twee grammatica's leren. In dit project wordt bij heel jonge kinderen onderzocht hoe dit gebeurt. Leren tweetalige kinderen op dezelfde manier grammatica als eentalige kinderen of op een heel andere manier?

Efficiënte modellering van botbreuken
Dr. ir. C.V. (Clemens) Verhoosel (m) TU/e - Werktuigbouwkunde
Een goede beschrijving van het microscopisch breukgedrag van bot is van groot belang voor de ontwikkeling van behandelingen voor osteoporose. Dit onderzoek ontwikkelt een innovatieve numerieke methode die het mogelijk maakt om het breukgedrag realistisch, nauwkeurig en efficiënt te modelleren.

Hersenontwikkeling in beweging
Dr. J. (Jasper) Visser (m) UMC St Radboud – Neurologie
Bij de ziekte van Lesch-Nyhan leidt een enkele genafwijking tot een scala aan bewegingsstoornissen en afwijkend gedrag. De onderzoekers bekijken hoe bij deze aandoening de ontwikkeling van bepaalde hersengebieden wordt verstoord, om de oorsprong van dergelijke neurologische verschijnselen te verklaren.

Complete niet-invasieve scan voor afbeelding van hartziekte
Dr. R. (Rozemarijn) Vliegenthart (v) CMINEN / UMCG – Radiologie
Bij patiënten met pijn op de borst kan een nieuwe CT-scanner tegelijkertijd kransslagadervernauwing en doorbloeding van de hartspier afbeelden. Onderzocht wordt of met slechts één gecombineerd non-invasief onderzoek direct besloten kan worden of een invasieve behandeling moet plaatsvinden.

De integratie van Jordaanse moslimactivisten
Dr. J. (Joas) Wagemakers (m) RU – Islam & Arabisch
Jordanië is een land met veel soorten moslimactivisten. In dit project onderzoek ik de grootste groepen onder hen en hoe zij hun visie ten aanzien van de koning, hun land en hun eigen rol als burgers daarin hebben veranderd.

Roteigenschappen van schimmels in de koolstofkringloop
Dr. ir. A. (Annemieke) van der Wal (v) NIOO - Microbiële Ecologie
Afbraak van hout is een belangrijk onderdeel van de koolstofkringloop van bossen. Rotschimmels zijn hier voornamelijk verantwoordelijk voor. Dit onderzoek gaat na in hoeverre variatie in houtafbraaksnelheden veroorzaakt worden door het type rotschimmels en hun interacties met andere micro-organismen.

Slinken of zinken van ijskappen
Dr. W. (Wouter) van der Wal (m) TU Delft - Astrodynamica en Ruimtemissies
Als de ijskappen op Groenland en Antarctica afsmelten stijgt de gemiddelde zeespiegel. Satellietmetingen kunnen geen direct onderscheid maken tussen afsmelten of zinken van de ijskappen. De onderzoeker gaat het afsmelten zichtbaar maken door het zinken te berekenen met computermodellen.

Overstromingsrisico: klimaatverandering of klimaatvariabiliteit?
Dr. P.J. (Philip) Ward (m) VU - Instituut voor Milieuvraagstukken
Het overstromingsrisico neemt steeds verder toe. Is dit het gevolg van klimaatverandering of speelt klimaatvariabiliteit, zoals El Niño, een grotere rol? Als eerste ter wereld bestudeert de onderzoeker deze vraag op mondiale schaal, om overstromingsschade uiteindelijk te kunnen beperken.

Een wiskundige formule voor overeenstemming
Dr. M.J. (Matthijs) Warrens (m) UvT - MTO
Gewogen kappa is een populaire wiskundige formule om overeenstemming tussen twee beoordelaars uit te drukken in een getal. Meestal geeft gewogen kappa een hoog getal bij veel overeenstemming, maar soms ook niet. De onderzoeker gaat deze wiskundige formule systematisch bestuderen.

Hoe veilig is de veilige haven?
Dr. M. (Michel) van der Wel (m) EUR – Erasmus School of Economics
Staatsobligaties van solide landen, zoals de Verenigde Staten, dienen als een veilige haven voor investeerders. Geheel risicovrij zijn deze staatsobligaties echter niet. Dit onderzoek komt met verbeteringen voor het meten van dit risico, wat tot op heden te wensen overlaat.

Microbiële suikers in de menselijke darm
Dr. T. (Tom) Wennekes (m) WUR – Organische chemie
Op zowel gezonde als ziekteverwekkende microben in onze darmen zitten unieke suikers. De rol van deze microbiële suikers is grotendeels onbekend. Dit onderzoek ontwikkelt een synthese voor deze suikers en een moleculaire gereedschapskist om hiermee hun rol te bestuderen.

Beroerde ontladingen in de hersenen
Dr. M.J.H. (Marieke) Wermer (v) LUMC - Neurologie
Bij hersenbeschadiging kunnen massale ontladingen van zenuwcellen ontstaan met als gevolg minder bloeddoorstroming. Dit onderzoek gaat na in hoeverre deze ontladingen schadelijk zijn in de acute fase van een beroerte en of door het remmen van deze ontladingen patiënten na een beroerte beter herstellen.

Zelfpositionerende drijvende windmolens
Dr. ir. J.W. (Jan-Willem) van Wingerden (m) TU Delft - DCSC
Drijvende windmolens zijn de toekomst. Deze molens kunnen, in tegenstelling tot vaste windmolens, hun positie gezamenlijk zo beïnvloeden dat de opbrengst en de levensduur zo optimaal mogelijk wordt benut. Onderzoekers richten zich op een optimale strategie om dit te realiseren.

Zelforganisatie van unieke silicium deeltjes
Dr. ing. L.A. (Léon) Woldering (m) UT-MESA+
Silicium is een belangrijk materiaal voor computers. Om computers steeds sneller te kunnen laten werken, zijn in de nabije toekomst nieuwe fabricageprocessen noodzakelijk. Dit onderzoek bestudeert de zelforganisatie van siliciumdeeltjes dat mogelijk als basis voor een nieuwe fabricagemethode kan dienen.

Overgewicht en slagaderverkalking: wat is de link?
Dr. K. (Kristiaan) Wouters (m) UM – Interne Geneeskunde
Overgewicht leidt tot een verhoogd risico op slagaderverkalking, met mogelijk een hartaanval als gevolg. Het mechanisme achter deze link is echter nog onbekend. De onderzoekers zullen nagaan welke processen van het aspecifieke en adaptieve immuunsysteem in het vetweefsel hiervoor verantwoordelijk zijn.

How to spend public funds more cost-effectively on unemployed workers
Dr. C. (Conny) Wunsch (v) VU
This project quantifies desired and undesired effects of policies targeted at unemployed workers. Both benefit payments and activation measures like training, job search assistance, wage subsidies as well as monitoring and sanctions are considered. Based on the results specific recommendations for policy makers to improve the cost-effectiveness of these policies are derived.

Detecting hidden variation in our genome
Dr. K. (Kai) Ye (m) LUMC – Bioinformatics
Current technology can only find small and simple genetic differences between people, not large and complex ones. These variants can help us understand yet unexplained diseases. The researchers will develop software to detect those large and complex variants.

Taalverandering in Cairo in de negentiende eeuw
Dr. E.W.A. (Liesbeth) Zack (v) UvA – Arabische Taal en Cultuur
In Cairo vonden in de negentiende eeuw grote maatschappelijke veranderingen plaats, onder andere door een migratiegolf van het platteland naar de stad. In dit project wordt onderzocht hoe deze veranderingen het Arabische dialect van Cairo hebben beïnvloed.

Computers come to help us age better
Dr. A. (Amir) Zadpoor (m) TU Delft - Biomechanical Engineering
Osteoarthritis and osteoporosis are among the most important aging-related skeletal diseases. An advanced computer simulation platform will be developed to help scientists and clinicians better understand these diseases and improve the way osteoarthritic and osteoporotic patients are treated.

Genen die aanpassing aan hitte controleren door bladbeweging
Dr. M. (Martijn) van Zanten (m) UU - Moleculaire Planten Fysiologie
De modelplant Arabidopsis thaliana is verspreid over het noordelijk halfrond. Individuele populaties zijn sterk aangepast aan de lokale temperatuur en controleren hitte effecten door het aanpassen van de bladstand. In dit project worden genen gekarakteriseerd die deze variatie verklaren.

Silicium transistoren voor quantumcomputers
Dr. F.A. (Floris) Zwanenburg (m) UT – Nano-elektronica
Het hart van computers bestaat uit transistoren. Computers kunnen nog krachtiger worden als ze kwantummechanisch rekenen. Dit onderzoek richt zich op de realisatie van kwantumbits in een siliciumschakeling waarvan de fabricage eenvoudig verenigbaar is met de huidige chipindustrie.

De blauwdruk van borstkanker
Dr. W.T. (Wilbert) Zwart (m) NKI-AVL, Molecular Pathology
70% van alle borsttumoren groeit afhankelijk van hormonen, die de kankercellen doen vermenigvuldigen. De onderzoekers gaan precies bepalen welke eiwitten betrokken zijn bij dit proces en hoe zo’n eiwitcomplex georganiseerd is. Hiermee kan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen bespoedigd worden.