Toekenningen Veni 2002-2

  Mamma's gemurmel maakt hersenen
Dr. H.J.A. (Hedwig) van Bakel (v) 17-10-1971 (Weert), KUN - Ontwikkelingspsychologie
Het contact van baby's met hun ouders draagt bij aan de ontwikkeling van de prefrontale cortex. De onderzoekers onderwerpen een groep kinderen op verschillende leeftijden aan tests en stellen met EEGs de activiteit van het hersengebied vast.

  Samengestelde talenknobbel
Dr. M.C.M. (Marcel) Bastiaansen (m) 26-08-1970 (Breda), KUN - Cognitieve Neuroimaging
Terwijl je deze tekst leest, zijn een aantal verschillende gebieden in je hersenen hard aan het werk. De onderzoekers bestuderen aan de hand van EEGs hoe samenwerking tussen de verschillende hersengebieden leidt tot taalbegrip.

  Razendsnel vingerafdruk herkennen
Dr. ir. A.M. (Asker) Bazen (m) 07-12-1973 (Scherpenzeel), UT - Signalen en Systemen
Dit onderzoek moet zorgen dat computers in één seconde de juiste persoon uit honderdduizend anderen selecteren. Zelfs al zijn de vingers vies en de afdrukken vaag.

  Kankerverwekkend virus
Dr. P.S. (Patrick) Beisser (m) 01-10-1969 (Dordrecht) , UM - Medische Microbiologie
Het Epstein-Barr virus (EBV) is een gammaherpesvirus dat onder andere de ziekte van Hodgkin veroorzaakt. In hun onderzoek naar dit virus richten de biologen zich op een gen dat tumoren kan veroorzaken.

  Schalensynergie
Dr. G.J.B. (Jan Bouwe) van den Berg (m) 11-03-1973 (Haarlem), VU - Wiskunde en Informatica
Natuurkundige, biologische of chemische problemen omvatten veelal meerdere tijd- of afmetingschalen. Zo wordt de veranderlijkheid van het weer bepaald door zowel wekelijkse, seizoensgebonden als meerjarige effecten. De onderzoekers bestuderen hoe deze verschillende schalen elkaar beïnvloeden.

  Wiskundige taal
Dr. A. (Arianna) Betti (v) 04-08-1970 (Italië), VU - Wijsbegeerte
De onderzoekers voeren een uitgebreide historische analyse uit van Alfred Tarski's ideeën over taal, logica en waarheid. Is taal volgens hem een universeel medium of eerder iets wiskundigs?

  Normaal of toch psychopaat?
Dr. A. (Andreas) de Block (m) 13-03-1972 (België), KUN - Wetenschapsfilosofie
De huidige evolutionaire psychiatrie hangt op het gebied van psychopathologie Darwin aan. Afwijkend gedrag is door selectie en aanpassing ontstaan. Dit project onderzoekt de filosofische consequenties van deze gedachtegang. Wat is normaal en wat afwijkend?

  Natuurgetrouwe neurale netwerken
Dr. S.M. (Sander) Bohte (m) 28-12-1974 (Hoorn), Centrum voor Wiskunde en Informatica
Nieuwe inzichten in de werking van biologische neuronen geven de onderzoekers aanwijzingen om betere kunstmatige neurale netwerken te bouwen. De nieuwe zogenaamde spiking netwerken moeten gestructureerde, hiërarchische informatie kunnen leren en verwerken.

  Waterstofbindingen in biologie
Dr. A. (Andreas) Brinkmann (m) 17-07-1969 (Duitsland), KUN - Vaste Stof
NMR Waterstofbindingen spelen een belangrijke rol bij de vorming van biologische materialen. De onderzoekers bestuderen met een door hen verfijnde meettechniek, NMR spectroscopie van zware zuurstofisotopen, de waterstofbindingen in een drietal biologische systemen.

  Openrugmuis
Dr. M.R. (Madeleine) Brouns (v) 08-07-1970 (Breda), UM - Anatomie en Embryologie
Foliumzuur zorgt voor een verlaging van het aantal baby's met een open ruggetje. Het kan nog beter. Maastrichtse onderzoekers speuren naar oorzaken van spina bifida. Ze doen dat met behulp van speciale muizen die qua open ruggetje op mensen lijken.

  Driedimensionale sterrenstelsels
Dr. M. (Michele) Cappellari (m) 26-05-1967 (Italië), UL - Sterrenkunde

Hoe ontstaan sterrenstelsels? Op zoek naar een antwoord maken de onderzoekers driedimensionale modellen van nabijgelegen elliptische sterrenstelsels. De modellen combineren gegevens van onder andere de Hubbletelescoop met theoretische berekeningen.

  Oorlog ontwricht
Dr. C.H.L.I. (Hans) Cools (m) 15-06-1969 (België), UL - Mediëvistiek
De onderzoekers bestuderen effecten van oorlogen op het persoonlijk leven van burgers in Nederland in de zestiende eeuw. Hoe gingen zij om met voedseltekorten door plunderingen en met de grote belastingen waaruit de oorlogen gefinancierd werden?

  Koloniaal Koreaanse kookkunst
Dr. K.J. (Katarzyna) Cwiertka (v) 29-01-1968 (Polen), UL - Centrum voor Japanse en Koreaanse Studies
Hoe hebben de Japanse en Koreaanse bureaucraten bijgedragen aan de opbouw van het moderne Korea? Door bestudering van veranderingen in productie, verwerking, bereiding en consumptie van voedsel zoeken de onderzoekers antwoord op deze vraag.

  In eeuwenoude breinen
Dr. I. (István) Czachesz (m) 18-02-1968 (Hongarije), RUG - Theologie
De onderzoekers kruipen in de breinen van christenen uit de eerste eeuw. Zij laten hiervoor cognitieve theorieën los op teksten uit die tijd. Zo wordt het eeuwenoude gedachtegoed beter vergelijkbaar met menselijk denken op andere tijdstippen en plaatsen.

  Doodsangst oorzaak sociaal gedrag
Dr. M. (Mark) Dechesne (m) 31-7-1973 (Nijmegen), KUN - Sociale Psychologie
Mensen gaan zich ineens veel meer sociaal betrokken voelen als ze zich bewust zijn van hun eigen sterfelijkheid. De onderzoekers bestuderen de herkomst van dit opmerkelijke ervaringsfeit.

  Babylonische brieven
Dr. G. (Guy) Deutscher (m) 20-06-1969 (Israël), UL - Talen en culturen van het Midden Oosten
De onderzoekers maken oude Babylonische geschriften uit 2000 tot 1600 voor Christus in digitale vorm toegankelijk voor taalkundigen. Hierna zullen zij zelf een aantal aspecten van de Babylonisch-Assyrische taal waarin de geschriften gesteld zijn, bestuderen.

  Betere botreparaties
Dr. J. (Juliette) van den Dolder (v) 16-07-1970 (Enschede), KUN - Biomaterialen
Het is inmiddels bij ratten gelukt om uit beenmergcellen botcellen te laten groeien. Snel geschikte beenmergcellen vinden, is nog een probleem. Ook het gaas waarop de cellen moeten groeien en de voeding die ze krijgen, kan beter.

  Meer of minder dominant?
Dr. T.J.M. (Tom) van Dooren (m) 14-06-1967 (België), UL - Theoretische Evolutiebiologie
Wanneer ontstaat er een verschil tussen dominante en recessieve genen? Sterven deze verschillen in de loop der tijd uit? De onderzoekers combineren in deze studie evolutionaire biologie met theoretische chemie en bestuderen onder andere de evolutie van genetische seksebepaling.

  Alexander de Grote was een moslim
Dr. F.C.W. (Faustina) Doufikar-Aerts (v) 11-05-1954 (Amsterdam), UL - Talen en Culturen van het Islamitische Midden Oosten
Niet alleen in het Westen, maar ook in de Oosterse geschiedenis is Alexander de Grote een bekend figuur. Uit een recent ontdekt manuscript halen de onderzoekers de overeenkomsten en verschillen tussen westerse en oosterse versies van zijn daden.

  Fluiten naar je geld
Dr. J.J.A.G. (Joost) Driessen (m) 07-06-1974 (Nijmegen), UvA - Economie
Verstrekkers van leningen lopen altijd het risico dat zij hun geld nooit meer terugzien. Dit onderzoek richt zich op bestaande modellen voor kredietrisico's en kijkt hoe financiële instellingen hiermee omgaan.

  Moleculaire elektronica
Dr. D. (Diana) Dulic (v) 06-01-1971 (Joegoslavië), RUG - Materialen Studie Centrum
Als binnen enkele jaren de kleinst mogelijke grenzen van de siliciumtechnologie zijn bereikt, is moleculaire elektronica wellicht een alternatief. De onderzoekers gebruiken moleculen die elektrisch schakelen onder invloed van licht om de elektrische stroom te bestuderen, manipuleren en uiteindelijk te beheersen.

  ADHD-kind zonder ADHD
Dr. S. (Sarah) Durston (v) 06-04-1974 (VS), UMCU - Psychiatrie

Kinderen van ouders met ADHD hebben afwijkingen aan hun hersenen, ook als ze zelf niet aan ADHD lijden. De onderzoekers willen uiteindelijk op grond van hersenonderzoek kunnen zeggen welke mensen risico lopen om de ziekte te krijgen.

  Wegwijzer voor kankerkillers
Dr. M. (Marjolein) van Egmond (v) 27-07-1971 (Utrecht), VUmc - Celbiologie
Veel tumoren bevatten specifieke antigenen. Bepaalde witte bloedcellen herkennen deze antigenen en vallen daarna de tumor aan. Dit project zoekt naar een geschikte wegwijzer voor de bloedcellen. Hiermee moeten de cellen tumoren makkelijker kunnen vinden en vernietigen.

  Altijd angstig
Dr. B.M. (Bernet) Elzinga (v) 19-10-1970 (Eindhoven), UL - Klinische Gezondheidspsychologie
Normaal krijgen mensen na een traumatische gebeurtenis snel hun angst onder controle. Patiënten met een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) blijven echter onder hun angsten lijden. De onderzoekers zoeken de oorzaak in de prefrontale cortex in de hersenen.

  Transport van schildklierhormoon
Dr. E.C.H. (Edith) Friesema (v) 30-05-1970 (Heerlen), Erasmus MC - Inwendige Geneeskunde
Schildklierhormoon is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van allerlei organen, bijvoorbeeld de hersenen. Hoe komt het hormoon op de juiste plaats terecht? De onderzoekers denken het transporteiwit te hebben ontdekt en gaan dat nu bewijzen met behulp van patiënten en cellijnen.

  Weerbaar wegennet
Dr. H.J. (Joachim) Gudmundsson (m) 07-05-1969 (Zweden), TUE - Informatica
Geometrische netwerken als wegennetten of kabelnetwerken zijn gevoelig voor extreme situaties. Als tijdens BSE- MKZ- en vogelpest-epidemieën hele stukken netwerk worden afgesloten, moet de rest goed blijven functioneren. De onderzoekers willen dit soort netwerken gaan verbeteren.

  Duinzandverzakkingen
Dr. ir. R.F. (Ramon) Hanssen (m) 23-12-1968 (Nieuwenhagen), TUD - Geodesie
Met satellietgegevens en nieuwe remote sensing technieken bestuderen de onderzoekers vervorming van de aardkorst. Zij zoeken antwoorden op vragen als: Hoe verzakt land onder invloed van water? Hoe beïnvloeden wind en water onze duinen?

  Vriendelijkere ethyleenproductie
Dr. ir. E.J.M. (Emiel) Hensen (m) 05-02-1971 (Geleen), TUE - Schuit Katalyse Instituut
De chemische industrie maakt haar belangrijkste bouwstenen ethyleen en propyleen op een dure, bewerkelijke en moeilijk controleerbare manier. Dat kan beter, denken de onderzoekers. Namelijk met zure zeolietkatalysatoren bij gematigde temperaturen.

  Geëxecuteerde tomaten
Dr. R.A.L. (Renier) van der Hoorn (m) 27-07-1971 (Leiden), WUR - Fytopathologie
Met betere kennis van de natuurlijke verdedigingsmechanismen van planten kunnen we gewassen beter tegen ziektes beschermen. De onderzoekers voegen verschillende eiwitten toe aan tomatencellen en bestuderen hun invloed op de geprogrammeerde celdood.

  Hersenen onder stroom
Dr. ing. M.T.G. (Marcel) de Jeu (m) 27-12-1968 (Alkemade), Erasmus MC - Neurowetenschappen
Centraal staan de Purkinje-cellen in de kleine hersenen. Deze cellen zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen. De onderzoekers meten de stroompjes die door de cellen gaan. Ze willen zo ontdekken hoe de cellen precies werken.

  Taalbrug in de woestijn
Dr. R.E. (Rudolf) de Jong (m) 15-11-1958 (Hilversum), UvA - Arabische taal en cultuur
Ingeklemd tussen de oosterse en westerse Arabische wereld ligt het Sinaï-schiereiland. De onderzoekers bestuderen de verschillende dialecten in de Sinaï en kijken hoe de Sinaï een brug slaat tussen dialecten uit beide Arabische werelden.

  Nierkanalen voor water en zout
Dr. E.J. (Erik-Jan) Kamsteeg (m) 06-02-1971 (Weesp), UMC Nijmegen - Celfysiologie
In de nieren draait alles om het transport van water en zout. De onderzoekers gaan zowel de kanalen onderzoeken die betrokken zijn bij het watertransport als de kanalen die zorgen voor de zoutconcentratie.

  Verstoorde hormoonbalans
Dr. ir. J.H.J. (Johan) Leveau (m) 12-08-1969 (Laar), Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Sommige bacteriën sturen de hormoonhuishouding van planten danig in de war. De onderzoekers richten zich op de bacterie Pseudomonas putida waarvan bekend is dat hij het fytohormoon IAA uit de plant opneemt en daarmee diens hormoonbalans verstoort.

  Metselen met membranen
Dr. D.W.P.M. (Dennis) Löwik (m) 30-11-1969 (Den Bosch), KUN - Organische Chemie
De onderzoekers maken kunstmatige celmembranen waarmee zij bestuderen hoe cellen informatie uitwisselen met hun omgeving. Ook kunnen de synthetische membranen dienen als bouwstenen voor grotere supramoleculaire structuren.

  Euroscepticisme
Dr. M. (Marcel) Lubbers (m) 04-02-1973 (Aalten), KUN - Sociologie
Overal is het zogenoemde euroscepticisme voelbaar. Negatieve houdingen tegenover de Europese eenwording resulteren onder andere in strategisch stemgedrag tijdens landelijke verkiezingen. De onderzoekers bestuderen de oorzaken en (politieke) gevolgen van deze sceptische houding tegenover Europa.

  Organismen berekenen
Dr. A.F.M. (Stan) Marée (m) 07-05-1971 (Renkum), UU - Theoretische biologie
Hoe een bevruchte cel zich tot een volledig organisme ontwikkelt, is één van de wonderen der natuur. Met een model dat de celdynamica beschrijft, berekenen de onderzoekers hoe dit wonder zich voltrekt bij kippenembryo's.

  Uiterste houdbaarheid bloedstolsels
Dr. P.F. (Pauline) Marx (v) 29-06-1972 (Driebergen) , AMC - Vasculaire Geneeskunde
Zodra iemand een open wond heeft, stolt zijn bloed op die plaats. Als de wond geneest, lossen de stolsels weer op. De onderzoekers bestuderen een enzym dat bepaalt wanneer bloedstolsels opgeruimd moeten worden.

  Besparing zonder betrouwbaarheidsverlies
Dr. ir. M. (Mirjam) Moerbeek (v) 13-02-1973 (Westervoort), UU - Methodologie en Statistiek
De onderzoekers maken een model dat de meest efficiënte methode berekent om grote groepen mensen te bestuderen. Deze studies kosten veel tijd en geld. Het nieuwe model berekent de zuinigste methode waarbij de onderzoeksresultaten betrouwbaar blijven.

  Genetische oorzaak van schildklierafwijkingen
Dr. J.C. (José) Moreno (m) 18-04-1966 (Spanje), AMC - Pediatrische Endocrinologie
Het onlangs ontdekte gen NM41 is voornamelijk aanwezig in de schildklier en in mindere mate in de longen en lever. De onderzoekers denken dat dit gen bij embryo's zorgt voor de ontwikkeling van de schildklier. Ze bestuderen hoe dit gen afwijkingen aan de schildklier veroorzaakt.

  Gevaar voor gespletenheid
Dr. I.Y.R. (Inez) Myin-Germeys (v) 11-04-1972 (België), UM - Psychiatrie en Neuropsychologie
Wie hebben er aanleg voor schizofrenie? De onderzoekers bestuderen de samenhang tussen symptomen van de ziekte en bepaalde persoonlijkheidskenmerken van patiënten. Familieleden van patiënten worden bij het onderzoek betrokken. Zo nemen de onderzoekers erfelijke invloeden mee.

  Kleine burgerij in de buurtwinkel
Dr. T.A.H. (Thimo) de Nijs (m) 05-09-1966 (Hoorn), UL - Letteren
Onderwerp van dit onderzoek is de detailhandel in de eerste vier decennia van de twintigste eeuw. Hoeveel mensen verkozen een eigen winkel boven werk in loondienst?

  In een oogwenk
Dr. C.N.L. (Christian) Olivers (m) 28-02-1974 (Boxtel), VU - Cognitieve Psychologie
Werken visuele aandacht, visueel werkgeheugen en visueel bewustzijn volgens dezelfde regels, of moeten we ze apart behandelen? Uit analyses van oogbewegingen en MRI-metingen van hersenactiviteit geven de onderzoekers antwoord op deze vraag.

  Rechtvaardiging genocide Rwanda
Mr. dr. B.M. (Barbara) Oomen (v) 04-04-1969 (Amsterdam), UL - Rechtsgeleerdheid
In 1994 werd in Rwanda een half volk uitgemoord. Hoe reageerden de internationale gerechtelijke instituten hierop? De onderzoekers brengen in kaart welke organisaties verantwoordelijk zijn voor de rechtvaardiging van deze grove schending van mensenrechten.

  Opruimmethode ophelderen
Dr. H. (Huib) Ovaa (m) 18-12-1973 (Utrecht), Nederlands Kanker Instituut
Het eiwit ubiquitine zorgt ervoor dat verkeerd gevouwen of beschadigde eiwitten in het lichaam worden afgebroken. We begrijpen echter weinig van de werking van deze opruimer. Daar komt met dit project verandering in.

  Driedimensionale moleculen
Dr. N.S. (Navraj) Pannu (m) 18-01-1974 (Canada), UL - Wiskunde en Natuurwetenschappen
De onderzoekers verfijnen een model waarmee de elektronendichtheid van moleculen in drie dimensies zichtbaar wordt gemaakt. Dit 3D-model is nodig voor een goed begrip van de functie van een molecuul.

  Intellectueel eigendom
Dr. R.J.A.P. (Ronald) Peeters (m) 29-06-1974 (Beers), UM - Economische Wetenschappen
De onderzoekers maken een analyse van economische omgevingen waarin competitie een belangrijke rol speelt. Ze bestuderen onder andere of rechten op intellectueel eigendom in dit soort omgevingen innovaties versnellen of vertragen.

  Energiebalans in grijze cellen
Dr. W.L.L.P. (Helma) Pluk (v) 24-11-1969 (Boxmeer), UMC Nijmegen - Celbiologie
Hoe beïnvloeden bepaalde enzymen de ontwikkeling en de werking van de hersenen? De onderzoekers bestuderen de rol van het enzym creatine kinase bij het handhaven van de energiebalans in hersencellen.

  Verlamd van angst
Dr. K. (Karin) Roelofs (v) 24-04-1972 (Venlo), UL - Klinische Gezondheidspsychologie
Stress heeft invloed op het lichamelijk functioneren. Soms veroorzaakt een psychologisch trauma zelfs verlammingsverschijnselen. Hoe dat kan, is nog niet duidelijk. De onderzoekers zoeken in dit project het antwoord op deze vraag.

  Snel en gemakkelijk Alzheimer opsporen
Dr. S.A.R.B. (Serge) Rombouts (m) 24-08-1970 (Steenbergen), VUmc - Klinische Fysica en Informatica
Sinds kort ontdekken functionele MRI-scans Alzheimer in een vroeger stadium dan ooit. Nadeel is dat patiënten allerlei ingewikkelde oefeningen moeten doen. De onderzoekers gaan een stap verder en sporen de dementie nog eerder en zonder ingewikkelde oefeningen op.

  Verlichte Duitse geschriften
Dr. S. (Sophie) van Romburgh (v) 27-04-1969 (Hilversum), UL - Engelse Taal- en Letterkunde
De invloed van middeleeuwse Duitse literatuur op het gedachtegoed van de Verlichting staat centraal in dit onderzoek. Het project zal ook licht werpen op de culturele overeenkomsten en verschillen tussen de Renaissance en de Middeleeuwen.

  Apostel buiten de boot
Dr. H.G.E. (Els) Rose (v) 08-09-1972 (Zwolle), UU - Antieke en Middeleeuwse cultuur
In kerkdiensten worden verhalen over de apostelen verteld die nergens in de bijbel staan. Dit project onderzoekt hoe deze verhalen in de liturgie terechtkwamen en hoe ze hun plaats in de westerse traditie hebben verworven.

  Leren van Enron en Worldcom
Dr. A. (Arjen) Siegman (m) 04-12-1974 (Diemen), VU - Economische Wetenschappen
Mensen zijn gevoelig voor tegenvallers. Deze zogenaamde loss averse veroorzaakte onder andere de schandalen bij Enron en Worldcom. De onderzoekers gebruiken deze menselijke gevoeligheid voor suggesties om financiële risico's van bedrijven te beperken.

  De hand van zinkvingers in DNA-activiteit
Dr. F. (Frank) Sleutels (m) 30-08-1972 (Asten), EUR - Celbiologie
Nu de volgorde van DNA-moleculen in de mens bekend is, wordt het tijd om te kijken waarom en wanneer het erfelijk materiaal actief is. Dit onderzoek bestudeert twee zogenaamde zinkvinger-eiwitten, BORIS en CTFC. Die eiwitten blijken op een afstandje het DNA te besturen.

  Audio en video
Dr. M.J. (Maarten) van der Smagt (m) 31-08-1967 (Amsterdam), UU - Psychonomie
Helpen geluidssignalen bij het onderscheiden van objecten die moeilijk te zien zijn? De onderzoekers combineren lichamelijke en psychologische testen met fMRI-opnamen van de hersenen en bestuderen op deze manier audiovisuele interacties.

  Dengue-virus bij de poort tegenhouden
Dr. J.M. (Jolanda) Smit (v) 15-04-1975 (Delfzijl), RUG - Moleculaire Virologie
De onderzoekers willen ontdekken hoe het dengue-virus binnendringt in de cellen van zijn slachtoffers. Doel is om het virus, waarvoor geen vaccin bestaat, al bij het binnendringen tegen te houden.

  Aderverkalking in muizen en buizen
Dr. J.H. (Jan) von der Thüsen (m) 20-11-1970 (VS), UL - Leiden/Amsterdam Center for Drug Research
Aderverkalking leidt tot hartaanvallen. Onderzoekers gaan therapieën testen waarbij cytokines (een eiwitsoort) de aderverkalking moeten stabiliseren. De tests vinden plaats in losse cellen en in muizen.

  Betere betrouwbaarheid
Dr. M.E. (Marieke) Timmerman (v) 02-05-1972 (Groningen), RUG - Heymans Instituut
In gedragswetenschappen maakt men vaak gebruik van de zogenaamde Principal Component Analysis. De onderzoekers verfijnen deze methode om gegevens te verwerken en verhogen hiermee de betrouwbaarheid van de resultaten.

  Calvijn tegen de Libertijnen
Dr. M.G.K. (Mirjam) van Veen (v) 29-11-1969 (Vaassen), VU - Kerkgeschiedenis
In een serie van artikelen willen de onderzoekers uitdiepen waarom Calvijn een pennenstrijd voerde tegen de Libertijnen. En wie waren die Libertijnen eigenlijk?

  Kunstmatige kletspraat
Dr. P.A. (Paul) Vogt (m) 06-06-1967 (Groningen), KUB - Kunstmatige Intelligentie
De onderzoekers bestuderen hoe in kunstmatig intelligente systemen taalkundige kennis overgegeven wordt door interacties met de omgeving. De vraag waar zij uiteindelijk een antwoord op zoeken is: Hoe is de menselijke taal ontstaan?

  Suikermuis
Dr. ing. P.J. (Peter) Voshol (m) 14-02-1969 (Vlissingen), LUMC - Endocrinologie
Moleculaire processen in de alvleesklier spelen een rol bij het ontstaan van suikerziekte. Opeenhoping van vetzuren is één van de oorzaken van de ziekte. De onderzoekers gebruiken levende muizen om deze hypothese te onderzoeken.

  IJs verlegt Rijn
Dr. J. (Jakob) Wallinga (m) 09-02-1973 (Enschede), TUD - Stralingstechniek
Bewegingen van zware ijslagen hebben tijdens de laatste twee ijstijden onder andere de loop van de rivier de Rijn beïnvloed. Met nieuwe optische dateringstechnieken bestuderen de onderzoekers sedimenten en microfossielen om te zien waar de rivier op welk moment heeft gelopen.

  Neurotische ogen
Dr. J.T. (John) Weber (m) 22-05-1969 (VS), Erasmus MC - Anatomie
Wat gebeurt er in je hersenen als je met je ogen knippert? De benodigde fijne motoriek wordt geregeld door neuronen in het cerebellum, de kleine hersenen. De onderzoekers kijken hoe deze neuronen aangestuurd worden en welke stoffen daarbij een rol spelen.

  Halfvol of halfleeg?
Dr. ir. M.C. (Martijn) Willemsen (m) 05-02-1973 (Leiderdorp), TUE - Mens-Techniek Interactie
Consumenten maken meestal negatieve keuzes. Als ze echter een keuze-optie moeten beschrijven, spreken ze alleen over de positieve kenmerken. De onderzoekers bestuderen de oorzaken van dit verschil in gedrag.

  Eiwitverkeer rond afweer
Dr. R.W. (Richard) Wubbolts (m) 07-08-1965 (Groningen), UMC Utrecht - Celbiologie
Dendritische cellen starten de afweerreactie tegen indringers. Ze presenteren stukjes eiwit op hun buitenkant. De onderzoeker gaat de celblaasjes volgen die voor dat eiwittransport zorgen. Hij doet dat in complete cellen.